Číslo vozu:
21 54 837 2005-2
ČSD
 
RIV MC
 
Označení vozu:
IV Iacqrrs/La
III La
 
UIC-typ:
I
Popis: 4n chladící vůz
25. vozová skupina
 Brzda: Dako-GP
 Ložná délka: 12,0 m
 DpN: 16,27 m
 Ložná plocha: 29,0 m2
 Vzd.ot.čepů: 10,20 m
 Ložný objem: m3
 Vmax: 100 km/h
 Ložná váha: 32,0 t
Druh nákladu:
potraviny rychle podléhající zkáze, maso
 Podvalníkovatelnost: NE
 
         
Popis modelu:
ČSD 21 54 837 2005-2 Iacqrrs/La
 
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
[rkwa]
Majitel:
Radovan Kwasnica
 Výrobce modelu: PIKO
 Spřáhlo: ROCO
 Dvojkolí: NEM 311
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: ANO
 Výška okolku: 1.0 mm
 DpN modelu: 182 mm
 Kinematika: NE
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 97 g
 Odpruž. náraz.: ANO
 Min. poloměr: 500 mm
 Model. období: 1968-1975
       
| karta - líc | karta - rub |