Přehled budovaných a postavených modulů
Schématické značky pro typy přechodových profilů:
B'96 E'96 F'96
Traťové moduly
Přímé
Oa-101
OstraMo 1200x500 mm; Profil 25   fotografie
Trať na tomto modulu překonává ocelovým mostem úzké údolí s řekou Vidnávkou a lesní cestou.
Aktuální stav - je dotvořena krajina a posyp, most i s cestou je zcela dokončen, zasazen borovicový hájek, zalita voda
Oa-102
OstraMo 1200x500 mm; Profil 25   fotografie

Na tomto modulu je trať vedena na úbočí svahu a podjíždí silniční nadjezd s polní cestou.
Aktuální stav - je dotvořena krajina, posyp, most i s cestou, i malé pole brambor

Oa-103
OstraMo 600x500 mm; Profil 25   fotografie

Tento krátký modul samostatně stojící je určen pro spojení modulů spolku OstraMo k výstavám do okruhu.
Aktuální stav - modul je celkově hotov

Oa-104
OstraMo 2400x500 mm; Profil 25   fotografie

Modul se skládá ze dvou dílu o délce 1200 mm. Je zde znázorněn delší násep se dvěma mosty - nad cestou a říčkou. Na jedné straně trati se nacházejí dvě pole, na druhé hospodářská budova a přes cestu boží muka se vzrostlým stromem.
Aktuální stav - hotovo je: krajina, posyp, voda, mosty, pole; chybí cesta a hospodářská budova

Oa-105
OstraMo 300x500 mm; Profil 25    

Krátký přechodový modul.
Aktuální stav - mechanická konstrukce, koleje jsou položeny

Oa-106
OstraMo 300x500 mm; Profil 25    

Krátký přechodový modul.
Aktuální stav - mechanická konstrukce, koleje jsou položeny

Oa-107
OstraMo 900x500 mm; Profil 25    

Modul s krátkým zářezem.
Aktuální stav - mechanická konstrukce, koleje jsou položeny, krajina je tvořena

Obloukové
Oa-201
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie
Hlavním krajinotvorným prvkem je železniční přejezd okresní silnice se závorami a přilehlým strážním domkem.
Aktuální stav - mechanická konstrukce, koleje jsou položeny
Oa-202
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Trať se stáčí na svažitém terénu.
Aktuální stav - je dotvořena krajina a posyp; chybí stromy

Oa-203
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Trať se stáčí na mírně svažitém terénu, uprostřed modulu se náchází malá kamenný propustek. Na svahu bude ještě zbudována ohrazená pastva pro krávy.
Aktuální stav - je dotvořena krajina, dokončený propustek, hotový posyp; chybí stromy

Oa-204
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Trať se zařezává do krátkého hřebenovitého výběžku a prochází jím.
Aktuální stav - je dotvořena krajina, dokončený propustek, hotový posyp; chybí stromy

Oa-205
OstraMo 45°, r1000 mm; Profil 25   fotografie

Trať se stáčí a prostředkem modulu prochází polní cesta s nechráněným přejezdem.
Aktuální stav - je dotvořena krajina, dokončena cesta, hotový posyp; chybí stromy

Oa-206
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Trať prochází krátkým skalnatým zářezem.
Aktuální stav - je dotvořena krajina, dokončeny skály a z větší části posyp; chybí stromy

Oa-207
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Trať překonává údolí náspem. Dole v náspu je zabudován betonový propustek.
Aktuální stav - je dotvořena krajina, propustek dokončen, hotový posyp; chybí stromy

Oa-208
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Trať je vedena po mírně svažitém terénu.
Aktuální stav - je dotvořena krajina, hotový posyp; chybí stromy

Oa-209
OstraMo 90°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Tento modul má svou skutečnou předlohu v krajině Rychlebských hor v úseku trati Vápenná - Žulová. Trať vede po úbočí svahu a zevnitř oblouku se k trati přibližuje řeka Vidnávka. Modul se skládá ze dvou dílů po 45°.
Aktuální stav - krajina je hotova, voda zalita, zasazen borovicový hájek i keře

Oa-210
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Trať na tomto modulu protína mírně zvlněný terén malým zářezem.
Aktuální stav - je dotvořena krajina a posyp; chybí stromy

Oa-211
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Pozvolný přechod z kopcovité krajiny do roviny s propustkem.
Aktuální stav - je dotvořena krajina; chybí stromy a posyp

Oa-212
OstraMo 45°, r 1000 mm; Profil 25   fotografie

Třat zde překonává údolí kameným viaduktem. Údolím vede cesta souběžně s horskou bystřinou.
Aktuální stav - chybí krajina, stromy a posyp

