Provozní setkání Hluk 2012 - část 1
© MC
Na podzim roku 2011, po setkání v Komorní Lhotce, bylo dohodnuto první provozní setkání s modelářskými kluby Slovácko a O-Kunčice v městečku Hluk na jižní Moravě. Záměrem byla prezentace provozu na systému Loconet a provoz dle pravidel Fremo na jižní Moravě.
K dispozici pro setkání byl sál o rozměrech cca 18x25 metrů. Provoz na setkání proběhl podle pravidel FREMO - s kartami vozidel, nákladními listy. Celá příprava na setkání, technika použitá na setkání, přeprava proběhla za vzájemné spolupráce všech.

Grafikon byl sestaven programem Grafikon v. 0.12 se zkrácením modelového času 1:5 , časově zobrazoval denní úsek 6.00 hod až 18.00 hod. Vlastní stavba moduliště podle návrhu Tomáše začala ve čtvrtek večer a byla dokončena během dopoledne v pátek. Byla vytvořena hlavní trať Frýdlant - Řáholec - Lipová Lázně - Hanušovicem z Lipové Lázní odpobočovala místní trať přes Vizovice - Javorník - Horní Heřmanice do Kadaně.
Zdrojový soubor s grafikonem pro Grafikon v. 0.12 zde.

Nákladní doprava s Mn vlaky byla organizována trochu zvláštním způsobem - byly dvě větve Mn vlaků Hanušovice - Javorník - Kadaň a Frýdlant - Řáholec - Lipová - Vizovice. V odpoledních hodinách byly ještě trochu "zamotány". A tak vzhledem k tomu, že vozy končily ve skryťácích "neroztříděné" podle barev, měly následné přesuny vytěžovat Pn vlaky mezi skryťáky. Vymyšleno dobře, ale při prvních grafikonech se to pro občas nezkušené obsluhy ukázalo jako příliš složité. Ale po pár grafikonech už to začalo postupně fungovat podle tvůrcova záměru. Pro zahuštění provozu dálkových nákladních vlaků mezi skryťáky byly složeny dvě soupravy - směsky, které pendlovaly mezi skryťáky bez karet vozů - měly kartu soupravy, občas na ně byly přivěšovany vozy s kartama v rámci přesunů vozů mezi skryťáky. To fungovalo bez potíží.

Osobní doprava, včetně oběhů spěšninových vozů fungoval dobře až na občasné zapomenutí přivěšení spěšninového vozu na vlak. Oběhy byly vloženy do karet příslušných nákladních vozů, poznámka byla pro strojvedoucího v sešiťáku, na kartě soupravy i ve staničním jízdním řádu.


Akce to byla úspěšná, prostředí příjemné a dle slov domácích určitě to nebyla poslední modulová akce v Hluku.
Moduliště pro Hluk

Grafická podoba grafikonu

Jsme na místě a začínáme vybalovat
Je pozdní večer a stavba je v plném proudu
Frýdlant, suplující skrytou stanici je připraven
Je 6.15 modelového času a v Řáholci přijali první vlak
Z Lipové Lázní v 6.12 odjíždí z 3. koleje osobní vlak do Kadaně
Ve Vizovicích je v 6.30 klid, první osobní vlak již odjel
A ve skryté Hanušovice se chystá 534.03 na vlak
V Lipové je připraven k odjezdu osobní vlak s M286.0
Most na trati mezi Lipovou a Řáholcem
Manipulační vlak ve stanici Javorník
Trať před Frýdlantem s vjezdovým návěstidlem
Zastávka s nákladištěm Horní Heřmanice s řopíkem z 2. světové války
Řáholec od vjezdového návěstidla ze směru Lipové - stanice je ve výstavbě
A pohled do Řáholce přes vjezdové návěstidlo ze směru Frýdlantu
Motorová jednotka M297.0 opouští žst Lipová Lázně směrem na Hanušovice
Skrytá Hanušovice s připravenýma soupravama
Trať před Kadaní s lichoběžníkovou tabulkou kryjící vjezd do Kadaně
Motorový osobní vlak opouští žst Javorník na trati řízené podle přepisu D3 ve směru Kadaň
Vlečka Státního statku u Javorníka s přistavenými vozy
Manipulační vlak s lokomotivou T669.0 připravený k odjezdu ve Vizovicích
Do provozu mimořádně zasáhla i souprava osobního vlaku PKP od Tomka, která byla nasazena na několik vlaků na místní trati
Ještě jednou skrytá Hanušovice při pohledu z dálky na odjíždějící MSp do Lipové
Výpravčí v Řáholci řešil nedostatečný rozhled židlemi
Vjezd do Lipové od Vizovic
Obsluha Lipové informuje strojvedoucí o předpokládaném odjezdu
A osobní vlak do Frýdlantu již opouští Lipovou
Odpolední sluníčko kouzlilo na krajině dlouhé stíny a lákalo fotografy
Tady důkaz, že pohled to byl krásný
Na opačné straně moduliště v Kadani tiše odpočívaly silné stroje ve výtopně
Polská Ol12 v přestávce mezi výkony - původně KleinMB, tunning Tomek
Provozní zátiší ve Frýdlantu
Manipulační vlak v čele s 534.03 supí do Javorníka
A ten stejný manipulační vlak při posunu v Javorníku
V Javorníku je odposunováno a budeme projíždět Horními Heřmanicemi
Osobní vlak již v "moderní" trakci se blíží ke Kadani
Manipulační vlak na cestě zpět do Hanušovic je v žst Javorník předjížděn motorovým osobním vlakem s M131.1 v čele
Provozní setkání Hluk 2012 - část 2