Setkání Komorní Lhotka 2008
© MC
V termínu 24. - 28.10. 2008 proběhlo v v Komorní Lhotce provozní setkání pořádané kluby Zababov a OstraMo, jednalo se o klubové setkání pro členy obou klubů a pozvané hosty - klub KŽM Bojnice a polské modeláře z Krakova. Na krátkou návštěvu přijeli i modeláři z Košic, Brna a další modeláři z polských klubů. V hale o rozměrech 29x15 metrů bylo postaveno moduliště s hlavní a vedlejší trati. Ve stanici Stará Paka byla napojena přes překladiště Beroun úzkorozchodná trať do Kamenice. Hlavní trať měla délku 73 metrů a vedlejší délku 31 metrů.

Provozní schéma pro Komorní Lhotku
Celé moduliště bylo provozně zasazeno do pomyslného regionu severní Moravy a Slezska. Ze severní strany navazovalo na oblast Krnovska, Ostravska s nákladním přechodem na PKP. Přechodovou stanicí byl Jeseník, kde docházelo k výměně lokomotivy ČSD za PKP a naopak, vlaky směr Nysa PKP pak pokračovalyí ještě po části úseku ČSD Jeseník - Hanušovice a dále virtuálně směr PKP. Ve Staré Pace byla napojena místní trať směr Javorník - malé městečko s poměrně čilou nákladní dopravou, do stanice stanice byly napojeny tři vlečky. Ze Staré Paky bylo napojeno překladiště Beroun, které sloužilo pro přechod nákladní dopravy na úzkorozchodnou trať Beroun - Kamenice. Směrem na jih provozně navazovalo moduliště pomyslně na oblast Olomoucka.

Schéma moduliště

Práce s nákladními listy v skryté stanici Polipsy
Výpravčí v Ráztočnu při pracovním výkonu

Organizace dopravy - jak jsme to navrhli a odjezdili

Osobní doprava:
Osobní doprava zajišťuje přepravu do práce a škol v odpovídajícím směnném provozu, včetně přípojů z místní trati od Javorníka. Hlavní trať je napojena několika páry Sp vlaků a jedním denním párem R na větší města - Ostravu a Olomouc. První ranní Sp ze směru Ostrava zajišťuje dopravu denního tisku - Rudé Právo, Mladá Fronta. V noci je využívána trať 301 jako trasa pro noční pár dálkového rychlíku Praha - Zvolen.

Nákladní doprava:
Nákladní doprava zajišťuje plošnou obsluhu území a hlavní trať je využívána i k mezinárodní dálkové dopravě směr PKP Nysa, tento nákladní přechod je napojen přes přechodovou stanici Jeseník a odbočuje na PKP za Hanušovicemi (tedy pouze virtuální odbočení).

Vzhledem k tomu, že Jeseník není vlakotvorná stanice, je doprava směr soc. státy (skrytá červená) vedena do Polipsy a odsud dvěma páry mezinárodních Pn vlaků směr Jeseník (přepřah na HV PKP) a dále směr PKP Nysa (Hanušovice). Tedy objednávky ze skryté červená (Polipsy) budou předány do Hanušovic a nejprve budou mezinárodním Pn z Nysy PKP dopraveny do Polipsy a dále přeřazeny na vnitrostátní Pn, Mn k místu dodání.

Obsluha areálu Milevsko vlečky je v dopoledním grafikonu prováděna párem vlečkových vlaků ze Staré Paky, v odpolední grafikonu párem Mn a Pv z Polipsy přes Ráztočno.

Vzhledem k tomu, že je předpoklad, že větší množství vozů bude končit v skryté Hanušovice je v dopoledním grafikonu zaveden Vn vlak Hanušovice - Polipsy k přepravě uhláků, krytých vozů a kotlových vozů do Polipsy.

V odpoledním grafikonu je zaveden pár Sn (spěšný nákladní vlak) pro přepravu spěšnin do Jeseníka a Staré Paky, s přípojem přepravy mléka z Berouna překladiště.

Na místní trati do Javorníka stojí za pozornost poslední večerní Os vlak, který je veden v klasické soupravě (souprava přes den deponována v Staré Pace), lokomotiva od tohoto vlaku přechází v Javorníku na Mn z Javorníka do Staré Paky (v ranním grafikonu), který je tímto HV veden do Sudoměřic a při křižování s protijedoucím Mn a manipulaci si vlaky navzájem předají a HV se vrací na Mn směr Javornik a na první ranní Os z Javorníka s klasickou soupravou odstavenou v Javorníku.

