Regionální provozní modulové setkání H0 - Vratimov 2024
© MC 17.04.2024

V termínu 4. až 7. dubna proběhlo Regionální modulové setkání Vratimov 2024 zaměřené, jak již se stalo tradicí v jarním termínu, na 60. léta v provozu hlavních a místních tratí na území tehdejšího Československa, tedy pod hlavičkou ČSD. Setkání pořádá modulový klub Kunčická garáž a OstraMo za účasti dalších klubů, jednotlivců z Česka, Slovenska a Polska.
Pro formát této reportáže jsem zvolil šířku 1600 pixelů, bylo mi líto krásné fotky Marka Tvrdého a několik mých příliš zmenšovat.
V poslední době každé modulové setkání využívám, jako tvůrce moduliště/layoutu a zároveň GVD, k vyzkoušení různých provozních konceptů. Loni na podzim to byla dlouhá místní trať s všemi stanicemi obsazenými výpravčími a na konci zkrácený skryťák Bratislava filiálka. Letos bylo novinkou, při použití dvou skrytých stanic na obou koncích hlavní trati, využití nákladové části stanice Nováky jak vlakotvornou stanici pro obsluhu stanic Kácov, Lipová Lázně a Luhačovice nákladními manipulačními vlaky. Vznikly tak tři vlakotvorné stanice, které byly propojeny průběžnými nákladními vlaky. Koncept fungoval bez problémů a stanice Nováky byla tak využita k zajímavému provozu.Je dobré zátěž vlakotvorných stanic rovnoměrně rozložit, zde to vypadalo následovně:
Hanušovice (barva zelená, žlutá) - Pn Nováky, Pn Bratislava filiálka, 2x Pn/Mn Tachov, Cholina, Javorník, Kadaň
Bratislava filiálka (barva hnědá, modrá) - Pn Nováky, Pn Hanušovice, 2x Mn Kvítečkov, Albertovec, Loket
Nováky (barva černá, červená) - Pn Hanušovice, Pn Bratislava filiálka, 2x Mn Kácov, Lipová Lázně, Luhačovice, Mn pp Kvítečkov
Nákladní provoz nebyl doplněn žádným uceleným vlakem mezi skrytými stanicemi.
Provoz byl zajišťován podle pravidel Fremo s kartami vozů, lokomotiv a nákladními listy. GVD vlakové dopravy byl zpracován programem Grafikon v délce 10 hodin modelového času, při zrychlení času 1:5, tedy 2 hodiny reálného času. Za setkání bylo odjeto celkem 8 úplných GVD, s tím, že i zde byla jistá novinka - sobotní večerní GVD nyl přerušen v čase 11.00 (okol 21 hodiny času skutečného) vlaky dojely do stanic, čas byl zastaven, pomůcky k provozu byly ponechány ve stanicích, kde byly odastaveny vlaky. V neděli ráno bylo v GVD pokračováno - vlaky se rozjely, obsluhy nastoupili, vše proběhlo naprosto korektně. Je vidět, že zkušenosti a disciplína účastníků je na dobré úrovni.

Sestava moduliště je rozdělená na dvě části - hlavní sál s a ve druhé části salónky.

Připravil jsem zde komentovanou obrazovou reportáž ze setkání, kompletní galerii fotografií a videí Marka Tvrdého nalezenete zde.

První video Jacka Niwińského naleznete zde , určitě k němu přibudou další.

Pohled do stanice Lipová Lázně, na koleji č. 3 čeká MEx vedený jednotkou M297.001 do Luhačovic.
Albatros 498.105 v čele rychlíku opustil stanici Lipová Lázně a míří do Lokte.
Osobní vlak z Kácova se rozjíždí u vjezdového návěstidla Lipové Lázně.
Stanice Tachov, kde právě ukončil svou jízdu osobní vlak z Lipové Lázně, lokomotiva řady 423.0 bude objíždět soupravu.
Průběžný nákladní vlak v čele s řadou 556.0 projíždí krajinou mezi Nováky a Kácovem.
Motorový vlak vedený motorovým vozem M240.0 z Tachova do Kadaně zastavil na zastávce Cholina.
Parní lokomotiva Pm2 PKP byly nasazována na mezinárodní rychlík "Polonica"
Osobní vlak z Lokte v čele se strojem 464.012 a patrovou soupravou projždí přes moduly OstraMo, které svým poloměrem 1000 mm bylo nutné použít pro vytočení tratě, jsou ještě pokryty pouze molitanovou drtí, na flokování čekají.
464.013 vjíždí s osobním vlakem do stanice Nováky, odkud bude pokračovat po dvojkolejné trati do Hanušovic.
Motorový vůz M131.1513 odjíždí z Lipové Lázní do Lokte, kde jízdu ukončí.
Stejný motorový vlak v Luhačovicích, které svými návěstidly nezapadají do koloritu let 60.
A stanice Tachov, kam se souprava s motorovým vozem M131.1 vracela.
Všudybylka s osobním vlakem čeka u vjezdového návěstidla Kadaně. Zde je použit krátký návěstní modul.

