Krátká reportáž ze setkání 10 let Zababova z pohledu H0
© MC

Ve dnech 16.-19.6.2011 proběhlo výroční setkání klubu Zababov - 10. let klubu Zababov. Vzhledem k zaneprázdnění jsem se klubového setkání účastnil pouze jeden den a bez modulů, pouze se dvěmi lokomotivami. Pojďme se tedy podívat co se v Milevsku ve velikosti H0 dělo, které moduly byly k vidění. Opravdu čas na návštěvu byl krátký a tak i obrazová reportáž nepokrývá vše co bylo k vidění. Trochu textu ještě později doplním.

Skrytá stanice Polipsy a odobočka - pokud mne paměť neklame s názvem Říp
Depo připojené na odbočku Říp dýchalo klidnou atmosférou
Z Staré Paky směrem na Kácov byla dvojkolejná trať s prvními pokusy trakčního vedení, ale bohužel stále bez krajiny
Dvojkolejka byla před Kácovem ukončeno spojkou, škoda že stále zde chybí alespoň náznak krajiny
Stanice Kácov s rozestavěnými budovami
A ještě jednou Kácov v pohledu na celou stanici
Do stanice Kácov přijel osobní vlak, stanice Kácov byla vybavena pouze vjezdovými návěstidly
Stanice Kvítečkov s mírným pokrokem v budování na jednom zhlaví, návěstidlo v šachtě nemá dokončeno terénní krytí
Fotografa zajímaly vozy
A ještě stejné zhlaví z opačné straně
Stav stanice z opačné strany, budovy asi stále nejsou a rovněž pult je stále provizorní
Stanice Ledeč, která zde plnila funkci koncové stanice místní trati - zatím je v etapě zrodu
Stanice Loket poprvé na setkání, zatím v surovém stavu, s ukázkami budov, které v stanici a jejím okolí budou, ovládání stanice jsem bohužel nevyfotil a stojí za to
Jeden ze dvou velkých areálů - Milevsko vlečky se postupně stává jedním z nejpěknějších modulů
Provizorní budovy jsou postupně nahrazovány - zatím hrubými stavbami vypalovanými laserem
Další část areálu s betonovým nadjezdem
Zde jsou opět již provizorní budovy nahrazeny definitivním stavbami - zatím v hrubé stavbě
A ještě jednou vlečkový areál
Stará Paka je velká stanice a tak nepřekvapuje, že postup dokončování je dlouhý
Zhlaví od Kácova , složitost stanice dělala občas obsluhám problém v správné orientaci z které koleje ten vlak vlastně jede
Vjezd do Staré Paky od Kácova, návěstidla jsou velmi vysoká v porovnání se stožáry trakčního vedení
V rámci setkání byly představeny dva malosériové modely, zde Res 11.sk.
Druhým rozlehlým areálem s vlečkou je Setuza
Odbočka na vlečku Setuzy se dvěma vozy Falls vytlačenými mimo koleje
Odbočka na vlečku s opačné strany s dvojkolejnou tratí okolo
A poslední pohled na vlečku Setuza, postupně jsou přidávány budovy, některé mají dle skutečnosti rozměry značné
Stanice Sudoměřice na místní trati
Stanice Verneřice, starší získané moduly, přes své stáří navypadají špatně, drobná modernizace vegetace by ale neškodila
A ještě jednou Verneřice, v pozadí Loket již bez budov
A na závěr tradiční a již lety prověřený modul s viaduktem