8. provozní setkání ve Vratimově - Vratimov 2022
© MC 28.0.2022

Po dvouleté pauze způsobené omezeními okolo covid19 se konečně letos uskutečnil další ročník modulového provozního setkání velikosti H0 ve Vratimově. A stejně jak poslední ročník, tak i letošní byl zaměřen na provoz pod železniční správou ČSD v 60. letech.
Letos se nám na setkání sešly tři skryté stanice - Mikulovice, Hanušovice a Bratislava filiálka a tak bylo možné sestavit jednu hlavní trať, druhou vedlejší a pak jednu místní - lokálku do Kadaně.Všechny stanice byly obsazeny obsluhou - výpravčími, tedy provoz pouze podle předpisu D2.

Plánek moduliště ve Vratimově
 
 

Podívejte se na obrazovou reportáž ze setkání:

Použity fotografie M. Černohorského a M. Kejhara.
Odkaz na další galerie:
M. Kejhara
M.Tvrdého
Kunčické garáže

video Jacek Niwiński

Možná se některé motivy opakují na více fotografiích, ale většinou jsou to různé úhly pohledu a jiná vozidla v daném místě, takže vždy trochu jiný pohled na dané místo moduliště. Některé zajímavé pasáže modulů jsou i bez vozidel, protože některé motivy jsou inspirativní. Byly použity větši fotografie ať se můžete lépe kochat.

Pohled do sálu kulturního domu ve Vratimově, je 10.13 modelového času a provoz běží podle grafikonu

