Regionální provozní setkání Vratimov 2017
© MC akt. 4.5.2017

Již tradičně bylo v dubnu organizováno kluby Kunčice a OstraMo modulové provozní setkání velikosti H0 ve Vratimově. Prostředí známé - byl to již pátý ročník a troufám si říci, že setkání oblíbené pro svou klidnou atmosféru a příjemné prostředí kulturního domu. Letos bylo sestaveno moduliště převážně z modulů OstraMo a Kunčice, doplněno stanicemi Luhačovice a Vizovice Město a desítkou traťových modulů dalších účastníků, vše ze severní Moravy a Slezska, takže pravé regionální setkání.
Bylo to rovněž setkání, kde všechny moduly byly zelené, ne všechny sice dokončeny, ale nikde v pohledu na trať nerušily hnědé či polystyrenové moduly.

Vratimov 2017 – hnací vozidla a soupravy:
Provoz bude situován do druhé poloviny 70. let a léta 80. Nebyly již do provozu vhodné vozy s krátkým číslem, kořistní vozidla byla použita již jen minimálně, u lokomotiv se počítalo s omezeným provozem lokomotiv 556.0 apro ně byly připraveny obraty s možností točení na točnách v Lipové Lázních a Mikulovicích.

Hnací vozidla – turnusováno 13 lokomotiv:
T669.0                  2x
T466.2                  2x
T458.1
T478.2
SP45
T478.4
T478.3
T478.1
M286.0
T466.0                  3x
Samozřejmě bylo potřeba ještě 3 až 4 staniční zálohy a záložní lokomotivy - 556.0, které nakonec šly do normálního provozu.

Osobní vozy – soupravy:
A+BD+2xB – souprava PKP
A+BD+2xB – souprava ČSD
2xWL ČSD/PKP/SŽD/….
3xBaim
D+3xBtmo
2xBalm
Balm
3xBlm
a záložní vozy, soupravy např. – D+2xBai, Blm, případně další.

Další turnusovaná vozidla:
poštovní vozy 2x
spěšninové vozy 2x
služební vozy k nákladním vlakům 4x

Potřeba nákladních vozů do provozu byla 80 až 90 vozů.


Lokomotivní turnusy - čili nasazení hnacích vozidel na vlaky
Provoz:
Provoz na modulišti s jednou skrytou stanicí sebou nese mnohá úskalí. Druhým oříškem pro tvůrce grafikonu jsou odbočné stanice. Mohli by někteří namítnout proč, protože v těchto stanicích je velká koncetrace vlaků či nákladních vozů a protože se chceme všichni bavit a tak je nutno grafikon vytvořit jako kompromis mezi dostatkem časového prostoru pro posun ve stanicích a požadovaným množstvím vlaků na trati, mezi stanicemi.
Jaké prostředky k tomu mohu použít
- za prvé omezit manipulace v odbočných stanicích - jak toho mohu dosáhnout? Mohu naplánovat nákladní vlaky na odbočné větve jako vlak, který jede ze skryté stanice a v odbočné stanici se pouze rozdělí a pokračuje bez manipulace dál a obsluhu odbočné stanice zajistím jiným nákladním vlakem, nejlépe obratovým v této stanici, kde bude mezi obraty dostatek času na provedení manipulace v pauzách mezi vlaky. Osobní dopravu naplánujeme tak, že omezíme otáčení souprav v odbočné stanici, případně při jejím větším vytížení úplně zrušíme.
- za druhé u nákladní dopravy mám dvě rozdílné směrování vozů - nákladní listy s barvou (tj. doprava mezi stanicemi moduliště a skrytou stanicí) a směrování vozů s nákladními listy bez barvy (tj. doprava mezi stanicemi moduliště). Pokud budu i nákladní dopravu mezi stanicemi moduliště tahat přes skrytou stanici - tedy klasický hvězdicový rozvoz z vlakotvorné stanice - což je skrytá stanice může zahltit tuto stanici, která musí třídit jak vozy z virtuální části sítě - nákladní listy s barvou, tak nákladní listy mezi stanicemi moduliště - nákladní listy bílé.
Proto při řešení nákladní dopravy ve Vratimově bylo použito řešení kombinované - ranní páry nákladních vlaků prováděly rozvoz a svoz zátěže s nákladními listy s barvou - tedy do skryté stanice a ze skryté stanice. Polední vlaky tvořily takové provázání stanic moduliště pro přepravu zátěže mezi těmito stanicemi, doplněno o Mn vlaky Mikulovice - Lipová, které obsluhovaly stanice Vizovice Město a Lipová Lázně, které v Lipové přebíraly zátěž z polední výměny vozů mezi stanicemi moduliště.
Takto organizovaný provoz bylo ve dvou lidech možné v Lipové zvládnout při dostatečně hustém provozu, který zajišťoval zábavu pro všechny.

