Co je to modul?
  • část modelové železnice, která má aspoň jedno normované rozhraní kompaktibilní s ostatními moduly
  • modul se nemusí skládat z jednoho dílu, ale i z více dílů, které mezi sebou nemusí mít normovaná rozhraní
  • transportovatelná koncepce, kterou lze vzít sebou na různá setkání
  • díl velkého systému se zajímavým provozem
  • odpověď na nářek: "Není místo pro kolejiště"
Co je typické pro moduly?
  • větší poloměry oblouků, delší stanice než na klasickém kompaktním kolejišti
  • možnost setkávat se a provozovat vždy jiné moduliště - tedy jinak sestavené tratě
  • provoz podle grafikonu, simulace velké železnice
  • správná výška kolejiště pro provoz ve stoje a pro výstavy
  • strojvedoucí vede svou lokomotivu při chůzi podél i několik desítek metrů dlouhých traťových úseků mezi stanicemi