Lipová Lázně v K. Lhotce 2011
© MC
Jak již bylo řečeno v hlavní reportáži ze Lhotky, sešlo se trochu více fotografií Lipové a tak jsem se trochu netradičně rozhodl dát těmto fotografiím prostor. Pro ty, kteří nečetli články o stavbě modulové stanice Lipová jen kratičká informace. Lipová je stavěna dle skutečné stanice, od zasazení do terénu, kolejového schéma, budov... Místy se od skutečnosti odchyluje - budovy odpovídají stavu po výstavbě, v depu přibyl zauhlovací jeřáb, zvedáky a několik dalších drobností. V současné době je téměř dokončena krajina, budovy jsou v různém stupni rozpracovanosti.
Celkový pohled na stanici
V popředí vodárna s malou výtopnou, vpravo stavědlo kombinované se strážním domkem
Na druhou kolej přijel Mn vlak z Kadaně, lokomotiva řady 534.0 odstupuje do depa
Lokomotiva řady 534.0 s Mn vlakem míjí vjezdové návěstidlo do Lipové (které stále nemá opraven nátěr pruhů)
Na tankovacím místě T478.2 a vedle cisterna, která přivezla naftu, kolej č. 6 vedle točny slouží k odstavování záložních osobních a služebních vozů
A ještě jednou tankovací stanice s T478.2
Na opačné straně točny čekají na výkon dvě 534.0
Odstavené záložní vozy na koleji č. 6
Obsluha stanice organizuje odstavení lokomotivy do depa
Klid u depa, M240.0 má asi problém, je přistavena ve zvedácích
Honzovi se povedl letecký snímek
A ještě jeden nadhled, vpravo odložené ovladače lokomotiv, které jsou právě v depu
Průhled mezi stromy na odpočívající stroje v rotundě
Lokomotivy v depu se neustále střídaly, v popředí služební vůz UNRRA
I na tankovací stanici se lokomotivy střídaly v pauzách mezi vlaky
Honza zrovna zachytil vjíždějící rychlík do Lipové
Pohled na depo od nakládací plochy
Na 3 koleji je připravený osobní vlak do Kadaně, odjezdová návěstidla jsou směrová, tedy levé směr Loket a pravé směr Hanušovice
A opět kolej 6 s deponovanými záložními vozy, zásoby byly bohaté
V rotundě teď odpočívají jen parní lokomotivy, od leva 534.0, 2x 354.7 a 524.1
A je to tak jak jsem psal o obrázek výše, rotunda už má i vrata díky JM Detail
Hustý provoz neustále měnil odpočívající stroje
V rotundě odpočívá 524.1 a 465.0, stroje venku asi představovat nemusím, rotundě chybí dokončit střecha a podezdívka
Zauhlovací jeřáb, ten zde stojí na modelářskou licenci, ve skutečnosti v Lipové nikdy nebyl, stál tam německý otočný
Depo má stání pro hodně lokomotiv, ale k odstavení byla využívána i kolej 6 vedle točny
Pohled z trati od Lokte, ve stanic právě spěšný vlak z Lokte do Staré Paky, po levé straně za vjezdovým návěstidlem označník, na druhé trati je hned za přejezdem
A ještě jednou detailněji, výměnová návěstidla jsou nepohyblivá
Pohled z návrší mezi tratěmi, je vidět sbíhající se telefonní vedení, chybí ještě pokračování do stanice
Dvakrát 534.0 za točnou
354.7 po otočení a nazbrojení bude najíždět na osobní vlak do Kadaně, z vlaku odstupuje v pozadí 423.0
Pohled přes stanici, 354.7 již čeká na vlaku na koleji 3
Na zhlaví jsou vidět drátovody vedené kanály a nepohyblivá výměnová návěstidla