Na závěr taková poznámka, zkušenosti z nákladní dopravy na modulištích hovoří o tom, že pokud chci rozumně obsluhovat stanice velikostí od Choliny až po Lipovou, Jeseník nemohu udělat Mn vlak jedoucí přes 5 a více stanic - počítejme - v každém místě vezmu a odvěsím 2 až 4 vozy a s 15 až 20 vozy na vlaku se opravdu nedá v rozumném čase ve stanici manipulovat, tam je i 100 minut (ve zkrácení 1:5) málo a kolik pak takových vlaku přes trať provezu. A navíc to už není ani pro obsluhu vlaku ani pro obsluhu stanic zábava, ale pouze zpocená čela.
Zde výpis nákladní dopravy pro stanici Kadaň - obsluha dvěmi vlaky Mn - dopoledne Mn 6805 veze vozy směr skrytá stanice - všechny barvy a bere i směr ČSD (to znamená že vozy tímto spojem dojedou do všech stanic v oblasti ČSD, což bylo celé moduliště - byla to jedna oblast ČSD, ale zároveň bylo obsluhám řečeno tímto spojem do stanic na modulišti posílat tyto vozy jen vyjímečně) a odpoledne vlakem Mn 6807 bylo možné odeslat vozy do stanic uvedených Javorník, Jeseník..... Nejsou zde uvedena nákladiště Cholina a Dynów - do těchto nákladišť pouze přes "ČSD" tedy skryťák, protože obsluha byla pouze ranními Mn vlaky.
V Lipové to bylo se směrováním obdobně - vozy do skryté stanice - tedy nákladní listy s barvami a vozy pro Vizovice se řadily do Mn vlaků 6215 a 6217, kde bylo dostatek času na řazení a těmito vlaky jely i vozy do nákladišť Cholina a Dynów (nejsou uvedeny v seznamu stanic pro přímé spojení mimo skrytou stanici) tedy jejich směrování bylo "ČSD", Javorník a Nevidov byly směrovány do vlaku 6414 a Jeseník, Luhačovice, Kadaň do vlaku 6806.
Tady máme výřez části obrazovky z Grafikonu s tratí Mikulovice - Luhačovice a vazby mezi vlaky v Lipové Lázních a Jeseníku, které se následně objeví výpisu nákladní dopravy pro danou stanici.
Pro studium celého grafikonu pro Vratimov - zde v gtm.
Moduliště tvořila hlavní trať Mikulovice - Jeseník - Luhačovice a místní dráhy do Kadaně, Nevidova a Javorníka

Podívejte se na pár fotografií ze setkání:

Jsou to fotografie mé, Martina a Krysztofa.
Další fotky, reportáže: zde zde a zde

T466.066 s osobním vlakem z Javorníka zastavila na zastávce s nákladištěm - Cholina.
A na té stejné zastávce M131.1 jako smíšený vlak do Lipové Lázní.
Klid v Luhačovicích, doprava lázeňských hostů byla zajištěna párem rychlíků a párem expresů.