Jedna ze čtyř lokomotiv řady 534.03, které na trati do Bratislavy odtahaly velké procento zátěže.
Na trati do Bratislavy byly na osobní vlaky nasazovány již motorové vozy M230.5, M 240.0, ale občas zaskakoval i motorák M131.1.
Pohled do PLD v Chrudimi Městě
Lokomotiva řady 365.4 s osobním vlakem do Lipové Lázní
Ta stejná lokomotiva s osobním vlakem právě opustila Javorník.
A ještě jednou PLD Chrudim Město s dvěmi 534.03.
Mikádo na expresu se rozjíždí u vjezdu do Lipové Lázní.
Poklid v depu Lipová Lázně.
Rychlík Lipová Lázně - Bratislava filiálka čeká na přípoj od Hanušovic - expres, který právě zastavil na 1. koleji.
Na rychlík z Bratislavy do Hanušovic byla nasazena prototypová T478.1002.
Pohled na přenádražní prostor v Lipové Lázních.
Lokomotiva 354.139 na osobní vlaku v Lokti.
Čekající na výkon 423.0222 v Lipové Lázních.
Setkání Mikáda s posunující 422.0.
464.012 se chystá na polední rychlík do Bratislavy.
Mimořádně nasazený Štokr na Pn z Bratislavy do Hanušovic čeká na volno do Lipové Lázní.
456.114 na Pn vlaku do Bratislavy čeká na křižování v Lipové Lázních.
Šlechtična 475.1113 na osobním vlaku do Mikulovic zastavila v Lipové Lázních.
Štokr 556.0368 čeká na křižování s osobním vlakem, který právě přijíždí.
Mimořádný lokomotivní vlak 3x 534.03.
Při volných jízdách se na trati objevil i Stříbrný šíp M260.001.
Pohled na zbrojící, odpočívající lokomotivy v depu Lipová Lázně.
Mn vlak do Hanušovic v čele s lokomotivou 534.0525
Střídání vozidel na MOs do Bratislavy.
Osobní vlak do Kadaně v Medlešicích
Na spěšném vlaku do Bratislavy jede M297.0.
Pn s Štokrem v čele v údolí "řeky".
Skrytá stanice Bratislava, která měla jako jediná ze skrytých stanic krajinu.
423.0205 na Mn vlaku z Kadaně čeká na odjezd.
423.0222 míří s osobním vlakem do Javorníku, mimořádně nasazeny vozy Balm.
Motorový vůz M131.1 s vozem BFalm a spěšninovým vozem zastavil na zastávce Cholina.
Traťováci v Medlešicích.
Pohled do výtopny v Kadani.
Sběrná služba ČSAD v Lipové Lázních.
475.1113 s osobním vlakem v Lokti.
Odstavené lokomotivy ve výtopně Loket.
Vyzbrojená 556.0498 jde si odpočinout do rotundy v Lipové Lázních.
456.114 rozjíždí Pn vlak do Bratislavy, u točny odstavená souprava poledního rychlíku do Bratislavy.
Nová posila na posunu se soupravou osobních vozů.
Pohled do Lokte při turnusovém střídání lokomotiv.
Již odstavená Šlechtična u výtopny v Lokti.
Plný dům - 4x 534.03, 556.0 a 464.0 okolo točny v Lipové Lázních. Byly to 534.0307, 0465, 0318 a 0525 a 556.053, vedle rotundy 464.012.
36 mm silný návěstní modul s vjezdovým návěstidlem do Javorníka, v pozadí jeden ze dvou nezelených modulů ve Vratimově - vlečka ZZN.
Pohled do stanice Lipová Lázně.
Odpolední sluníčko nasvítilo rotundu v Lipové Lázních.
Rychlík s 464.020 v Lokti.
Trať okolo řeky, kouzelná to scenerie.
Štokr 556.053 se vynořuje z tunelu u Mikulovic s Pn do Hanušovic. Tunel je dvoudílný a slouží i jako základ pro průchod tratě přes zeď.
A pohled do tunelu, je v protisměrných obloucích R 1600 mm.
Do Choliny dovezli cement.
Těžký objekt opevnění "Kozmice".
Zahrádky u výtopny v Lokti.
Přejezd před stanicí v Lokti.
A jedeme, Štokr 556.053 na Pn odjíždí do Mikulovic.
A ještě jednou sběrná služba.
Odpočívající posun v Lokti.
Tentokrát rozjíždí Pn do Bratislavy 534.0525.
456.114 projíždí s Pn zastávkou Hradec u Jeseníka směrem do Lipové Lázní.
Na expresu dnes nasazen Pomeranč, právě míjí předvěst do LIpové Lázní.
Pohled do stanice Medlešice.
Viadukt mezi Loktem a Lipovou Lázněmi.
Osobní vlak v Luhačovicích.
V nádražní restauraci je živo.
456.114 s Pn vlakem v Javorníku.
Šlechtična projíždí lesem před Medlešicemi.
556.0368 čeká na vjezdu do Hanušovic.
423.041 projíždí s osobním vlakem odbočkou Lazy směrem na Kadaň.
T478.1002 s rychlíkem z Bratislavy.
Tady dvojkolejný dvoudílný modul s nadjezdy dvojkolejné trati a vlečky.
Dvojdílný modul s lesem a lesní cestou.
Rychlík s T478.1002 projíždí zastávkou Hradec u Jeseníku.
Stanice Lipová Lázně s právě vjíždějící osobním vlakem s lokomotivou řady 524.1.
Motorák M131.1513 jde do depa, za točnou na koleji č. 4 odstavená souprava poledního rychlíku R 113 do Bratislavy filiálky.
Pohled do stanice Kadaň se dvěmi 423.0
Volné večerní jízdy a tunel s 414.014.
456.114 s Pn vlakem jede údolím podél řeky.
Expres s Mikádem vjíždí do Lipové Lázní, kde již čeká rychlík do Bratislavy.
Výtopna v Lokti se zbrojící 524.1313.
Rychlíky do Mikulovic a Bratislavy vedle sebe.
A ještě vzorně obdělávané zahrádky u staniční budovy v Medlešicích.
Posun v Lipové Lázních zajišťovala po celou dobu 422.0105.
Odpočívající oři v rotundě.
Na posunu T211.1061.
423.0222 s manipulačním vlakem opustila Medlešice a přes odobočku Lazy bude pokračovat do Kadaně.
Ve volných jízdách 414.014 opouští stanici Kadaň.
Stanice Loket s Pn vlakem v čele je Štokr 556.0368.
Odbočka Lazy navazující na lesní úsek, jedinou drobnou vadou na kráse pro 60. léta jsou návěstidla, která přišla o necelých deset let později.
Vyrovnávkový vlak s vozy Wa projíždí Lipovou Lázněmi a v čele dvojice Śtokrů.
Šlechtična 475.1113 v čele osobního vlaku zastavila v Lipové Lázních.
A celkový pohled z jiného rohu sálu.