Stanice Albertovec byla koncovou stanicí na místní trati z Kvítečkova. Byla v nákladní dopravě obsluhována dvěma páry Mn vlaků.

Stanice Albertovec svým "pruským charakterem" nezapře svůj vzor ze stanic tratě Opava - Ratiboř
Potkávání Mn vlaku s Os vlakem zde přinášelo na dvou dopravních kolejích různé zápletky.
Vše je rozposunováno, manipulační vlak odjel a osobní vlak do Lokte přes Kvítečkov je rovněž připraven k odjezdu.
Stanice Bratislava filiálka tvořila vlakotvornou stanici na opačném konci hlavní tratě proti Hanušovicím.
Krátké nasazení dvojice motorových vozů M131.1 na osobní vlak do Albertovce, zde stojí v Kvítečkově
Ušatá 464.0 čeká v Kvítečkově na 2 koleji, aby po odjezdu osobního vlaku do Bratislavy fil. objela soupravu.
Manipulační vlak, v čele UNRRA 456.0, projíždí okolo vjezdového návěstidla Kvítečkova.
Velmi pěkné mechanické návěstidlo v Kvítečkově.
V Lipové Lázních se na posunu objevil i stroj moderní trakce T455.002.
Silné stroje se houfují v Lipové Lázních 2x 556.0 a 498.1.
K vodním jeřábu si dojela dobrat vodu ušatá 464.0 na osobním vlaku směr Loket.
U návěstidel odbočky Grygov se potkal MEx s jednotkou M297.001 s osobním vlakem v čele s 464.0.
Štokr 556.0 v čele průběžného nákladního vlaku opouští stanici Loket.
Motorový vlak z Tachova ukončil svou jízdu v Lokti.
A stejný osobní vlak, ale tentokrát vedený starším strojem M131.1
Výtopna v Lokti s čekajícími stroji na výkon, M131.1 objíždí soupravu.
A ještě jednou osobní vlak z Tachova, tentokrát při průjezdu okolo vjezdového návěstidla Lokte.
Zátiší se zbrojením u výtopny Loket.
A pohled z opačné strany.
Čekající stroje u rotundy v Lipové Lázních, 498.1 měly na rychlíku dvoudenní oběh a tak minimálně jeden v Lipové odpočíval.
Pohled do stanice Lipová Lázně za zdánlivého poklidu v podobě dvou osobních vlaků.
U rotundy je taky celkem klid.
Osobní vlak na 3 koleji v Lipové Lázních čeká na křižování.
Příchod k vlakům v Lipové Lázních, staniční záloha zrovna posunuje po 5 koleji okolo budovy.
Byla to stařičká 422.0 která se snažila na staniční záloze.
Papoušek 477.043 je stále poměrně citlivý na kvalitu svršku a na 2 koleji stojí sosobní vlak do Tachova v čele s upravenou 354.1 Roco.
Vůz Savz čeká na vykládku v Lipové Lázních.
Osobní vlak do Tachova v čele s 354.1 odjíždí z Lipové.
Občas se na vlaku mihnul i stroj "moderní" trakce.
Ale převažovaly silné stroje parní éry.
Manipulační vlak z Kadaně vjíždí do Tachova. Díky několika 423.0 a 433.0 byl i na místních tratích parní provoz bez problémů.
Stanice Kadaň s osobním vlakem do Tachova.
U výtopny v Tachově čekají stroje na svůj výkon.