Pohled do rotundy Lipové Lázní s odpočívajícími stroji mezi výkony, vlevo najatá T448.0910.
Mn vlak v Nevidově s najatou T448.0910.
Nedělní klid v Cholině, zboží vyloženo.
Osobní vlak v čele s M286.1 odjíždí z Choliny směrem do Lipové Lázní.
556.0368 od Mn vlaku se přijela otočit na točnu v Lipové a dozbrojit vodu
423.0 v rotundě již jen jako záloha, nasazena na manipulák byla pouze jednou
A štokr je na točně, vejde se na ni akorát.
A ještě jednou při posunu ve stanici.
Mimořádný vlak z Javorníka, v čele s 556.0368 projíždí odbočkou Morava
A opět posun 556.0368 v Lipové Lázních
Mn vlak odjíždí z Jeseníka
556.0 na zhlaví Lipové Lázní
A jedeme přes viadukt do Vizovic Města
A naposledy 556.0368 na vlaku z Mikulovic
A tentokrát jiný vlak s 556.053.
Výtopna v Kadani s odpočívající T444.1 a M262.0
V Javorníku skončil ve výtopně a bude nocovat M131.1. s přívěsným Blm.
Ve Vizovicích zatím vládne klid.
Před vjezdovým návěstidlem Vizovic Města.
Trať před Lipovou Lázněmi, na hlavní trati byla vjezdová návěstidla doplněna předvěstmi
Ze svahu před Lipovou se díváme do nádraží
Motorový osobní vlak nachystán v Javorníku, v čele s M286.1 za ním Balm.
Luhačovice s historickou soupravou s lokomotivou 422.0, nakonec prostor k jízdě nedostala
Autobusové stanoviště v Luhačovicích, i zde jsou nějací historici s autobusem a mnoho čekajících lidí.
A ještě pohled do stanice Luhačovice.
Kadaň a vlečka ZZN Daškov v pozadí.
Odbočka Lazy, provizorně vybavená budovou z odbočky Odra.
Osobní motorový vlak s M286.1 v čele na zastávce Žleb.
T466.0066 se blíží k zastávce Cholina.
Odbočka Morava s vjezdovým návěstidlem od Jeseníka.
Od vjezdového návěstidla Jeseníka přes předvěst k vjezdovému návěstidlu odbočky Morava.
Expres do Luhačovic bude odvěšovat lůžkové vozy v Jeseníku, v čele mimořádně T478.2065.
Osobní vlak v Kadani s T466.0020.
Vlečka Rudných dolů za Nevidovem, v zrcadle i přímo.
Lokomotivy v Lipové Lázních, T478.1002 jezdila na Mn vlaku do Jeseníka.
Skrytá stanice Mikulovice s připravenými vlaky.
Depo v Lipové Lázních se plní vracejícími se stroji.
Pohled do stanice Lipová Lázně a na obsluhu řešící zapeklitý problém nákladních vozů.
Motorový osobní vlak z Jevorníku na zastávce Žleb, mimořádně s nákladním vozem.
Vlečka u Javorníka s vykládkou štěrku a i jiných produktů.
Mn vlak se v Javorníku připravuje k odjezdu.
Mn vlak připraven, ale do Javorníka se blíží mimořádný Lv s T478.4.
A jak vypadá vjezd do Lipové Lázní od stanice Nevidov.
A ještě několik obrázků s obsluhou vlaků, stanic
Javorník s osobním vlakem a odstavenou M131.1 + Blm, strojvedoucí se chystá k odjezdu
Zázemí výpravčího v Lipové Lázních, stanice je jak vymetená.
V skryté - Mikulovice je připraven nákladní Pn do Jeseníku
Mn vlak z Lipové odjel a obsluha využije chvilky klidu ve stanici k posunu.
V Jeseníku je připraveno k odjezdu Pn do Mikulovic, odbočkou Lazy přijíždí do Jeseníka další vlak.
Odbočka Lazy a v pozadí Jeseník, kde si výpravčí diriguje skupinu strojvedoucích.
V Luhačovicích obsluha sleduje posun na zhlaví, ve stanici čeká Os na ukončení posunu.
