Tvorba krajiny aneb první moduly se zazelenily
První jízda pro fotografy po "zazelenění"
Malá pára v zářezu
Pára čeká na přejezdu
Ocelový most čeká na dokončení
Propustek pod tratí a na vzdálenějším vrcholu příprava pastviny pro dobytek