Regionální provozní setkání Vratimov 2021 - 8. ročník
© MC akt. 17.5.2021

Termín setkání: 8. ročník setkání Vratimov se odkládá na rok 2022

Pořádá klub železničních modelářů Kunčice a OstraMo
Jedná se o uzavřenou, veřejnosti nepřístupnou akci pořádajících klubů, spolupracujících modulových klubů a pozvaných hostů.

Místo: Vratimov, Společenský dům Vratimov - velký sál
Termín setkání: rok 2022, termín bude upřesněn

Předpokládaný účastnický poplatek 250 Kč k úhradě nákladů na pronájem sálu a související náklady s organizací setkání.

Poplatek pro jednodenní pozvané hosty účastnící se provozu 150 Kč, ostatní 100 Kč, počet hostů omezen, přednost dostanou modeláři zabývající se moduly, bližší informace budou podány při registraci hostů u pořadatelů.

Možnost přespání ve vlastních náležitostech v sále, případně nedaleko od Společenského domu v penzionu.
Strava bude zajištěna hromadně - obědy (blízká restaurace), večeře formou dovozu jídel do kulturního domu.

Základní údaje k setkání:
Moduly přihlašované na setkání musí vyhovovat základním pravidlům Fremo H0-Europa. Technické upřesnění - moduly musí být sjízdné pro vozidla s okolkem výšky 1 mm.
Vozidla - lokomotivy přihlášené na setkání musí mít svůj ovladač Fred a kartu lokomotivy umožňující vložení lístku s oběhem, nákladní vozy, služební vozy pro nákladní vlaky a poštovní vozy musí mít kartu vozu. Výška okolku dvojkolí u vozidel max.1 mm, doporučeno - vozidla s nízkým okolkem, spojení vozidel třmenovým spřáhlem (doporučuje se zkrácení vzdálenosti mezi nárazníky - tj. zkrácení šachty a posunutí spřáhla, z důvodu modelovějšího vzhledu souprav) u nerozvěšovaných osobních souprav se pro spojení mezi vozy povoluje použití krátkého spřáhla, doporučeno spřáhlo Maerklin, na konci souprav musí být třmenové spřáhlo pro svěšování s hnacím vozidlem.
Lokomotivy postavené do provozu musí mít přidělenu adresu v rámci klubového rozsahu adres v ČR, vozidla bez takové adresy budou řešeny dočasnou adresu pro setkání, která bude přidělena pořadatelem během setkání.

Provozní motiv setkání: provoz ČSD v 60. letech minulého století na severní Moravě v rozsahu hlavní a vedlejších jednokolejných, neelektrifikovaných tratí. Parní trakce ještě vládne, ale nastupující moderní trakce motorová se tlačí na některé výkony, na některé tratě. V průběhu 60. let minulého století docházelo rovněž k přečíslování tažených vozidel - vozů na čísla UIC, proto v provozu jsou k vidění vozy s krátkými čísly i novými 12-místnými čísly. V provozu jsou stále i kořistní a prvorepublikové vozy, ale pomalu jsou vyřazovány z provozu.

Modelový provoz bude zajištěn podle pravidel Fremo s kartami lokomotiv, vozů a kartami osobních souprav - nahrazují karty osobních vozů. Základní podmínkou účasti v provozu na setkání je znalost Dopravního předpisu, doporučujeme i seznámení s nákladním provozem na modulišti a pro strojvedoucí na tratích řízených podle D3 i Manuál pro provoz na tratích řízených podle D3
Grafikon bude se zrychleným časem 1:5 a trvání od 6.00 do 16.00 hod.

 

Přihlášky modulů a vozidel do termínu: bude doplněno
Příhlášky účastníků a registrace hostů do termínu: bude doplněno

 

Počet účastníku je dán kapacitou sálu, upřednostňujeme účastníky setkání s přihlášenými moduly nebo vozidly.

 

Pořadavek pořadatelů:
Účastník i host se bude muset při příjezdu na setkání pořadatelům prokázat platným (ne starším 48 hodin) negativním antigenním testem, případně dokladem o očkování proti covid-19..
Tyto požadavky mohou být na základě aktuální epidemiologické situace, případně platných nařízení, ještě změněny či upřesněny.


Přihlášky zasílejte elektronicky na následující adresy:

Přihlášky modulů, vozidel (případně další techniky) - Milan Černohorský, m.cernohorsky"zavináč"parostroj.net
Přihlášky účasti, strava, ubytování - Luděk Vála, info"zavináč"abonitas.cz