Provozní modulové setkání H0 Vratimov 2019
© MC 22.04.2019

Již tradičně se v dubnu konalo ve Vratimově provozní modulové setkání H0. Letos to již byl 7. ročník úspěšné akce v pěkném prostředí Vratimovského kulturního domu. Letos byl provozní motiv setkání zaměřen na provoz ČSD v 60. letech minulého století na severní Moravě v rozsahu hlavní a vedlejších jednokolejných, neelektrifikovaných tratí. Do provozu bylo nasazeno více jak 20 parních lokomotiv. Pravidelně byly parní lokomotivy nasazovány na 13 lokomotivních oběhů v traťové službě. Pouze provoz do stanice Luhačovice byl již motorizován prvními řadami motorových lokomotiv, které byly nasazovány na tři oběhy a pak se taky motorové lokomotivy vyskytovaly na posunu v některých stanicích.
Rovněž vozy, jak nákladní tak i osobní, odpovídaly věrně zvolenému provoznímu období. Mnohé s pěknou patinou, mnohé se zkráceným spřáhlem či dvojkolím s nízkým okolkem.

Modelový provoz byl zajištěn podle pravidel Fremo s kartami lokomotiv, vozů a kartami osobních souprav - nahrazují karty osobních vozů. Použita byla jedna centrála DCC Digitrax.

Grafikon byl zpracován v zrychlení 1:5 v délce 10 modelových hodin, tedy 2 hodiny reálného času. Pro studium lze si zde stáhnout soubor grafikonu Vratimov 2019.
V nákladní dopravě byly skryté stanice propojeny dvěmy páry Vn vlaků, vedlejší a místní tratě byly obsluhovány dvěma páry Mn vlaků denně. Pouze stanice Dobrá a Lipová Lázně na hlavní trati jedním párem Mn vlaků - důvodem pouze jednoho páru Mn vlaků do těchto stanic byla vyšší zátěž stanic projíždějícími vlaky (odbočné stanice pro vedlejší trať) a tudíž omezený čas, který byl v těchto stanicích k dispozici pro posun. Toto schéma dopravy bylo použito již loni ve Vratimově a osvědčilo. Nákladní doprava byla napsána tak, aby nevyžadovala větši čas na přípravu před dalším grafikonem - ze strytých stanic nevyjížděly nákladní vlaky zhlukovitě ráno a stejně se nevracely zhlukovitě ke konci grafikonu. A tak bylo v plánu odjet v pátek a v sobotu 4 grafikony. Jenže člověk míní a realita je pak jiná - technické problémy s ovládáním stanice Jeseník a další drobné problémy na spojce a odbočce Lazy zamíchaly trochu časem a tak se nakonec odjely oba dny 3 grafikony, v sobotu se večer dala přednost diskuzím a volným jízdám.
V celém grafikonu bylo důsledně dodržováno, že lokomotivy měly své domovské "depo" mimo skryťáky to byla Kadaň a Lipová Lázně a tak byly zavedeny Lv vlaky případně jednotka na MR 276/277 najížděla do Jeseníku a vracela se jako spěšný vlak Sp 275/278. Tato praxe se strojvedoucím evidentně líbila a přinesla mnoho zážitků z otáčení na točně, zbrojení uhlím, vodou.

Moduliště dosáhlo maximální možné hustoty vyplnění velkého sálu v kulturním domě. Většího zahuštění prostoru bylo dosaženo souběhem tratí u Prudké a před Lipovou. Vzhledem k tomu, že se jedná o "regionální" setkání tak převážná většina modulů byla z okruhu 50 km a méně okolo Vratimova. Malou vyjímkou byly moduly klubu z Bíliny, které cestovaly 500 km - díky za ně, vhodně doplnily trať. Stanice Luhačovice a nákladiště Prudká byly z jižní Moravy, to jsou již tradiční účastníci a část dvojkolejky byla z Olomouce.
Největší část modulů dodaly kluby Kunčice 37 traťových modulů a odbočka Lazy a OstraMo celkem 7 stanic z toho dvě skryté stanice, odbočku Morava a dvě vlečky. To vše díky pomoci všech členů těchto klubů, protože stěhování takového počtu modulů je náročné.
Již tradičně byly všechny moduly ve Vratimově "zelené", tedy ne všechny zcela dokončené, ale byly s krajinou, což jistě zvyšuje požitek při jízdě po trati i při manipulacích ve stanicích, protože opravdu se ten vagon staví k skladišti, k rampě, lokomotiva na uhlí, na popel....

