Poznámky k průběhu setkání Vratimov 2015
© MC

 

 
Příjezd a stavba moduliště:
Všechny moduly dorazily na místo v dohodnutém čase, drobný problém vznikl v množství použitých kunčických modulů, kdy jsme trochu upravili moduliště podle modulů, které byly na místě. Jeden další kunčický modul byl nakonec dovezen.
Stavba začala naplno okolo 15 hodiny postavením stanice Lipová Lázně a od ní se rozběhly stavební práce třemi směry. Vzhledem k rozsahu moduliště nebyl zpracováván plán stavby, okolo 19.30 byly dokončeno mechanicky a okolo 20 hodiny bylo funkční DCC a pak se již řešil pouze problém modulu s přehozenými kabely - byl poprvé na setkání a dokončen den před setkáním. Opět mne v průběhu stavby zarazila malá aktivita některých dlouholetých účastníků setkání a nutnost je opakovaně žádat o zapojení do činnosti spojených s budováním moduliště - to považuji za velké stále se opakující minus stavby.
Narazilo se během stavby na problém kontaktu kolejnic při spojení modulů (málo zabroušených kolejnic), nebylo na místě identifikováno, který modul měl přesah, bude nutno dořešit - vlastníci modulů ví, které moduly to byly.
Nasazení vozidel, příprava prvního grafikonu:
Od cca 20 hodiny již probíhala příprava vozidel - roznášení do stanic k prvnímu nasazení do provozu. Zde se nepotvrdila moje představa, že s dostatečným předstihem zveřejněné nasazení vozidel - včetně staničních pomůcek, karet oběhů, dohodnuté první obsluhy stanic zajistí rychlé rozmístění vozidel. Bude nezbytné pro první nasazení adresně určit kdo, co a kam dodá - zejména lokomotivy a osobní soupravy. Nepříznivý vliv má na přípravu vozidel i kumulace vlastníka stanice, vlastníka vozidel... Prostě i setkání tohoto rozsahu musí mít toto lépe zorganizováno. Jinak vozidel bylo na setkání nadbytek. V průběhu provozu se pouze doplňovaly nákladní vozy a měnily osobní soupravy.
Vlastní rozestavění bylo částečně hotovo ve čtvrtek a dokončeno v průběhu pátečního rána. První grafikon - směna byl ve stanicích v režii majitelů, případně majiteli pověřených. Důležité je včasné nachystání nákladní dopravy ve skryté stanici - do prvního grafikonu byla svěřena zkušené obsluze.
Vlastní průběh setkání:
Jak již bylo uvedeno dokončení příprav na první grafikon bylo hotovo v pátek ráno do cca 10.45, kdy jsme spustili první grafikon. Ten byl přerušen obědem. V průběhu prvního grafikonu došlo k asi dvěma krátkým přerušením - zastavení času z důvodu technických závad, které byly rychle odstraněny. Čas běžel od začátku 1:5, tedy žádné zpomalování času a podobně, grafikon běžel občas s mírným cca 30 minutovým zpožděním některých vlaků, ale byl v průběhu grafikonu bylo zpoždění srovnáno. První den byly odjety 3 grafikony tedy 3x 2 hodiny 24 minut čistého času, což je při této délce jednoho grafikonu denní maximum.
V sobotu se začalo dříve a do času oběda se podařilo odjet celý první grafikon. Opět se odjely celkem tři grafikony. Před posledním grafikonem po večeři sice trochu s prodlevou při zahájení, ale čas ukončení byl i tak okolo 21 hodiny.
V neděli dopoledne byl odjet jeden grafikon a následovalo stažení vozidel podle vlastníků a začalo balení vozidel, tato činnost byla přerušena obědem. V průběhu oběda se pár "hladovkářům" podařilo sbalit kabeláž a tak po obědě začala mechanická demontáž moduliště a okolo 15.30 - 16 hod se již nakládalo a začalo odjíždět. Po vyklizení sálu jsme rozmístili zpět stoly a židle a mohli jsme si říci - tak zase za rok.
Letošní ročník byl v maximálně míře využit k jízdám podle grafikonu. K několika projetím "vozidel nenasazených" do provozu došlo mezi grafikony, možná chyběl větší prostor pro diskuzi. Bylo nás většinou tak akorát na provoz.
