Provozní setkání H0 Hluk 2021
© MC akt. 20.1.2021

Předpokládaný termín setkání: 9. až 12.9. 2021
Místo: Hluk, Sportovní hala, malý sál

Pořádá klub železničních modelářů Slovácko za spolupráce s ostatními modulovými kluby ve velikosti H0 v ČR.
Jedná se o uzavřenou, veřejnosti nepřístupnou akci pořádajících klubů, spolupracujících modulových klubů a pozvaných hostů.

 

Základní údaje k setkání:
Moduly přihlašované na setkání musí vyhovovat základním pravidlům Fremo H0-Europa. Technické upřesnění - moduly musí být sjízdné pro vozidla s okolkem výšky 1 mm.
Vozidla - lokomotivy přihlášené na setkání musí mít svůj ovladač Fred a kartu lokomotivy umožňující vložení lístku s oběhem, nákladní vozy, služební vozy pro nákladní vlaky a poštovní vozy musí mít kartu vozu. Výška okolku dvojkolí u vozidel max.1 mm, doporučeno - vozidla s nízkým okolkem, spojení vozidel třmenovým spřáhlem (doporučuje se zkrácení vzdálenosti mezi nárazníky - tj. zkrácení šachty a posunutí spřáhla, z důvodu modelovějšího vzhledu souprav) u nerozvěšovaných osobních souprav se pro spojení mezi vozy povoluje použití krátkého spřáhla, doporučeno spřáhlo Maerklin, na konci souprav musí být třmenové spřáhlo pro svěšování s hnacím vozidlem.
Lokomotivy postavené do provozu musí mít přidělenu adresu v rámci klubového rozsahu adres v ČR, vozidla bez takové adresy budou řešeny dočasnou adresu pro setkání, která bude přidělena pořadatelem během setkání.

Provozní motiv setkání: provoz ČSD v 80. letech minulého století v Československu v rozsahu hlavní a vedlejších jednokolejných, neelektrifikovaných tratí. Vozidla vhodná pro setkání jsou specifikována níže v textu.

Modelový provoz bude zajištěn podle pravidel Fremo s kartami lokomotiv, vozů a kartami osobních souprav - nahrazují karty osobních vozů. Základní podmínkou účasti v provozu na setkání je znalost Dopravního předpisu, doporučujeme i seznámení s nákladním provozem na modulišti a pro strojvedoucí na tratích řízených podle D3 i Manuál pro provoz na tratích řízených podle D3
Grafikon bude se zrychleným časem 1:5 a trvání od 6.00 do 18.00 hod.

 

Přihlášky účasti modulů a vozidel do termínu: 30.5.2021
Příhlášky účasti ostatní a registrace hostů do termínu: 30.6.2021

 

Počet účastníků setkání je dán kapacitou malého sálu - 50 osob, pro setkání upřednostňujeme účastníky setkání s přihlášenými moduly!
Podané přihlášky budou odsouhlaseny ze strany pořadatele podle kapacitních možností, případně jiných nařízení omezujících počet osob.
Pořadavek pořadatelů:
Účastník i host se bude muset při příjezdu na setkání pořadatelům prokázat platným (ne starším 48 hodin) negativním antigenním testem, případně dokladem o očkování proti covid-19..
Tyto požadavky mohou být na základě aktuální epidemiologické situace, případně platných nařízení, ještě změněny či upřesněny.

 

Předpokládáný časový průběh akce:
návoz modulů možný již 8.9. odpoledne
9.9. od 12 hod, zahájení stavby, zprovoznění moduliště do 22 hod,
první grafikon 10.9. v cca 9 hod

ukončení provozu 12.9. v 14 hod., rozebrání, úklid sálu a odjezd do 17 hodin,


Přihlášky zasílejte elektronicky na následující adresy:

Přihlášky modulů, vozidel (případně další techniky) - kajin"zavináč"kajin.cz, m.cernohorsky"zavináč"parostroj.net
Přihlášky účasti, strava, ubytování - mjirikovsky"zavináč"gmail.com"

Ubytování a stravování:
Na přání účastníka zajistí pořadatel - ubytování turistického typu v Sportovní hale Hluk a stravu formou jednoduchých hotových jídel v restauraci v hale. Bližší informace k ubytování a stravování budou zveřejněny.

