Doporučení
verze 2.0 z 17.1.2012

Doporučení definuje směr rozvoje tvorby modulů a vozidel, kam směrovat jejich parametry.

1. Konstrukce modulu

Přechodová rozhraní modulů jsou v barvě foliované překližky, případně jsou tmavě natřeny (doporučen Luxol, odstín Palisandr). Na hraně modulu je vnitřní hrana kolejnic zbroušena pro lepší jízdní vlastnosti vozidel při nepřesnostech při spojení modulů. Pod tratí je vložena 10 mm překližka nebo jiný pevný materiál (např. laťovka). Doporučuje se podepření každých 40 cm příčkou, k zabránění deformování roviny tratě. Na překližku je doporučeno položit - přilepit zvuk tlumící materiál – korek, mikroporézní pryž. Teprve na tento materiál jsou lepeny celoplošně pražcové podlože. Čelní strana modulu - rozhraní a deska pod tratí respektive trať musí být navzájem kolmé, aby spojení modulů bylo dokonalé.
Rozměrově jsou doporučeny v přímé trati moduly v délkách 30, 60, 90 a 120 cm. Obloukové v úhlech 15, 30 a 45 stupňů o poloměrech 1000, 1300, 1600 a 1900 mm.
Rozměry modulů stanice jsou dány kolejovým schématem, maximální doporučená vzdálenost koleje od okraje modulu s obsluhou je 70 cm (je to rozumný kompromis k dostupnosti vozidel pro rozvěšení).
Modul tratě, stanice, vlečky může být sestaven z více dílů i zde je doporučeno dodržovat základní rozměrovou řadu pro snadnější přepravní stohovatelnost.
Atypické rozměry dílů, modulů je doporučeno stavět vždy v párech pro zajištění přepravy a stohovatelnosti.

Cesty a vodní toky nesmí vést až na konec modulu, jelikož by na následujícím modulu nepokračovaly.
2. Posypový a stěrkový materiál

K vytváření povrchu krajiny je doporučena technologie polystyrenových žeber překrytých papírem napuštěným lepidlem (Duvilax) a na překrytí povrchu je doporučeno nalepování folíáží  a technologie flokování (systém tvorby krajiny pomocí žeber poskytuje dokonalou kontrolu tvaru krajiny – musíme pamatovat na to, že trať je umělá stavba začleněná do krajiny vzniklé jiným procesem a tyto rozdíly musí být na modelové krajině zřetelné). Na přechodech modulů je doporučen na povrchu materiál barevně a strukturou odpovídá travnatému neobdělávanému porostu v období pozdní léto. Stěrkové lože by na přechodu mělo mít středně šedou barvu přibližně odpovídající barvě RAL 7005.

 
Vzhled krajiny ke kraji modulu - foliáž + flokování
3. Koleje, kolejnice

Doporučeny profily dle NEM velikosti 19 a 21 (dle NMRA Code 75 a 83). Doporučeno je kolejivo Tillig Elite Code 83 nebo Peco Code 75. Stále je připuštěna stavba z kolejiva Code 100, např. PECO. Není doporučeno kolejivo ROCO z důvodů konstrukce srdcovky výhybek.
Doporučený minimální poloměr odbočné větve výhybky je 1350 mm. Doporučený maximální úhel měřený na srdcovce je 10 stupňů.
Převýšení v oblouku lze použít pouze u modulu (například složeného z více dílů), kde minimálně 10 cm od kraje modul přechází trať do přímého směru.

Kolejivo PECO Code 75 použité v Lipové Lázně
4. Vozidla

Do zkušebního provozu je připuštěno krátké spřáhlo Maerklin 701630 pro provoz osobních souprav, toto spřáhlo nemá omezení ve spřahování s třmenovým spřáhlem dle NEM 360..
Vozidla musí projíždět oblouky o poloměru 600 mm, doporučuje se testovat tuto schopnost na zkušební koleji. Toto pravidlo je zejména vztažené k osazení a zkrácení uložení třmenového spřáhla a k vlastní konstrukci vozidel - zejména k natáčení podvozků. Doporučuje se zafixovat natáčení pohyblivě uložených náprav u 2n vozů např. firem KMB, ROCO, Luto. Doporučuje se postupovat podle článku - Úpravy nákladních vozů a Úprava třmenových spřáhel - zkrácení.
Doporučena je minimální váha vozu dle NEM tj. 0,4 g/mm délky vozu.
Doporučena jsou dvojkolí s profilem NMRA RP25 (NEM 311.1). Pro tato dvojkolí platí přísnější tolerance rozkolí 14,3-14,4 mm.

5. Hlavní trať
5.1. Minimální poloměr oblouku
Doporučený minimální poloměr traťové a dopravní koleje je 1500 mm Doporučený minimální poloměr manipulační a vlečkové koleje je 1000 mm.
5.2. Nádraží
Doporučuje se alespoň tři dopravní koleje pro vlak dlouhý 2,5 m , aby ho bylo možno ve stanici vykřižovat.
Rozestavěný návěstní modul
6. Místní, vedlejší trať
6.1. Minimální poloměr oblouku
Doporučený minimální poloměr traťové koleje a hlavní dopravní koleje ve stanicích je 1000 mm. Doporučený minimální poloměr manipulační a vlečkové koleje je 1000 mm.
6.2. Nádraží
Doporučuje se alespoň dvě dopravní koleje pro vlak dlouhý 1,8 m , aby ho bylo možno ve stanici vykřižovat.
7. Telefonní vedení

K tratím v modelovém období 3 a počátku 4. epochy patří vzdušné telefonní vedení na dřevěných sloupech. Doporučeny jsou sloupy JM Detail. Jejich provedení "typ" 4 a 5.

Maximální vzdálenost mezi sloupy je 45 cm, od okraje modulu musí být sloup vzdálen 15-22,5 cm. Vzdálenost mezi sloupy se přizpůsobuje konfiguraci terénu, minimální vzdálenost mezi sloupy je 15 cm.
Telefonní vedení je vedeno na modulech se svahem, který má alespoň jedno rozhraní „B“, na straně svahu. K překřížení vedení přes trať je nutnou použít vyšší sloupy. U modulů přímých s rovným rozhraním „F“ a „E“ není strana definována, u oblouků s rozhraním „F“ a „E“ vždy na vnější straně oblouku.
Pro telefonní vedení v obloucích se používají sloupy tvaru „A“ a v přímých úsecích tvaru „I“.
Pro stanici je možné použít dvě řešení – na okraji stanice svedení vzdušného vedení ze sloupu do kabelu nebo vedení vzdušného vedení vést až ke staniční budově, u menších stanic většinou po protilehlé straně stanice.