Stravování bylo letos myslím zcela optimální, večeře dovezené na místo zkrátily nutnou prodlevu na jídlo. Procházka na oběd byla trochu rozptýlením od pobíhání a postávání okolo modulů.
Vozidla:
Lokomotiv byl dostatek, na vlaky byla nasazována hnací vozidla doporučených či podobných řad jak uvedeno v kartách oběhů. Karty oběhu vydržely celou dobu u karet lokomotiv a tak nevznikaly nedostaky s nasazováním. Jeden dvoudenní oběh - na rychlíku byl díky Jožovi vždy mezi grafikony prohozen mezi lokomotivami. Drobné závady na vozidlech se vyskytly, ale nic co by překročilo běžný rozsah. Záložních vozidel bylo dostatek.
Osobní soupravy, které byly sestaveny při zahájení provozu byly v průběhu provozu obměněny - např. nejprve na Os souprava Ba, Bai pak Be Rybák a nakonec Bap. Do provozu nasazena i zdvojená souprava Bp (Rivarossi), po úpravách kterými prošly obě soupravy byl provoz bez problémů. Ale vzhledem k vyšším vodícím silám třínápravových podvozků je otázkou kvalita provozu při použití dvojkolí s profilem RP25.
Na většině osobních souprav byly přivěšovány a odvěšovány poštovní a spěšninové vozy. Tyto byly provozovány klasicky s třmenových spřáhlem, většina osobních souprav byla spojena spřáhlem Maerklin, některé je měly i na koncích souprav. Na hlavní trati byla na koncích souprav třmenové spřáhla. Někdy dochází k nevhodné kombinaci Maerklin - třmen, kdy je ovlivněna kvalita spojení nestejnou výškou spřáhla a může docházet k odvěšování za jízdy, zejména u delších vozidel.
Trochu problémem bylo svěšení kořístního Fa s Dsd Rybák na spěšném vlaku, kde mezi těmito dvěma vozy docházelo k vytahování kinematiky do boku - použita byla třmenová spřáhla a následném vykolejením vozu Fa zejména na zhlavích stanic. V Lipové to odneslo zdemolováním návěstidlo od angličana. Bohužel nevím, která kinematika z vozů byla viníkem.
Jízdní problémy měly vozy Be Rybák v kombinaci s dvojkolím s profilem RP25 a propojením "natáčecích" dvojkolí strunou. Toto řešení bohužel nemůže fungovat a dochází nikoliv k radiálním postavení dvojkolí v oblouku jak u skutečných vozidel, ale po nájezdu do oblouku a naběhnutí dvojkolí na vnější kolejnicový pás v oblouku dojde k vytočení dvojkolí opačným směrem což v kombinaci s RP25 vedlo často k vykolejení vozu a zvýšení odporu při průjezdu obloukem. Vozy Be Rybák byly proto staženy z provozu a nahrazeny soupravou 4x Bap.
Nákladní vozy byly na setkání v dostatečném množství, pouze jejich skladba občas nekorespondovala s nachystanými nákladními listy - byla velká potřeba krytých vozů "G" a nadbytek vozů vysokostěnných "E" - pro ně byl nedostatek nákladních listů např. na dodávky uhlí, málo se do nich ložila dřevěná kulatina. Vlastní provoz to neovlvnilo, pouze některé vozy řady "E" postávaly a moc si provozu neužily, nakonec tak to občas bylo i ve skutečnosti. Jak již se stalo zvykem, menší část vozů - speciály, bylo vybaveno obratovými nákladními listy, tentokrát dokonce i vícenásobnými nákladními listy. Obsluhy většinově dodržely to, že se z těchto vozů nákladní listy nevytahují, ale pouze obracejí. Jednalo se zejména o kotlové vozy a výsypné vozy "F".
Opět se osvědčilo použití karet oběhu i pro služební, spěšninové a poštovní vozy. Vesměs byly jejich oběhy dodržovány a nebylo nákladního vlaku bez služebního vozu.
V provozu se objevilo několik vozů s technickou závadou - špatné rozkolí a špatná výška spřáhla, což v kombinaci se třmenovým spřáhlem ROCO (které má neupravený a v rozporu s normou NEM dlouhý "nos" spřáhla) je zdrojem problematického svěšení vozů. Zde odkazuji na článek na webu OstraMo, kde je např. problematika řešena.