Vizovicemi Městem projíždí Pn vlak z Jeseník s dvojící T478.1 v čele, ve stanici je odstaven Postmw vůz, který čeká na průjezd Pn vlaku a Brejlovec jej pak přivěsí na Os vlak.
Výpravčí v Lipové nabízí výpravčímu ve Vizovicích Mn vlak do Mikulovic.
Strojvedoucí je připraven, prochází si vlakovou dokumentaci.
Úsek trati z Javorníka, přes Cholinu na odbočku Morava procházel před Moravou skalnatým úsekem.
Kolem vysokých skal na zastávku Žleb se řítí Pielstick T466.0.
Expres z Luhačovic v režii PKP čeká v Jeseníku na přivěšení lůžkových vozů.
Souběžný vjezd Pn do Jeseníka a osobního vlaku z Nevidova do Lipové Lázní, výpravčí to nějak nezvládl, už běží na perón zastavit Pn.
Na trati z Jeseníka do Kadaně Mn vlak v čele s T478.2065.
A Mn vjíždí do Kadaně kde čeká na odjezd Os vlak do Jeseníka
Odpolední Pn do Mikulovic a Mn vlak do Lipové Lázní.
Pn v čele s pravidelně turnusovanou T478.2065 je v Jeseníku připraven k odjezdu.
Pn z Jeseníka opustil Lipovou a míjí předvěst ve směru od Vizovice města.
A ten stejný Pn již za Vizovicemi na cestě do Mikulovic.
Mn vlak z Nevidova projíždí nákladištěm Dynów, které bylo obsluhováno při cestě do Nevidova.
Násypka Rudných dolů za Nevidovem.
Odpočinek strojů v Kadani.
Osobní vlak z Luhačovic přijel do Jeseníku.
T466.2037 na zbrojení v Lipové Lázní.
Odstavené stroje na točně v Mikulovicích.
Expres do Luhačovic v režii PKP v čele s SP45 projíždí Vizovicemi Městem.
Expres do Luhačovic po odvěšení lůžkových vozů v Jeseníku projíždí odbočkou Lazy, kde čeká již Os vlak s Kadaně.
V Lipové Lázních křižují osobní vlak do Javorníka a do Nevidova, čekají až vjede Pn vlak z Mikulovic a budou vypraveny.
Odpolední rychlík z Luhačovic zastavil v Lipové Lázních, v čele T478.4.
Osobní vlak z Jeseníka na vjezdu odbočky Morava
Osobní vlak do Nevidova zastavil na zastávce s nákladištěm Dynów
Nákladní vozy na VNVK v Luhačovicích při vykládce zboží.
Mimořádně se v Kadani objevil motorový vůz PKP.
Mimořádná souprava PKP odstavena v Kadani.
A již je na cestě do Jeseníku.
Pro neschopnost lokomotivy PKP je na expres do Luhačovic mimořádně nasazen štokr 556.038 a blíží se zpožděním k vjezdovému návěstidlu Jeseníka.
Stejný expres při průjezdu Lipovou Lázněmi cestou do Luhačovic.
A opět expres Luhačovice - Mikulovice tentokrát v čele se 754.042 projel Vizovicemi Městem.
Na Pn z Jeseníka nasazen mimořádně Sergej PKP.
V Jeseníku 754.042 s odpoledním rychlíkem z Luhačovic.
Ve stejné stanici, stejná lokomotiva 754.042, ale tentokrát dopolední expres z Luhačovic po přivěšení lůžkových vozů.
Setkání osobních vlaků místních tratí v Lipové Lázní.
Expres z Luhačovic s T478.4 projíždí Lipovou.
Osobní vlak s T466.0 v Nevidově, v pozadí násypka Rudných dolů.
Nákladní vlak s štokrem v čele projíždí viaduktem mezi Vizovicemi a Lipovou.
Traťováci vyrazili odstranit závadu na svršku.
Osobní vlak z Javorníka zastavil na zastávce Žleb a čeká na postavení vjezdového návěstidla na odbočce Morava.
Osobní vlak z Lipové projíždí odbočkou Morava a míří do Javorníka.
423.041 zbrojí uhlím v Lipové pro mimořádné nasazení na Mn vlak do Kadaně.
A již v plné jízdě s Mn vlakem do Kadaně.
Sergej PKP nasazen na expres z Luhačovic.