Regionální provozní setkání Vratimov 2018
© MC akt. 18.10.2018

Již tradičně bylo v dubnu organizováno kluby Kunčice a OstraMo regionální modulové provozní setkání velikosti H0 ve Vratimově. Prostředí známé - byl to již šestý ročník. Setkání, které letos bylo asi nejlepší ze všech - pěkné moduly, technika fungovala, lidé usměvaví a spokojení. Setkání, kde bylo v provozu 9 modulových stanic, odbočka na dvojkolejně trati, nákladiště, vlečky.

Vratimov 2018 – hnací vozidla a soupravy:
Provoz bude situován do 80. let minulého století. Po částečném zprovoznění a úpravách skryté stanice Hanušovice jsme opět měli hlavní trať mezi dvěmi skrytými stanicemi. Tak mohl být i provoz na hlavní trati Mikulovice - Hanušovice bohatší, navíc v úseku Řáholec - odbočka Odra byl úsek dvojkolejné trati a odbočka Odra byla ovládána ze stanice Řáholec.
Grafikon byl ve zrychlení času 1:5, v délce 2 hodin reálného času - tedy 10 modelových. Je to formát ověřený pro regionální setkání již na několika setkáních. Používáme jej i na klubových setkáních.

V provozu bylo celkem turnusováno 15 hnacích vozidel. K tomu další staniční zálohy.
Hnací vozidla
Ls 01a T478.4 Hanušovice Ex 214
Ls 01b T478.4 Hanušovice Ex 218
Ls 02 T478.3 Mikulovice R 863
Ls 03 T478.1 Řáholec Sp 1103
Ls 04 T478.3 (T478.1) Mikulovice Os 1121
Ls 05 T478.1 (T478.3) Hanušovice Os 1160
Ls 06 T466.0 Luhačovice Os 2410
Ls 07 T466.0 Lipová Lázně Os 2451
Ls 08 M286.0 Lipová Lázně MOs 2482
Ls 09 T679.1 Mikulovice Pn 42205
Ls 10 T669.0 Lipová Lázně Lv 86863
Ls 11 T669.0 Mikulovice Pn 44265
Ls 12 T466.2 (T458.1) Luhačovice Mn 62412
Ls 13 T466.2 Lipová Lázně Mn 62461
Ls 14 T669.0 Mikulovice Mn 62465

Staniční zálohy pro Mikulovice, Hanušovice, Lipová Lázně, Řáholec - 4x

Soupravy začínaly na těchto vlacích a ve složení:
O1 3xBtmo+Da Mikulovice Os 1121
O2 Bp+Da Hanušovice Os 1160
O3 3xBai+D Luhačovice Os 2410
O4 2xBai + D Lipová Lázně Os 2451
O5 2xBtm Lipová Lázně MOs 2482
R1a BD+A+2xB+3xWLAB (ČSD) Hanušovice Ex 214
R1b A+3xB+Bc+WL (PKP) Hanušovice Ex 218
R2 BD + A + 2xB Mikulovice R 863
R3 BD + AB + 2xB Řáholec Sp 1103

Služební vozy pro nákladní vlaky
S1 Luhačovice Mn 62412
S2 Lipová Lázně Mn 62461
S3 Mikulovice Mn 62465

Poštovní vozy
P1 Mikulovice R 863
P2 Mikulovice Os 1121

Spěšninové vozy
Sp1 Luhačovice Os 2410
Sp2 Lipová Lázně Os 2451

Lokomotivní turnusy - čili nasazení hnacích vozidel na vlaky
Provoz:
Vzhledem k rozsahu moduliště byla osobní doprava bohatá do mezinárodních expresů až po místní zastávkové vlaky. Vzhledem k polským kamarádům byl jeden pár mezinárodních expresů složen z vozů PKP a veden lokomotivou SP45.Nákaldní doprava byla směrována do obou skrytých stanic - vlakotvorných stanic, které byly propojeny dvěma páry průběžných nákladních vlaků.
Pro provoz bylo potřeba dvanáct strojvedoucích a 9 obsluh stanic.
Více o provozu v další dnech.
Moduliště tvořila hlavní trať Mikulovice - Hanušovice a tratě do Kadaně a Luhačovic, zde ve větším rozlišení

Podívejte se na několik desítek fotografií ze setkání:

Další fotogalerie Honzy a Vaška.