Moduliště ve Vratimově 2019, opravdu maximální využití prostoru.
Grafické podoby grafikonu pro jednotlivé traťové úseky - Hanušovice - Mikulovice, hanušovice - Luhačovice, Mikulovice - Kadaň a Kadaň - Javorník. Pro 10 hodin modelového času 1:5 je cca 25 vlaků na jednokolejné trati tak akorát. Samozřejmě koncové úseky místních tratí klesají pod 20 vlaků za 10 hodin, ale to jinak nejde.
Přehled lokomotivních oběhů a oběhů osobních souprav
Výchozí postavení vozidel ráno v 6 hod.
Ukázka lístků s oběhy lokomotiv, oběhy 08 a 10 byly dvodenní s výměnou lokomotiv v Lipové Lázní - tím zajištěno zbrojení lokomotiv na osobních vlacích do Kadaně a Javorníka. Předpokládané řady lokomotiv předpokládaly vyšší zapojení motorové trakce, ke které díky spolehlivosti parní trakce nedošlo.
Ukázka staničního výpisu ze stanice Dobrá
Ukázka výpisu informací k nákladní dopravě ze stanice Hanušovice (skrytá stanice) tj. stanice která zastupuje část sítě. Kterými vlaky se která stanice obsluhuje, seznam stanic, které přísluší uzlové stanici Mikulovice a jednotlivé vlaky a řazení vozů ve vlaku.

A trochu fotodokumentace:
Jsou použity fotografie mé, Martina, Radka a něco málo od Vaška, které dokumentují moduliště i vozidla prohánějící se po modulech.


