OstraMo v Bojnicích 2011
© MC 14.5.2011

Ve dnech 4. - 8. května 2011 jsme se podíleli na průběhu 8. ročníku setkání modulových koľajísk aneb modulovém setkání Bojnice 2011. Setkání pořádali kamarádi z KŽM Bojnice v kongresovém sále Kultúrneho centra Bojnice a bylo s účasti divácké veřejnosti v pátek až neděle. OstraMo přispělo k stavbě moduliště stanicemi - Jeseník a Hanušovice skrytá a zastávkou s nákladištěm Horní Heřmanice. Vše doplněno příslušným počtem traťových modulů. Se zajištěním přepravy modulů opět pomohl kamarád z Prahy - moc děkujeme.

Na modulišti byla hlavní trať Hanušovice - Jozefov - Jeseník - Nováky - Prievidza. Na hlavní trať byly napojeno dvě místní tratě - Jozefov - Nitrianské Pravno a Nováky - Jakubovo. V Novákách byla rovněž odbočka do stanice Beroun překladiště s napojením moduliště H0e. Obě místní tratě byly doplněny vlečkovými areály - cihelny a dolu Hrabová. Pozitivní bylo, že s vyjímkou nové stanice Nováky a části dolu Hrabová byly všechny moduly s dokončenou krajinou. Takže požitek z jízdy byl tímto umocněn.

Grafikonové pomůcky byly zpracovány programem Grafikon, nákladní doprava byla s kartami nákladních vozů a nákladními listy. Byl to první takto organizovaný modulový provoz v Bojnicích a tak měl ještě dětské nemoci. Místy to byla nezkušenost obsluh při práci s kartami a nákladními listy, místy ne zcela připravené nákladní listy či přetěžování některých vlaků a pak prodlužování doby jejich řazení zejména v odbočných stanicích. V neděli byl grafikon odježděn bez nákladních listů místy i bez karet vozidel, do provozu byly puštěna vozidla epochy 5. většinou bez těchto náležitostí, zároveň byl grafikon využit k stahování vozidel jednotlivých vlastníků předem určených míst. Provoz s kartama a nákladními listy je vhodné "trénovat" na menších modulištích, aby vešel obsluhám vlaků i stanic do krve.
Po technické stránce nebyly zásadní problémy, vylepšit lze některé spojení modulů, seřízení spřáhel pro snadnější spojování vozidel a zvětšit počet a rozmanitost nákladních vozů s kartama.

Akce to byla úspěšná v pěkném prostředí Bojnic, přímo pod zámkem. Pojďme se tedy podívat na fotografie z celé akce.

Moduliště v Bojnicích 2011, k prohlédnutí ve větším rozlišení zde
Hanušovice skrytá stanice, v pozadí Nitrianské Pravno a Jozefov odbočná stanice
Nitrianské Pravno s připojeným areálem cihelny
Prievidza skrytá stanice, za ní stanice Nováky a připojený Beroun překladiště s úzkou dráhou
Jakubovo, koncová stanice místní tratě z Nováků s napojenou vlečkou pivovaru
Odbočná stanice Jozefov, pro bezpečný provoz je nutné doplnit minimálně vjezdová návěstidla
Nitrianské Pravno s napojenou vlečkou cihelny, druhé vlečkové napojení zůstalo nevyužito
Horní Heřmanice po revitalizaci s doplněním foliáže podél tratě
A ještě jednou i s řopíkem před zastávkou, obsluha byla samostatnými Mn z Hanušovic
Pila v rámci areálu dolu Hrabová
Důl Hrabová, pod těžní věží výchozí místo uhelných souprav do Nitrianského Pravna
Vjezdové návěstidlo do Jeseníka a za ním opravený náš modul s mostem
To stejné místo z opačné strany, moduly s molitanem jsou doplněny foliáži podél trati
Beroun přkladiště - vstup normálně rozchodných vozidel na úzkou dráhu
Úzkorozchodná stanice Kamenice
Lom na úzkorozchodné části moduliště
A lom z druhé strany
Zastávka Za kasárňou před Nitrianským Pravnem, krátké nástupiště, vhodný modul na místní trať
Vojenská technika lidové armády na zastávce Za kasárňou
Na modulišti jezdilo mnoho zajímavých lokomotiv, zde řada T 457.0 v Prievidzi
Prototyp T 476.0501 opět Prievidza skrytá stanice
Zde T 476.0501 na uhelném vlaku v Nitrianském Pravnu
Další prototyp byla Berta T 478.1001 s pěkným zvukem v depu Prievidza
Na paprscích točny v Hanušovicích odpočívá 556.0506 s vyměněnými dvojkolími Weinert a novými tyčemi, tato výměna prospěla vzhledu
Dalším prototypem byla T 658.001, zde v na paprsku v Hanušovicích, byla nasazována na rychlíky. Obě skryté stanice měly točny a tak nebyl problém tyto lokomotivy nasadit do provozu.
Beroun s osobním vlakem tvořeným M 152.0, směrujícím do Nováků
Poněkud zvláštně působí sklon na překládkové koleji v Berouně, asi by byl problém lokomotivu na takovém sklonu posunovat
V rámci setkání byl odzkoušen ovladač EWA , zde odpojení přípřeže a objetí soupravy a zpátky jsme jeli s postrkem T478.2010 + 2068
A fotografové se činili
Jakubovo podruhé se silným strojem a slabým motorákem, který byl pro neschopnost později nahrazen klasickou soupravou
Kamenice v době dopravního klidu
Na úzké překvapili napodvalníkováním 4n vozů
Traťový vozík v Nitrianském Pravnu, asi přijeli opravit utrženou kolejnici za točnou
Posun v Nitrianském Pravnu, osobní vlak čeká na odjezd
T 435.0 a T 466.0 v Nitrinském Pravnu čekají na příjezd osobního vlaku
V Novákách zastavil rychlík Hron na cestě ze Zvolena do Prahy, mimořádně řazeny posilové vozy
A Nováky v pohledu od Preividze, zatočení kolejí za zhlavím vypadá trochu prudké, vedle budky odježděné grafikony
Pivovar připojený vlečkou do Jakubova
Zastávka Pravenec s kombinací moderní zemědělské techniky a jiných silničních vozidel
Depo s rotundou v Prievidzi připojené na konec skryté stanice
Pancéřový vlak, který občas svou mimořádnou jízdou "brzdil" provoz, zde odstaven na dvou kolejích
Rychlík Dukla sestavený z lůžkového vozu ČSD a pěti lůžek SŽD, z toho 4x vozy s profilem VM-1
A opět depo Prievidza a odpočívající stroje po náročných výkonech
Střížovice na úzké s hustým lesem "Řáholcem"