Napínání TV na modulech
© MC 14.03.2018

Další témata k E-modulům
Trakční vedení na modulech
Návrh minimální sestavy E-modulů ČSD

 
Vzhledem k tomu, že na modulech se používá napínané TV, je nutno postavit napínací moduly. Podívejme se na to, jak může být řešeno. Zároveň se můžeme podívat na řešení nájezdu na TV ze skryté stanice kde TV není a lokomotiva musí po výjezdu ze skryté stanice na speciálním modulu sběračem najet na TV, které ho postupně stlačí na standardní výšku 66 mm. I když uvidíte, že řešení může být i hodně provizorní.
TV se blíží ke skryté stanici, není zde sice přímo vidět nájezd na TV, ten je za tunelem a nenafotil jsem jej, ale je zde jednostranné napínání, směrem k skryté již napínání není

Je použito standardních továrních konzol na sloupech a napínání pružinou Sommerfeldt. Vše je na jednom modulu, tedy poměrně stlačeno délkově. Pole TV směrem ke skryté stanici není napínáno - pouze kotveno do jednoduchého stožáru, kterému chybí kotvení do země - vyrovnání tahu od TV.
 
Zde napínání na dvou modulech, dvojité konzoly jsou na jednom sloupu typu "D", u soustavy ČSD se používaly pro dvojitou konzolu sloupy AP nebo dva sloupy "D" nebo "T" vedle sebe s jednoduchými konzolami. Napínání standard tovární Sommerfeldt
Nahoře napínání řešené na dvou modulech R 2000 mm 22,5 stupně, klasicky z továrních komponentů - konzoly, sloupy, pouze boční držáky jsou poněkud divné - rovné. Dole příklad dvojmodulu s napínáním, má čtyři sloupy AP s rozvržením 250 mm - sloup - 500 mm - sloup - 250 mm. Sloupy AP s dvojitou konzolou uprostřed dvojmodulu. lze nahradit 2x sloupem s jednoduchou konzolou D nebo T.
Dvojmodul 2x 1000 mm, se čtyřmi sloupy AP
Napínání na dvou modulech v oblouku, zde dvojitá konzola na jednoduchém sloupu D u sestavy TV ČSD nebylo používáno. Zde opět použit oblouk R2000 mm, 22,5 stupně
Jednoduché napínání jen trolejového drátu na TV sestavy FS
A ještě jedno napínání na stejné sestavě, k napínání nosného lana jsou používány i tenké gumičky
Na rychlo vyřešený nájezd na TV, dokonce i s papírovým návěstidlem :-)
A nakonec ještě brutálnější nájezd na TV s truhlářskýma svěrkama, no tady bych asi měl s elektrikou obavu najet