Osobní doprava jezdila s pomůckami:
Karta lokomotivy + oběh
Karta soupravy s oběhem a poznámkami (např. řazení spěšninového vozu)

Nákladní doprava jezdí s pomůckami:
Karta lokomotivy s oběhem
Vozové karty s nákladními listy
Při technických problémech s vozem je vůz vyřazen z provozu nálepkou "Nezpůsobilý provozu" - tedy křížem a ponechán ve stanici vyřazení do rozhodnutí majitele.
Pomůcky pro provozní zaměstance:
Sešitové jízdní řády podle turnusů strojvedoucích
Staniční jízdní řády s vysvětlivkami pro řazení vlaků
Výchozí postavení souprav, lokomotiv

Grafikon

Grafikon pro dopoledne i odpoledne byl zpracován programem Grafikon, rovněž všechny provozní pomůcky byly generovány z tohoto programu. Takto bylo možné ještě dva dny před setkáním upravit turnusy strojvedoucích a drobné úpravy časů odjezdů.
Vzhledem k dopolednímu a odpolednímu grafikonu, musela být vždy mezi grafikony provedena výměna všech pomůcek pro provoz.

Ukázka grafické podoby jízdního řádu - grafikonu zpracovaného programem Grafikon (generováno včetně staničních kolejí)

Nasazování hnacích vozidel:
Pro nasazování lokomotiv do oběhů bylo využito výstupu z programu Grafikon, oběhy byly plánovány na řadu lokomotivy (s uvedením možné náhradní řady). Takto byly zpracovány traťové výkony, staniční zálohy, vlečkové lokomotivy byly přiděleny výběrem řady lokomotivy na celé setkání.
Počet traťových lokomotiv byl dán grafikonovou potřebou vycházející z oběhů lokomotiv. Rovněž výchozí postavení lokomotiv pro postavení na začátku prvního grafikonu bylo generováno z programu Grafikon podle prvních výchozích vlaků. Pro kontrolu lze generovat i koncové postavení lokomotiv a souprav.
Před každým grafikonem byly kartičky s oběhy zasunuty do karty vybrané lokomotivy nasazené do oběhu. Tím došlo k adresnému nasazování lokomotiv na vlaky. Takže je možné konstatovat - všechny traťové lokomotivy měly kartu - zvládlo se to.
Na modulišti byly použity tyto stanice s depem:
Hanušovice skrytá
Polipsy skrytá s depem
Stará Paka - strojová stanice pro lokomotivy na D3
Strojovka v Javorníku nebyla využívána.
Příklad vygenerovaných oběhů v dopoledním grafikonu
Lokomotiva PKP řady SM48 přijíždí do Jeseníku očekávat Pn vlak z Olomouce směr Nysa PKP

A pojďme se podívat jak to na setkání vypadalo

Trať se Staré Paky do Ráztočna
A opět ten stejný úsek s Mn vlakem do Hanušovic
Stanice Jeseník s osobním vlakem v čele s lokomotivou řady 456.0
456.0 objíždí soupravu v Jeseníku
Malý výpravčí pomáhá obsluze v skryté Polipsy
Když to umím, zvládám D3 v pohodě a v sedě
Zahraniční návštěva v depu Polipsy
Obsluha Staré Paky řeší problémy s přehledem
Manipulace v Sudoměřicích nebude jednoduchá
Křižování v Jeseníku, osobní vlak odjíždí
Osobní vlak v Jeseníku
Skrytá Hanušovice - základ provozu směrem na Jeseník
Občas došlo i na povzbuzení obsluhy v Polipsy k vyšším výkonům tekutým zbožím z Ráztočna
Tunel před Javorníkem
Pohled k tunelu přes Javorník
Předvěst a vjezdové návěstidlo do Jeseníku
Část modulů kamarádů z Polska
Přepravu normálněrozchodných vozů na úzké je zvládnuta již dokonale
Cestou po úzké
A opět pěkný detail z polských modulů
Depo u Polipsy s nehodovým vlakem a uhelnými skládkami
Rotunda v depu u Polipsy s odpočívajícími stroji
A ještě jeden pohled na depo u Polipsy
456.0 s osobním vlakem jede z Jeseníka do Staré Paky
Koncová stanice úzké - Kamenice a "ruční návěst" pro provoz na úzké
T 478.2 jede Lv pro vlak ve Staré Pace
A opět Kamenice na úzké
Provozní zátiší v Ráztočnu
Posun v skryté Polipsy
Team Škoda u depa
Přejezd v polském stylu
I takové skvosty jezdily v oběhu na místní trati
Pn vlak ze Staré Paky do Hanušovic
A ještě jednou detail z polských modulů s realistickou mokřinou
SM42 s mimořádným vlakem z Javorníka
Co se nám to přihodilo?
Provoz ve skryté Hanušovice
Trať před Jeseníkem
Mn vlak v Sudoměřicích
Mimořádný vlak s SM42 přejíždí most před Javorníkem
Po odježděném grafikonu odpočívají stroje v depu
A je poslední den, který jsme si nechali na zvláštní jízdy - zde nákladní vlak s 434.1
Osobní vlak s 422.0 v čele a fotografy okolo, evidentně jsou spokojeni
Velký zájem fotografů o parní lokomotivy při křižování v Jeseníku
Zvláštní vlak se 422.0 v čele
Mimořádný vlak s 2x T 478.2
A kdo již byl unaven focením, ježděním, tak odpočíval a diskutoval
A ještě jednou depo po ukončení provozu
Panoramatický pohled na celou halu
A je po všem, balíme a chystáme se na odjezd, bylo to pěkné, snad za rok zase v Komorní Lhotce