Číslo vozu:
516 217 [P]
ČSD
 
RIV MC
 
Označení vozu:
III Laz
II La
 
UIC-typ:
I
Popis: 4n chladící vůz
s reklamou Čsl.mrazírny
 Brzda: Božič
 Ložná délka: 10,6 m
 DpN: 15,70 m
 Ložná plocha: 26,3 m2
 Vzd.ot.čepů: 9,80 m
 Ložný objem: 49,0 m3
 Vmax: 100 km/h
 Ložná váha: 31 t
Druh nákladu:
Potravina podléhající zkáze
 Podvalníkovatelnost: NE
 Nesundávat
         
Popis modelu:
ČSD 516 217 [P] Laz
vůz
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
[cern]
Majitel:
Milan Černohorský
 Výrobce modelu: Mcx
 Spřáhlo: ROCO
 Dvojkolí: RP25
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: ANO
 Výška okolku: 0,6 mm
 DpN modelu: 178 mm
 Kinematika: ANO
 Vodivý lak: ANO
 Hmot. modelu: 94 g
 Odpruž. náraz.: ANO
 Min. poloměr: 600 mm
 Model. období: 1953-1958
       
| karta - líc | karta - rub |