 

Poplatek za setkání:
Účastník: bude stanoven
Hosté: bude stanovenVozidla pro Hluk 2021 - provoz na tratích ČSD v 80. létech
80. léta minulého století v Československu jsou již bez parního provozu. Pro naše tratě provozované nezávislou motorovou trakci platí, že v provozu byly ještě mimo lokomotiv T434.0 všechny řady motorových lokomotiv vyrobených v ČKD a samozřejmě řada T679.1 Sergeje.
K barevným nátěrům lokomotiv použitelným pro provoz - téměř výhradně unifikované barevné červené řešení v provedení jak bez žlutého pruhu, s malým i velkým žlutým pruhem, někdy zejména velkým položeným v atypické výšce (některé T478.4, případně i jiné lokomotivy). Pouze výjimečně se mohl vyskytnout nátěr dle původního barevného řešení - asi značně zašlý, nebo odlišné barevné nátěry - samostatná nátěrová tvůrčí práce v depech - jako některé brněnské T478.3 s různými barevnými nátěry.
Označení lokomotiv - převážně původní Kryšpínovo, ale v menší míře i UIC, případně Kryšpínovo doplněno bíle napsaným novým číslem UIC. Ke konci období i nové logo ČSD zvané stadionek.

Motorové vozy buď krémovo červené s malým žlutým pruhem, ale i bez malého pruhu, nebo červené s velkým žlutým pruhem. Označení platí stejně jak u lokomotiv. Z hlediska řad motorových vozů - u 2n téměř výhradně M152.0, u 4n motorových vozů od řady M262.0 vše co bylo do konce 80. let vyrobeno pro ČSD.

Osobní vozy, poštovní vozy - v provozu se již vytratili staré předválečné dvounápravové vozy, v provozu jsou stále ještě Rybáky, zmizely kořistní poštovní a služební vozy. Jinak v provozu vše co bylo vyrobeno po válce pro ČSD, tedy i 8-dvéřové Bai, všechny vozy zelené, začínají se v popisech objevovat piktogramy (takže konečně budou rychlíkové vozy Tillig jezdit ve správné epoše), popisy bílé i žluté.

Přívěsné vozy - krémovo červené, staré 2-nápravové již nejsou v provozu, jinak platí to co pro osobní vozy
Nákladní vozy - v provozu vše co bylo vyrobeno po válce a dostalo se k ČSD, až na drobné vyjímky jako např. strojně chlazené La z 50. let, které již v provozu nebyly. U 4n vozů podvozky 26-2.8 i podvozky Y25. V provozu již nebyly kořistní vozy, které zde zůstaly jako následek války. Různé speciály - Chopper, Dumpcar v provozu pouze s označením SV (většinově žluté), přepravovaly se i v normálních nákladních vlacích. Stejně tak depovské vozy pro zvláštní účely (většinově tmavě zelené). Původně šedé Fall a Falls již byly většinovou červenohnědé.
Vzhledem k tomu, že ke zrušení označení brzdy rohovými značkami došlo až v roce 1977, byly i v 80. letech ještě v provozu vozy s těmito značkami, stejně tak ještě i nenatřené a i žlutě natřené háky pro tažné lano (u modelářů poeticky nazývané kotvičky). Řadové označení vozů UIC se starou řadou za lomítkemi, ale většinou již v závorce. Stejně tak soukromé vozy mohly mít ještě číselné označení řady začínající nulou, vozy ČSD s číselným označením řady pro 70. i 80. léta (ke změně došlo po roce 1981).
Obdobně to platí pro vozy jiných železničních správ, které půjdou do provozu.