Regionální provozní setkání modulové Vratimov 2022 - podzim
© MC 11.01.2023

Rok 2022 byl již po covidovém šílenství v přechozíc letech příznivější pro pořádání modulových provozních setkání. A tak se netradičně na podzim, v termínu 17. až 20.11. 2022, uskutečnilo druhé vratimovské provozní setkání roku 2022, tentokrát zaměřené na IV. epochu, konkrétně na 80, léta provozu u ČSD. Pro moduliště byly mimo hlavního sálu kulturního domu využity i boční salónky, důvodem byl větší rozsah dvojkolejné tratě s většími poloměry oblouků a tím i "menší skladnost" do prostoru a taky obě velké stanice Řáholec i Horná Štubňa jsou v oblouku a točí přesně na opačnou stranu než konstruktér moduliště potřeboval.

Sestava moduliště je rozdělená na dvě části - hlavní sál s a ve druhé části salónky.

Provoz byl podle pravidel Fremo s grafikonem ve zrychleném čase 1:5 v délce 10 modelových hodin od 6 do 16 hodin. Stavba moduliště byla zahájena příjezdem modulů do 14 hodin, je třeba kvitovat dochvilnost všech účastníků, Před osmou hodinou večerní bylo celé moduliště sjízdné, řešily se drobné nesrovnalosti v jedné větvi DCC - nakonec objeven vadný kabel. A tak částěčně ve čtvrtek večer a dokončeno v pátek ráno bylo rozestavení vozidel a okolo půl jedenácté byl zahájen provoz.
Všechny stanice byly vybaveny minimálně vjezdovými návěstidly a provoz byl zajišťován na všech tratích v režimu "D2" tedy s obsluhou stanic. Méně vytížené stanice s jednodušší obsluhou byly využívány k výcviku modelářské omladiny.
A tak se podívejme na fotografie mé a Krzysztofa ze setkání .

V grafikonu byl zaveden pár mezinárodních rychlíků Polonia R 330/331, který byl toho dne mimořádně veden lokomotivou PKP řady SP45 v celé trase.
Osobní vlak směr Kadaň v čele s T 466.0 je v Hukovicích připraven k odjezdu.
Traťovákům v Luhačovicích přijela pomoc v podobě jeřábu Kirow 750.
A už začal s nakládkou panelů.
Hukovice s osobním vlakem do Kadaně, Hukovice byly spojeny s odbočkou Morava, která byla součást stanice.
Manipulační vlak do Kadaně projíždí vysokým lesem, proti světlo trochu zestříbřilo smrkový porost.
Kunčická garáž - to jsou specialisti na stromy, na vlak nedohlédneš.
Uhelné sklady v Řáholci.
2x T 478.4 v čele rychlíku Horehronec, marně je strojvedoucím zdůrazňováno, že v 80. letech minulého století lokomotivy ve dne nesvítily.
Míjení soupravy s uhlím a vyrovnávky prázdných vozů v Řáholci.
Pohled na zhlaví a odbočku do Luhačovic.
Skrytá Hanušovice s nachystanými soupravami vlaků
Rychlík Bezdrev v Řáholci, jako druhý vůz řazen restaurační vůz BRam od soupravy Vindobony.
Luhačovice s osobním vlakem, který zde skončil svoji jízdu.
A ještě jeden pohled do stanice Luhačovice s čekajícími cestujícími.
Náhradní souprava za MOs na osobním vlaku do Mikulovic.
Rychlík Bezdrev již s Brejlovcem T 478.4 zastavil v Hukovicích.
Náhradní souprava za MOs s prototypovou Bertou T 478.1001.
Spěšný vlak z Řáholce do Mikulovic čeká na křižování v Hukovicích.
Mimořádný rychlík pro německé přátelé parních lokomotiv vedený lokomotivou 498.104
Obsluha stanice Javorník manipulačním vlakem.
Osobní vlak z Mikulovic zastavil na zastávce Luká Filary
Odpočívající T 475.0007 v staré výtopně v Hukovicích.
MOs v čele s M 296.2009 projíždí zastávkou Žleb.
Posun v stanici Kadaň, s lokomotivou 742 026-8.
Mimořádná zkušební jízda lokomotivy 477.043.
Průběžný nákladní vlak z Mikulovic do Hanušovic v čele se Sergejem se blíží k vjezdovému návěstidlu Řáholce.
Osobní vlak na zastávce Luká Filary.

Násypka štěrku na vlečce u Kadaně.
Rychlík Bezdrev zastavil v Hukovicích.
Pohled do stanice Řáholec.
Motorový vůz řady M 152.0 v čele osobních vlaku v Javorníku.
Setkání dvou rychlíků v stanici Horná Štubňa.
Pohled do rozlehlé stanice Horná Štubňa.
A ještě z druhé strany, stanice je to "obrovská", škoda že zhlaví zde není tříkolejné jak ve skutečnosti, zlepšila by se propustnost zhlaví.
Posun v Kadani.
Řáholec s rychlíkem Horehronec a odstavenou "Muvkou"..
Osobní vlak do Kadaně zastavil v Javorníku.
Stanice Radošina z které byl obsluhován vlečkovými vlaky areál dolu Pluto v Hrabové.
Druhý Kunčický les s projíždějícím rychlíkem Bezdrev.
Hukovice ve chvíli, kdy ve stanici docházelo k dělení Mn vlaků na dva směry, někdy tu bylo "těsno".
Plynárna v areálu dolu Pluto v Hrabové.
Mimořádný návštěvník v Hukovicích - Stříbrný šíp, ten divný vůz na konci nákladních vlaku je vůz s měřením rychlosti. V dané chvíli sloužil jako instruktáž pro správnou rychlost jízdy s Mn vlakem.
Pohled do stanice Kadaň.
Z rychlíku Bezdrev je v Řáholci odvěšován vůz se "sovětskými soudruhy" - delegace, který byl řazen na konci vlaku.
Manipulační vlak v čele s velkým Hektorem v javorníku.
Nový úsek dvojkolejné trati se zastávkou Ostrava Kunčičky a haldou dolu Alexandr z dílny Kunčické garáže.
Halda je opravdu impozantní, nástupiště zastávky má délku 3metry.
Tak trochu jiná skrytá Bratislava filiálka, s kompletně udělanou krajinou a malým depem.
A ještě jednou Bratislava filiálka.