Vpravo stanice Dobrá, obloukem přes "skály" se dostaneme k odbočce Lazy.
Opačný roh moduliště, vpravo stanice Jeseník a oblouk k odbočce Morava.
A opět stanice Dobrá a konec dvojkolejky z Hanušovic, vpravo vedlejší trať do Luhačovic a stanice Nevidov.
Moduly dvojkolejky s haldou, na mostech s vlečkou do Nové Huti a dvojkolejkou z Vítkovic do Kunčic.
Dvojkolejka z Hanušovic, za dvojkolejkou vedlejší trať do Luhačovic s zastávkou a nákladištěm Prudká.
Nákladiště a zastávka Prudká.
Souběh tratí od Dobré a Jeseníka před Lipovou Lázněmi.
Skrytá stanice Mikulovice, za Mikulovicemi místní trať do Kadaně.
Z Mikulovic přes les do Lipové Lázní.
A ještě jednou souběh tratí před Lipovou Lázněmi s vjezdovým návěstidlem a předvěstmi.
Osobní vlak Os 2473 z Javorníka s 354.125 v čele odjíždí ze zastávky Žleb.
Nákladní vlak Pn 5683 v čele s lokomotivou řady 556.0 projíždí přes odbočku Morava do Jeseníka.
Osobní vlak Os 961 zastavil na zastávce Březová při cestě do Dobré. V čele Šlechtična, 475.1113.
Nákladní vlak Pn 5685 s lokomotivou řady 456.1 z Mikulovic do Jeseníka míjí závory na vjezdu do Lipové Lázní.
Pohled z výšky do Lipové Lázní, vpravo dole přejezd z předchozího snímku.
Obsluha Kadaně má stanici plnou, ale osobní vlak Os 2438 za chvíli uvolní kolej č. 1. Má přivěšen poštovní i spěšninový vůz.
Osobní vlak Os 2479 jede do Kadaně.
Do Mototechny v Kadani přivezli nové dodávky Škoda 1203.
Nakládka v Kadani, cisterna na mléko byla přepravována jako spěšnina na osobních vlacích.
Ve výtopně Kadaň odpočívají stroje turnsované na nákladních vlacích a na posunu se činí řada 422.0.
Odbočka Lazy - vpravo trať do Luhačovic, vlevo do Lipové Lázní.
Z Dobré do Lipové Lázní u předvěsti vjezdového návěstidla.
Nákladní vlak Pn 5684 sledovaný bedlivým okem projíždí přes most kousek před vjezdovým návěstidlem Lipové Lázní.
Rotunda v Lipové Lázních s odpočívajícími stroji, vedle rotundy je odstavena jednotka M 297.0, která byla pravidlně nasazována na rychlík MR 276/277 Jeseník - Luhačovice.
Spěšný vlak Sp 823 v čele s lokomotivou 354.717 právě míjí odjezdové návěstidlo Lipové Lázní a míří do Jeseníka.
A druhý den se situace opakuje, zde Sp 823 zachycen při zastavení v Lipové Lázních.
Osobní vlak Os 965 odjíždí z Lipové Lázní, v čele lokomotiva 475.1113.
Ranní situace v Lipové Lázních, Os 961 v čele s 475.1113 připravený na koleji č. 2 a na koleji č. 1 připraven lokomotivní vlak Lv 9477 s lokomotivou pro nákladní vlak Pn 5682 z Jeseníka do Mikulovic. Lokomotiva jede tendrem napřed, zpět do Mikulovic pak pojede komínem vpředu.
Setkání několika vlaků osobní dopravy v Lipové Lázních. Na koleji č. 3 osobní vlak s 434.1, na koleji č. 1 Ex 44 v čele s lokomotivou řady 387.0.
Zde Ex 44 opouští stanici Lipová Lázně.
Stroj řady 456.1 při posunu na vlečce Ostrachema.
V rámci mimořádné jízdy projela lokomotiva řady 475.1 celé moduliště, zde na mostu přes Moravu míří do Javorníka.
Mimořádný rychlík projíždí odbočkou Morava do Jeseníka.
Zde je ten stejný vlak s lokomotivou 475.1 zachycen na mostech před Lipovou Lázněmi.
Zde mimořádný rychlík míří do Luhačovic.
A zde na přejezdu před předvěstí Lipové Lázní.
Manipulační vlak Mn 6575 z Javorníka s lokomotivou 423.0 v čele jede do Jeseníka, kde zátěž předá Pn 5684.
A zde manipulační vlak Mn 6544 z Kadaně do Jeseníka, kde zátěž předá rovněž Pn 5684 do Mikulovic.
Na Pn 5683/5684 jede z Mikulovic do Jeseníka lokomotiva řady 534.03,
Lokomotiva řady 387.0 byla pravidelně nasazována na dvou párech expresů Ex 65/66 a Ex 43/44. Zde při zastavení v Lipové Lázních.
Lokomotiva 556.0368 připravena k odjezdu s vlakem Pn 5682 ve stanici Jeseník. Jedná se o zátěž, kterou dovezly do Jeseníku Mn vlaky.
2x 423.0 odpočívají poté co svezly na svých Mn vlacích zátěž do Jeseníka a předaly ho na Pn do Mikulovic.
Lipová Lázně, na koleji č. 4 zpožděný vlak Pn vlak 5685 do Jeseníka a na koleji č. 2 osobní vlak Os 1025.
Osobní vlak Os 1025 čeká na křižování mírně zpožděného Vn 5474 v čele s 556.0038.
354.717 s osobním vlakem Os 2435 vjíždí do Kadaně.
555.0146 připravena na Mn 6523 do Dobré a Hanušovic, T458.1190 byla staniční záloha Lipové Lázní.
354.717 v čele osobního vlaku Os 2432 připravena ráno v Lipové Lázních.
Mezi výkony na Pn do Jeseníka odpočívala 556.0368 v Lipové Lázních.
Jednotka M 297.001 se vrátila z výkonu na motorovém rychlíku Jeseník - Luhačovice MR 276/277.
M 297.001 jako MR 276 opouští stanici Lipová Lázně směrem do Dobré.
Před vjezdovým návěstidlem odbočky Morava čeká MR 277 z Luhačovic do Jeseníku.
354.125 připravena k odjezdu na osobním vlaku v Kadani.
Osobní vlak Os 1024 s 475.1 míjí skály před odbočkou Lazy na cestě z Lipové do Dobré.
Točna v Lipové Lázních při přípravě 555.0146 na Mn vlak do Hanušovic.
Osobní vlak Os 2437 s lokomotivou řady 434.1 u vjezdového návěstidla Jeseníka.
556.0368 po dojezdu s vlakem Pn 5683 do Jeseníku posunuje se služebním vozem.
Do provozu na Mn vlacích do Hanušovic zasáhl i stroj řady 534.1.
Posun v Dobré se silným strojem řady T 211.0
Dobrá s osobním vlakem Os 964 a staničním posunem.
Manipulační vlak Mn 6713 z Luhačovic do Hanušovic manipuluje v Nevidovu.
Původně nasazený M 275.1 na osobní vlaky Luhačovice - Nevidov MOs 1423/24 a MOs 1425/26 byl pro technické problémy nahrazen řadou M 286.0
Stanice Luhačovice s odstaveným poštovním vozem.
Stanice Nevidov s odstavenou soupravou od vlaku MOs 1423, vedenou motorovým vozem M 275.1, který bude v Nevidově objíždět soupravu před cestou zpět do Luhačovic.
A ještě jednou stanice Nevidov s odstaveným MOs 1423.
Do dopravy z Luhačovic musel zaskočit M286.0 na MOs 1423 za neschopný M 275.1, zde zastavil na zastávce Prudká, zastávce pro zaměstnance papíren.
O pár metrů dříve je zdokumentovaná T458.1 na manipulačním vlaku Mn 6715, který přijíždí k nákladišti Prudká a bude manipulovat.