Moduly dopraven - stanic, zastávek, nakladišť, výhyben ...
Zastávky
Oa-41
OstraMo 2400x500 mm; Profil 25 Horní Heřmanice fotografie
Modul představuje zastávku s nákladištěm Horní Heřmanice ležící na trati Lipová Lázně - Javorník (neodpovídá zcela skutečné předloze). Obsahuje dvě koleje - dopravní a manipulační. Dopravní kolej má délku 900 mm. Jsou zde použity výhybky Peco o r 610 mm. Jejich ovládání je řešeno pomocí malého pultu zabudovaného v boku modulu. Ovládání pultu provádí obsluha manipulačního vlaku, po odemčení příslušným kličem. Na jednom zhlaví je nechráněný přejezd a na druhém je malý ocelový propustek.
Aktuální stav - modul celkově hotov, chybí pouze telegrafní sloupy
Oa-42
OstraMo 1300x500 mm; Profil 25 Cholina fotografie
Jedná se o zastávku s nákladištěm o délce kolejí cca 900 mm. Použito je kolejivo Piko s vyhýbkami o poloměru cca 800 mm. Nástupiště budou sypaná.
Aktuální stav - modul celkově hotov, chybí pouze telegrafní sloupy
Oa-43
OstraMo 2400x500 mm; Profil 25 Hradec u Jeseníka fotografie
Modul zastávky jehož předloha leží na trati z Jeseníka do Mikulovic. Zastávka je ohraničena z jedné strany přejezdem místní cesty a z druhé strany kameným nadjezdem.
Aktuální stav - hotové kostry modulů - blíží se pokládka kolejí
Stanice
Oa-51
OstraMo cca 3900x600 mm; Profil 25 Jeseník fotografie
Modul znázorňuje stanici Jeseník (oproti dnešní podobě stanice je minimálně pozměněna). Stanice je postavena v oblouku dle předlohy. Obsahuje 3 dopravní a 2 manipulační koleje. Délka dopravních kolejí se pohybuje okolo 1,8 m (do budpucna se počítá s vložením 600 mm dlouhého dílu, jenž by prodloužil koleje na 2,4 metru). Použity jsou výhybky Peco na vedlejších kolejích o r 610 mm a hlavních 914 mm. Vzor pro stavbu budovy byl vzat plán starší ze dvou dnes stojících budov. Stanice je vybavena skupinovými mechanickými návěstidly.
Aktuální stav - stanice hotova
Oa-52
OstraMo cca 3900x600 mm; Profil 25 Javorník fotografie
Modul stanice Javorník má svou předlohu na úpatí Rychlebských hor. Jedná se koncovou stanici místní dráhy se dvěmi dopravními kolejemi a jednoou manipulační. Ze třetí koleje je zde napojení na vlečku a odbočka do výtopna s jedním stáním. Délka staničních kolejí je 1,8 m. Stanice není vybavena návěstidly.
Aktuální stav - stanice hotova, chzbí detaily na budovách
Oa-53
OstraMo cca 3600x600 mm; Profil 25 Kadaň fotografie
Původní nádraží Kadaň, které v současné době již neexistuje. Jedná se o čtyřkolejnou stanici se dvěmi dopravními kolejemi, manipulční a objízdnou. Jsou zde zaústěny dvě vlečky. Stanice je vybavena vjezdovými mechanickými návěstidly. Použito je kolejivo Piko Profil 25.
Aktuální stav - provozní stav
Oa-54

OstraMo cca 5600x900 mm; Profil 19 Lipová Lázně fotografie
Odbočná stanice Lipová Lázně je provozním srdcem Jesenických tratí. Šestikolejná stanice, z nichž jsou 4 dopravní, má točnu s rotundou o 5-ti stáních a také jednokolejnou výtopnu. Dopravní koleje mají délku 2,0 m resp. 2,6 m po vložení dalšího dílu. Stanice je vybavena skupinovými světelnými návěstidly. Použito je kolejivo Peco Code 75.
Aktuální stav - provozní stav, probíhá rekonstrukce ovládání
Vlečky
Oa-71
OstraMo cca 1200x500mm; Profil 25    
Jednokolejná vlečka do výrobního podniku odbočující ze širé trati.
Aktuální stav - tvorba krajiny
Odbočky, hradla apod.
Oa-81

OstraMo cca 2400x1000mm; Profil 25 odb. Morava fotografie
Odbočka z trati Hanušovice - Letohrad na Staré Město pod Sněžníkem.
Aktuální stav - hotovy moduly, příprava pokládky kolejí
Skryté stanice
Oa-91
   
OstraMo 4000x700 mm; Profil 25 Hanušovice fotografie
Deseti kolejná skrytá stanice Hanušovice je schopna plnit při provozu kolejiště funkci zdroje či deponie vozidel a vlaků.
Aktuální stav - není dořešeno ovládání výhybek