Regionální provozní setkání Vratimov 2014
aktualizace 20.4.2014 © MC

Ve dnech 11.-13.4.2014 proběhlo v sále kulturního domu Vratimov regionální provozní setkání modulářů H0. Setkání pořádal klub Kunčice a OstraMo. Účast na setkání přijali i členové z dalších klubů - Slovácko, Zababov a KKMK z Krakowa, někteří i s moduly, někteří jen s vozidly. Velký dík patří Ferdovi za zajištění místa, stravy a přepravy většiny modulů. Samozřejmě i dalším, kteří přispěli svoji rukou ke zdaru akce.
Provoz na setkání probíhal podle standardů Fremo, včetně použití karet vozidel pro hnací vozidla, poštovní vozy, služební vozy nákladních vlaků a nákladní vozy. Osobní soupravy jezdily s kartou soupravy, generovanou programem Grafikon. Nově byly použity i karty s oběhy u služebních vozů nákladních vlaků, povedlo se a vlaky jezdily se služebními vozy, jak bylo naplánováno.

Nákres moduliště ve Vratimově
Grafikon pro moduliště byl zpracován v zkrácení času 1:5 a v rozsahu 6-18 hodin. Trochu se nám protáhlo zprovoznění stanice Frýdlant nad Ostravicí a tak jsme celkem odjeli 3 celé grafikony. Proto byla účastníky setkání nastolena úvaha, zda setkání neprodloužit na 3 dny, tedy s návozem modulů ve čtvrtek odpoledne.
Pro představu časový průběh setkání - zahájení stavby v pátek cca 14 hod, mechanická stavba hotova v cca 18 hod, DCC, Loconet, telefony v cca 20 hod, odstraňování závad ve Frýdlantu do sobotního rána, rozestavění vozidel trvalo opět na můj vkus dlouho do cca 10.30 hod a pak první grafikon s dalším odstraňováním závad ve Frýdlantu, provoz byl ukončen v neděli v cca 12.45 hod, pak stažení vozidel a jejich odebrání z modulů, následně vypnutí DCC a demontáž, hotovo v cca 16 hod včetně nakládky. Vzhledem k množství modulů Kunčic a OstraMo, jsou oba kluby v takových chvílich odkázány na pomoc dalších příznivců - kamarádů - i jim dík za pomoc, odměnou je jim účast na provozu. Stále se ve chvíli stavby najdou jedinci, jejichž přístup k stavbě moduliště je vlažný, což překvapí zejména u těch, kteří mají za sebou již mnoho modulových setkání, kteří ví, jak je potřebná během stavby každá ruka.
Ale na druhou stranu to bylo setkání s přátelskou atmosférou, kde všechny problémy se podařilo vyřešit, mnozí si vyzkoušeli práci ve stanicích, práci do které se dost často obsluhy nehrnou, obsluhy vlaků na D3 ve spolupráci s dispečerem v Jeseníku rovněž bez problémů řešili různá malá zpoždění přenášena na tuto trať z hlavní trati. Ovšem jaká by to byla železnice své doby, kdyby k odchylkám od grafikonu nedocházelo.
Takže z mého pohledu setkání úspěšné, v pěkných prostorách a zároveň setkání, které ukázalo několik novinek - karty oběhu u služebních vozů, organizace nákladní dopravy přes staniční výpisy a sešitové jízdní řády. Přičemž organizace nákladní dopravy je již doplňována Jakubem do programu Grafikon (většina těchto novinek v Grafikonu vzniká v tvůrčí dílně OstraMo, realizována do programu Jakubem - to pro vysvětlenou některým modulářům v TT)
Pro inspiraci jiným tvůrcům grafikonu - zde soubor (verze 0.14) vratimov_2014.gtm a dále zazipovaný soubor pomucky.zip s tiskovou podobou grafikonových pomůcek pro stažení a studium. Vše generováno programem Grafikon.

