Číslo vozu:
31 54 725 0772-4 [P]
ČSD
 
RIV MC
 
Označení vozu:
IV Uah/Ra
 
 
UIC-typ:
U
Popis: 4n speciální vůz (nezařaditelný do H,L,S,F,Z)
 Brzda: DK-GP
 Ložná délka: m
 DpN: 12,79 m
 Ložná plocha: m2
 Vzd.ot.čepů: 7,2 m
 Ložný objem: 56 m3
 Vmax: 100 km/h
 Ložná váha: 53 t
Druh nákladu:
Dehet, mazut
 Podvalníkovatelnost: NE
 
         
Popis modelu:
ČSD 31 54 725 0772-4 [P] Uah/Ra
vůz
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
[bekj]
Majitel:
Jindřich Bek
 Výrobce modelu: Bramos
 Spřáhlo: ROCO
 Dvojkolí: NEM 311
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: NE
 Výška okolku: 1,0 mm
 DpN modelu: 146 mm
 Kinematika: ANO
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 65 g
 Odpruž. náraz.: NE
 Min. poloměr:  
 Model. období: 1970 - 1989
       
| karta - líc | karta - rub |