Jen část vozidel mělo upravená spřáhla pro provoz na velkých poloměrech používaných na modulech (tzv. zkrácená spřáhla), některá vozidla byla patinovaná. Zde je nutno dodržovat pravidlo velké železnice, že číslo vozu musí být čitelné - což u některých nákladních patinovaných vozů bylo problematické.
Moduly, stanice:
Zásadní problémy se nevyskytly. Několik drobnějších technických závad ve Frýdlantu se v průběhu prvního grafikonu odstranilo. Nedostatkem Frýdlantu byla absence vjezdových návěstidel a ještě ne zcela dobře fungující náhrady či "opakovače" návěstidel. Pro lepší zdůraznění umístěné návěstidel navrhuji umístit na bok modulu s vjezdovým, oddílovým návěstidlem identifikaci platnosti návěstidla - páskem s pruhy imitující stožár návěstidla a označením návěstidla např VS, příklady na vloženém obrázku z Dopravního předpisu.
Všechny moduly s vyjímkou Frýdlantu byly zelené, někdy ne zcela dokončené, ale doba modulová dřevěná je doufám již defintivně nějaký rok za námi.
 

Grafikon:
Jak jsem již psal v podstatě všechny pomůcky byl k dispozici na webu OstraMo v pozvánce na akci Vratimov 2015.
V průběhu setkání jsem nenarazil na zásadní nedostatky. Pro setkání byly k dispozici i výtahy ze staničních výpisů zaměřené např. na nákladní dopravu. Někteří pocítily negativně absenci nákresných jízdních řádů - zejména u stanic s návaznosti na stanici se zjednodušenou dopravou - D3, kde zvyšuje přehled výpravčího o provozu. To jsem si neuvědomil a příště určitě budou.
Připomínka byla ještě na nepoužívání odhlášek, ve velikosti H0 jsou spíše nepoužívány, byť v Dopravním předpise jejich použití je uvedeno. Záleží to na dohodě před setkáním, jejich používání má své výhody i nevýhody. Ve Vratimově na ně časový prostor byl.
Organizace nákladní dopravy umožňovala poměrně hustý provoz aniž by vznikaly shluky požadavků na manipulační práce, které jsou většinou oříškem organizace dopravy na modulišti. Stále dělá části osazenstva setkání problém práce s nákladními listy. Sice se nevyskytly extrémy, jako vozy po dojetí do stanice odváženy hned následujícím vlakem, ale tato část hry má ještě své rezervy. Týká se to objednávání přepravy pro další grafikon, včetně objednání prázdných vozů pro nakládku, kdy to je jednoznačně odpovědnost vlastníka stanice. Před prvním grafikonem - směnou je důležité i okamžité částečné spárování nákladních vozů s nákladními listy - tj. vlastníci stanic roznesou částečně s nákladními listy i příslušné vozy pro tyto náklady, případně se použijí vozy shromážděné ve skryté stanici. Tento způsob urychlý rozjezd nákladní dopravy, stejně tak jsou to obratové nákladní listy, které jsou do stanic nasazeny společně s vozy.

 
Závěr:
Snažil jsem se ze svých poznámek udělat soupis toho, jak setkání proběhlo, v čem se můžeme z průběhu a z vlastností použitých modulů, vozidel a pomůcek poučit pro další vývoj naší hry.
Ještě poznámka k mému dojmu, že se stále nedaří zvyšovat počet účastníků setkání, kteří dovezou moduly a vozidla. Jsou to základní kameny modulové hry a čím jsou tyto základní kameny rozprostřeny na větší počet účastníků setkání, tím je i bohatší hra. Vratimov má své specifikum - "bohaté" modulové zázemí klubů Kunčice a OstraMo v blízkosti setkání a tak to na tomto setkání není nutné moc řešit, ale měli bychom se všichni nad tím zamyslet a snažit se všíchni přiměřeně přispívat k společné modulové hře na pořádaných setkáních.
Pokud se vám bude zdát, že jsem si nevzpomenul na vše co by mohlo být napsáno - napište a doplním do textu.