Nyní se již pojďme podívat na stručnou reportáž ze setkání. Použity fotky i od Martina, Radka a Tomáše. Další fotky ze setkání najdete zde:
Moravskoslezští moduláři
Zababov

A jsme na místě, probíhá stavební mumraj
Začíná se postupně rýsovat kudy povedou tratě, pokračuje práce stavebních čet při srovnávaní přechodů mezi moduly
Ještě jsou části, které jsou nedokončeny
A jezdíme, sice na to někteří nevěřícně koukají a je tu osobní vlak z Kadaně, který čeká na odbočce Morava, až bude pro něj volno
Za Nevidovem pokračovala trať v kopcovitém terénu protisměrnými oblouky, průjezd i vozidel se zkrácenými spřáhly byl bez problému
A opět zastávka Žleb na odbočce Morava, výstup pouze z prvních dvou vozů, nástupiště má cca 25 cm
A jsme na zastávce s nákladištěm Cholina, ve spolupráci s Martinem se od loňského Vratimova výrazně změnila
A detail, jablka už jsou zralá
A osobní vlak za Nevidovem míří k Javorníku, zde se používalo skřípání kolejnic při průjezdu obloukem u zvukového dekoderu ESU
V Kadani u výtopny se tísní několik odstavených strojů
Cholinou projíždí osobní vlak z Frýdlantu do Vizovic města
Vlečka Ostrachema před Kadaní, přeměnou na vlečku chemického průmyslu dostaly smysl přepravy kotlových vozů
Míjíme most s předvěstí před odbočkou Morava a blížíme se k vjezdovému návěstidlu Frýdlantu
Odbočkou Morava právě projíždí osobní vlak do Jeseníku, v dálce je již vidět postavený vjezd do Jeseníka
Těžký objekt "Kozmice" vedle hlavní trati z Frýdlantu do Kvítečkova
Odjezdové zhlaví stanice Kadaň směrem na Javorník s vlečkou a novým jeřábem
Osobní vlak čeká na odjezd v Kadani, stanice prochází krajinářskými úpravami
Za Kadaní na rekonstruované vlečce Štěrkoven se nakládají dva vozy pro traťovku, spoluuživatelem vlečky jsou Státní lesy
A opět odobočka Morava se projíždějícím osobním vlakem
Opačným směrem stojí na zastávce Žleb taky osobní vlak
Okolo těžkého objektu MO-S 33 projíždí osobní vlak směrem do Kvítečkova
Pomeranč čeká ve Frýdlantu na odjezd těžkého vlaku s uhlím do Kvítečkova
Odbočka Morava s projíždějícím osobním vlakem do Frýdlantu
Zátiší s dvěma vozy na vykládce v Cholině
Pohled od Mikulovic na moduliště
Posun s poštovním vozem ve Vizovicích
Momentka z Choliny
Nevidov byl provozně připraven těsně před setkáním, Radek jej stihl jen flokovat základem
A opět dopravní "zácpa" na Moravě, dálkové ovládání z Jeseníka fungoval dobře a "zácpy" byly vždy rychle vyřešeny
A stále není volno, strážní domek se stavědlem je na Moravě chráněn plexisklem, přece jen je na hraně modulu
Stejná situace, ale z nadhledu
Kadaň s čekajícím osobním vlakem
Cholina tentokrát z nadhledu a některé vozy již mezitím odjely a jiné přijely
Připravené vlaky v skryté stanici Mikulovice
Trať okolo vlečky Ostrachema od Kadaně s pomalou jízdou
Stanice Javorník, před zahájením provozu v neděli
Klikatící se trať před Nevidovem, u Nevidova je vidět na boku modulů mechanické ovládání výhybek
A Nevidov ze strany od zastávky Žleb
Zastávka Žleb a odbočka Morava
Odbočka Morava od Frýdlantu
Fotografové obléhají trať
Předávání dokladů od vlaku ve Vizovicích
Debata a focení ve Frýdlantu, někteří to berou s humorem a někteří bojovali se zlobícím Frýdlantem
Martin má Kvítečkov pod kontrolou
Debaty probíhaly i za jizdy vlaků, zde průjezd Mn vlaku z Kadaně přes odbočku Morava
Strojvedoucí zamyšleně očekává souhlas k posunu
Hanušovice při přípravě nákladních vlaků
Osobní vlak se vrací z Vizovic do Frýdlantu
Z těchto tří krasavic zasáhla do provozu jen jedna - 556.0
Zde na trati z Mikulovic s uhelným vlakem
Z Martina se stal duch, ale Kvítečkov je jak živý
Před Mikulovicemi
Klid v Jeseníku, osobní vlak do Vizovic je přichystán na 3. koleji
Přes Javorník jedeme do Nevidova, na trati do Kadaně byly dvě mezilehlé dopravny, kde se vlaky křižovaly
A ještě jednou Cholina, je opravdu pěkná
Kadaň i s vlečkou Štěrkoven
Osobní vlak čeká na křižování v Nevidově