Fremo Hluk 2016
© MC 17.11.2016

Ve dnech 10.-13.11.2016 proběhl v Hluku již 5. ročník modulového provozního setkání. Po regionálních začátcích v malém sále letos opět jako akce pod hlavičkou Fremo ve velké hale s mezinárodní účasti.
Provozně bylo setkání směrováno do 70.-80. let provozu ČSD a okolních železničních správ. Samostatné větve tvořily úseky DR a MÁV. Vzhledem k účasti pouze jedné malé stanice Türnitz přináležicí správě ÖBB, byla stanice zařazena do sítě DR. Byly použity grafikonové pomůcky vygenerované z programu Grafikon v jazykových mutacích podle železniční správy - česky, německy a maďarsky.
Moduliště ve větším rozlišení zde
Grafikon ve verzi 1.2 zde

Moduliště vyplnilo celou halu, dole schéma moduliště
Staniční výpis pro maďarskou skrytou stanici Budapest (ve skrytých stanicích nejsou definovány koleje pro vlak - pro je tam všude 1)
Příklad nákresného JŘ pro hlavní trať ČSD s peáži přes stanici Kieritzschau - DR

Nákladní doprava na modulišti
Moduliště bylo rozděleno do tří oblastí podle železničních správ
Oblast ČSD – uzlová stanice Hrochův Týnec (barvy žlutá, zelená), skrytá Mikulovice (barva černá) není uzlovou stanicí
Oblast DR – uzlová stanice Plagwitz (barvy modrá, hnědá)
Oblast MÁV – uzlová stanice Budapest (barva červená)
Mez uzlovými stanicemi byla zavedena doprava průběžnými nákladními vlaky. Vzhledem na tři železniční správy na modulišti byly stanoveny přechodové stanice – Řáholec ČSD/MÁV a Kieritzschau DR/ČSD.
V těchto přechodových stanicích docházelo k výměně hnacích vozidel na všech nákladních vlacích jedoucích mezi stanicemi různých železničních správ. Zároveň docházeloí k přečíslování vlaků a ke změně typu vlaku – např DR Dg48350 se změnil na ČSD Pn44652.
Vzhledem k rozlehlosti oblasti ČSD byla obsluha Veľkých Bielic, Milevska vleček a Hrabové prováděna ze skryté Mikulovice Mn a Pn vlaky.
Obsluha místních tratí ČSD byla prováděna 2x denně Pn vlaky z uzlu Hrochův Týnec do Chrudimi Města, kde se vlak dělil na dva Mn do Malenovic a Verneřic. Obsluha stanic ČSD Radošiny a Řáholce byla prováděna 1x denně Mn vlakem z uzlové stanice.
V oblasti DR bylo vlaky Dg zajištěna obsluha Kieritzschau a pak N vlaky obsluha Türnitz a Pinnow, v oblasti MÁV byla obsluha Keszthely prováděna manipulačními vlaky ze skryté Budapest.

Podívejte se na pár fotografií ze setkání:
Je to vše foceno jeden den ráno před ranním grafikonem - důvodem je focení dlouhým časem pro získání hloubky ostrosti a to omezuje pohyb lidí mezi moduly - stačí strčit do modulu nebo projít okolo stativu a místo ostrého snímku je nepoužitelná rozmazanina.

Odbočka Morava směrem od Kadaně
A opačným směrem do Kadaně
Od tunelu za Loktem

Výjezd z Lokte směrem na odbočku Morava, předvěst byla před tunelem
Trať za Kadaní
Luhačovice
Nástupiště a luhačovická "releovka"
Autobusové nádraží v Luhačovicích
Traťový motiv na úzké
Blížíme se od Lokte do Chrudimi Města
Chrudim Město a vedle úzká stanice Kamenice
A vracíme se do oblouků na úzké
Les u stanice Střížovice
Odbočka Lazy před Radošinou, návěstidla jsou zatím provizorní
Za odbočkou stanice Radošina, odbočná stanice na místní trať
Milevsko vlečky
Z Milevska směrem ke skryté Mikulovice
A další pěkný motiv na lesní úzké
A ještě jedna traťová scenerie na úzké
Tentokrát i s dřevěným mostem přes trať
A jdeme ze skryté Mikulovice do Milevska
Vjezd do Mikulovic
Vjezdové návěstidlo Mikulovic
Traťový motiv na místní trati za Luhačovicemi
Nová skrytá chrudimských modelářů - Hrochův Týnec
Ručně ovládaná velká točna se obsluhovala snadno
A ještě vjezd do Hrochova Týnce
Stanice Kadaň
Před Kadaní od Verneřic
Cestou z Verneřic do Kadaně se sklízelo obilí
A ještě jednou stejný traťový úsek
Přechodovou stanicí na MÁV byla stanice Řáholec
Čekající osobní vlak MÁV - Személyvonat s lokomotivou řady M41
A ještě jeden pohled na skladiště
Na opačné straně jsou ve stanici Řáholec uhelné sklady
Od dvokolejky do Veľkých Bielic a dál do Milevska
Oboustraná spojka před Kieritzschau (na výkrese není byla dodána až při stavbě)
Stanice DR Kieritzschau, zatím spíše ve dřevě, přechodová stanice z ČSD na DR a peážní stanice ČSD
Ve stanici už rostou stavby - zde skladiště
Moďarská stanice Kszthely byla rovněž pouze ve dřevě, ve stanic rychlík Favorit s přepravou aut
Kontejnerové překladiště Pinnow bylo stylizováno svou technikou do 70. let
Vlečkový areál elektrárny Nesyty je stále jen ve dřevě
A pohled z opačné strany na souběh tratí od Plagwitz (vlevo) a Veľkých Bielic
A ještě jednou Pinnow
Dvokolejka z Kieritzschau do Řáholce
Pohled na vlečkovou část Kieritzschau
Maďarská skrytá Budapest
Německá skrytá Plagwitz
Vjezd do Chrudimi Města
Stanice Türnitz