Přechodové profily
Tři přechodové profily o šířce 500 mm, které byly převzaty ze systému FREMO
Zde je možnost stáhnutí přechodových profilů:
- profil B'96 - pahorkatina - trať ve svahu [ pdf (59 kB) - dwg (30 kB) ]
- profil E'96 - dává možnost znázornit náspy a mosty [ pdf (41 kB) - dwg (31 kB) ]
- profil F'96 - trať v rovině [ pdf (37kB) - dwg (30 kB) ]
Soubory .dwg slouží jako podklad pro řezání přakližky vodním paprskem. Pro kompaktibilitu jsou uloženy ve verzi AutoCAD R14 / LT 97. Soubory .pdf jsou originálni výkresy FREMO.
 
profil E'96
profil F'96
 
profil B'96