Číslo vozu:
21 54 778 2362-3
ČSD
 
RIV MC
 
Označení vozu:
IV Uahs/Rahi
III Rahi
V Zaes
UIC-typ:
Z
Popis: 4n kotlový vůz
černý kotlový na přepravu horkých nerostných olejů
 Brzda: DK-GP
 Ložná délka: m
 DpN: 12,70 m
 Ložná plocha: m2
 Vzd.ot.čepů: 7,20 m
 Ložný objem: 40,0 m3
 Vmax: 100 km/h
 Ložná váha: 53,0 t
Druh nákladu:
horké nerostné oleje
 Podvalníkovatelnost: NE
 
         
Popis modelu:
ČSD 21 54 778 2362-3 Uahs/Rahi
vůz
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
[cern]
Majitel:
Milan Černohorský
 Výrobce modelu: Bramos reko [cer.t]
 Spřáhlo: ROCO
 Dvojkolí: NEM 311
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: NE
 Výška okolku: 1,0 mm
 DpN modelu: 147 mm
 Kinematika: NE
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 64 g
 Odpruž. náraz.: NE
 Min. poloměr:  
 Model. období: 1968-1980
       
| karta - líc | karta - rub |