Provozní setkání H0 Hluk 2019
© MC akt. 08.11.2018

Pravděpodobný termín: 10. - 13. říjen 2019

Pořádá klub železničních modelářů Slovácko za spolupráce s ostatními modulovými kluby ve velikosti H0 v ČR.
Jedná se o uzavřenou, veřejnosti nepřístupnou akci pořádajících klubů, spolupracujících modulových klubů a pozvaných hostů.

Místo: Hluk, Sportovní hala Hluk, malý sál