V Lipové Lázních probíhá posun
Pn mezi Hanušovicemi a Mikulovicemi opouští Lipovou
Okolo vjezdového návěstidla Lipové Lázní
Uhelné sklady v Řáholci
Podvečerní klid v depu
Rychlík do Luhačovic opouští Řáholec
Osobní vlak míjí vjezdové návěstidlo Lipové Lázní od Jeseníka
Pohled do Lipové od Řáholce
Vlečka Rudných dolů a Státních lesů v Kadani
Osobní vlak v Luhačovicích
Zastávka s nákladištěm Cholina
Obsluha Lipové v plné práci
Vlečka Ostrachemy schovaná za hlubokými lesy
Trať od Jeseníka do Lipové
Mn vlak z Kadaně vjíždí do Lipové
Podvečerní pohled do Lipové
Pn vlak s 556.0 jede přes Lipovou do Mikulovic
T669.0 posunuje v Jeseníku
Výtopna v Lipové
A ještě jeden pohled k výtopně v Lipové
Skrytá stanice Hanušovice zvládla provoz i s malými technickými nedostatky
Osobní vlak do Luhačovic vedený mimořádně strojem T499.0
Trať z Javorníka do Luhačovic
Osobní vlak z Kadaně zastavil v Cholině
Hlubokým lesem z Lipové do Kadaně
Moduly s lesem před Ostrachemou
Přes hluboký les vedla trať k vjezdovému návěstidu Lipové
A ještě jeden pohled na moduly s lesem
Křižování v Javorníku
Rychlík na trati z Luhačovic do Javorníka
Renovovaný letitý modul se skálou
Luhačovice
Rychlík do Luhačovic a Pn vlak do Hanušovic projíždějí odbočkou Odra
K odbočce s blíží Pn vlak do Hanušovic
Přes odbočku Odra projíždí mimořádný muzejní expres
Dvojkolejné moduly před Hanušovicemi
Rychlík do Luhačovic opouští stanici Lipová Lázně
Trať směrem na Nevidov a Luhačovice
Kolem vjezdového návěstidla Mikulovic
Těžký objekt "Kozmice"
Dvojice T478.1 čeká na křižování v Jeseníku
Dřevaři se blíží k přejezdu, kde neznámý zloděj odcizil označení přejezdu
T669.0 na Mn vlaku do Luhačovic čeká na odjezd
Řáholec s osobním vlakem
Pn vlak v Řáholci čeká na protijedoucí osobní vlak
Několik pěkně vedených tratí krajinou
"Muzejníci" nám pustili na expres mimořádně 477.043
Ale bylo s ní mnoho problémů - dobírání vody... a nakonec odstavení v stanici Lipová Lázně pro neschopnot a nahrazení na vlaku Brejlovcem, takto jsme simulovali provoz muzejní lokomotivy.... pro ty kteří nepochopili - model vodu opravdu nedobírá a dokonce i neschopnost byla simulována - vždyť je to hra!!
Pohled na autobusové nádraží v Luhačovicích objektivem Honzy, vzadu čeká kurzový poštovní vůz
A opět od Honzy skladiště v Řáholci,
A dva přehledové snímky Vaška, zde je vidět jak byl sál ve Vratimovu vyplněn
A z druhého rohu
Do Ostrachemy dorazily cisterny ze SSSR
Připravené stroje v Hanušovicích
Manipulační vlak v čele s T466.2 se blíží k Luhačovicím
Motorový osobní vlak s M286.0 v Řáholci
Pn vlak z Mikulovic do Hanušovic
A ten stejný Pn vlak v čele s 556.0 na mostě před Lipovou
A již se blíží k vjezdovému návěstidlu
Zdá se, že obsluha zvládla včas postavit průjezd
Průjezd přes Lipovou se povedl, blíží se k Řáholci
A štokr bude vjíždět do Hanušovic
Zbrojení lokomotiv naftou v Lipové
Další Pn přes Lipovou, tentokrát opačným směrem
Při večerních jízdách se na trati objevila i SM42
Zde s Mn vlakem opouští Řáholec
Na Pn vlaku zaskakoval mimořádně za Sergeje ČSD stroj PKP ST44
Mn vlak z Luhačovic vede 534.0, po dvojkolejném úseku se blíží k Řáholci
Setkání několika lokomotiv na nákladních vlacích v Řáholci
Mn vlak v čele s T466.2 se setkal na odbočce Odra s Ex vedeným mimořádně strojem 477.0
SM42 vjíždí do Řáholce
A ještě jednou SM42 na náspu
Dvojče T334.0 na posunu v Jeseníku
Pn vlak v čele s ST44 PKP se blíží k Mikulovicím