Provozní setkání H0 Hluk 2019
© MC akt. 29.1.2019

Pravděpodobný termín: 3. až 6.10. 2019

Pořádá klub železničních modelářů Slovácko za spolupráce s ostatními modulovými kluby ve velikosti H0 v ČR.
Jedná se o uzavřenou, veřejnosti nepřístupnou akci pořádajících klubů, spolupracujících modulových klubů a pozvaných hostů.

 

Předpokládané provozní zaměření:
Provozní setkání proběhne podle pravidel Fremo se zaměřením na provoz hlavních a vedlejších neelektrifikovaných tratí ČSD v 80. letech minulého století. k tomu je nutné přizpůsobit výběr vozidel pro setkání.

 

Ubytování a stravování:
Bude upřesněno.

 

Přihlášky modulů a vozidel:
Do 30.6.2019

Místo: Hluk, Sportovní hala Hluk, malý sál