Komorní Lhotka 2009
© MC
O prodlouženém víkendu 22.-25.10.2009 proběhla v sportovní hale v Komorní Lhotce společná klubová akce Zababova a OstraMa. Byl to již druhý ročník této klubové akce, která probíhá jako neveřejná akce pro členy klubů a hosty. Mezi významné hosty tohoto setkání patřil Krakowski klub modelarzy kolejowych z Krakowa, který se prezentoval na setkání ucelenou části moduliště s dvojkolejnou tratí i jednokolejnou tratí. Potěšením byla rovněž účast modelářů z Bojnického klubu ze Slovenska.
Setkání předcházelo naplánování účasti modulů, zpracování návrhu části moduliště PKP a návazně na to dvě větve moduliště ČSD a finální uspořádání, vzhledem k zájmu skupiny H0e o účast, byla provedena úprava moduliště tak, aby v přechodové stanici Beroun překladiště byla navázána úzkorozchodná část.
Pohled na celou halu se zcela využitou plochou pro moduly
Námětem pro provoz byla 70. léta, konec parního provozu u ČSD, ještě stále poměrně silný parní provoz PKP. Tedy provoz na hranicích mezi oběma státy. V modulišti byly dva hraniční přechody, dvě přechodové stanice - Jeseník na straně ČSD a Swierków miasto na straně PKP.
Provoz měl tři základní osy - mezinárodní přes oba přechody, peáž ČSD-ČSD přes Padowo a vnitrostátní provoz - osobní a manipulační vlaky. V přechodových stanicích probíhaly výměny hnacích vozidel. Turnusově jak u personálu tak i lokomotiv byl rozdělen provoz na turnusy PKP a ČSD.
Modelový provoz byl standardně na DCC s centrálou Digitrax a Fredy - ovladači lokomotiv, s vozovými i lokomotivními kartami a nákladními listy.

Grafikon pro setkání byl připravován v programu Grafikon (http://jub.parostroj.net/grafikon/). Byl připraven jako mezinárodní s přechodovými stanicemi a peážním provozem. Data pro program Grafikon ke stažení zde.

Návrh grafikonu i grafikonové pomůcky byly zpracovávany ve spolupráci s Krakowským klubem. Tisk byl proveden v obou jazykových mutacích - pomůcky PKP polsky a pomůcky ČSD česky.
Grafikonové pomůcky byly použity v rozsahu - sešitové jízdní řády podle turnusů strojvedoucích, výpisy pro staniční zaměstance, oběhy lokomotiv, karty osobních souprav s oběhem.
Schéma celého moduliště zde. Celková délka tratí byla cca 185 metrů na normálním rozchodu. Mezistaniční úseky byly až 15 metrů dlouhé.


Stručná obrazová reportáž
Autorsky přispělo fotografiemi několik členů klubu OstraMo a hostů
Ještě jednou celá hala v době přestávky mezi grafikony
Úzkorozchodná část moduliště
Stanice PKP Bartoszow s osobním vlakem PKP.
Vjezdové návěstidlo do Bartoszowa
Mezinárodní rychlík projíždí přes Bartoszow.
Cestující čekají na příjezd osobního vlaku
Poklid v skryté - Hanušovice
Hraniční modul s typickou lávkou na kolejemi
Na hranicicích zastavil mimořádný osobní vlak
Druhý hraniční modul mezi Jeseníkem a Pawlowem
Detail prohlídkové lávky pro kontrolu vlaků
Ještě jeden pohled pohraniční stráži přímo do budky
Připravený byl na zásah proti narušiteli i gazík
Stanice Javorník s ovládacím pultem, telefonem a boxy na karty vozidel
Cestou z Javorníka osobní vlak míří přes Bechyni do Lipové Lázní
Osobní vlak připraven k odjezdu z Javorníka
Osobní vlak přijel do Javorníka
Krizová situace v přechodové stanici Jeseník
Ranní klid v Jeseníku, osobní vlak do Hanušovic připravený k odjezdu
Osobní vlak čeká u vjezdového návěstidla do Jeseníku
Lipová Lázně za běžného denního provozu
Pohled z tribuny na celou stanici
Depo v Lipové s čekajícími stroji na výkon
Pohled přes stanici na čekající lokomotivy
Osobní vlak odjíždí do Hanušovic
Ještě jeden pohled na depo v Lipové přes staniční budovu
Obsluha stanice Lipová se strojvedoucím manipuláku
Pohled přes Lipovou na celou halu
Obsluha stanice řeší problém s rozposunováním vlaku
Zdá se, že problém je vyřešen
Krasin jede zbrojit v Lipové
T444.1 projíždí kolem zbrojení uhlím
Brejlovec zbrojí naftu v Lipové, nádrž poněkud malá, ale snad to bude stačit.
524.1 byla novým přírůstkem na setkání
Občas se v provozu mihly i tyto stroje
T444.1 v Lipové čeká na odjezd s osobním vlakem
Polský stroj odstupuje v Jeseníku z mezinárodního rychlíku do Prahy
ST43, PKP jede s rychlíkem do Padowa
ST43, PKP čeká na výkon v skryté Tychy
Vlečkový areál Milevsko vlečky
Celkový pohled na areál, zatím s provizorními budovami
Polská stanice Padowo na dvojkolejné trati
Konec dvojkolejky a rozbočení Pawlowo (PKP).
Dvě jednokolejné trati míří do Pawlowa.
Rychlík do Jeseníku projíždí Pawlowem mimořádně s lokomotivou ČSD..
Běžný obrázek - ST43 s mezinárodním rychlíkem do Jeseníku projíždí Pawlowem
Lom nedaleko od Pawlowa
Přejezd mezi hranicí a Pawlowem
Viadukt nedaleko Polipsy skryté stanice.
Druhý velký vlečkový areál Setuza
Rozestavěné budovy budí respekt
Celkový pohled na areál Setuzy
Staniční budova Sweirkow Miasto PKP
Polská skrytá stanice Tychy
Vlaky se připravují a Fredy čekají na strojvedoucí
Beroun překladiště styk normálního rozchodu s úzkým
A ještě jednou s TU47.0 při posunu.
O lesní zátiší nebylo na úzké nouze.
Zastávka s nákladištěm Střížovice
A opět průjezd TU47.0 hlubokým hvozdem
A již jsme ve stanici Včelnička
Zastávka Plže s sklípky plnými vína
Včetně patrona vinařů