Trakční vedení na modulech
© MC 04.06.2016

Trakční - trolejové vedení modelové železnice není žádná novota, ale model trolejového vedení, který je napínané obdobně jak trolejové vedení na skutečné železnici je mladšího data. Pokud k tomu přidáme ještě problematiku modulů – tj. nezbytné spojování trolejového vedení na rozhraní modulů, tak je to poměrně zajímavý technický oříšek. Odměnou je jízda sběrače po trolejovém drátu s efektem mírného přizvedávání vedení jak u skutečné železnice.
Ještě k použité napájecí soustavě – u našich modulů se zaměříme na napájecí soustavu 3 kV ss, hlavním důvodem je dostupnost modelů hnacích vozidel. Někdo může namítnout, že přece takové rozdíly mezi trolejovým vedením nejsou – záleží, které komponenty se použijí, některé míchat nelze, ale určitě budou vznikat i traťové moduly použitelné univerzálně pro 25 kV i 3 kV.

Vzhledem k tomu, že jsme teprve na začátku řešení trakčního vedení ČSD - jako dokumentaci, že to jde, nabízím foto modulové stanice Rothenburg s 15 kV
A protože základem modulového snažení je vytvořit větší počet navzájem kompatibilních modulů je nutné dodržet společné základní technické parametry používané u trolejového vedení na modulech H0 v Evropě. Normativním základem tedy i pro nás je norma pro moduly Fremo H0 kapitola 9.3, která definuje základní parametry. Sice můžeme tvrdit, že lokomotiva 3 kV ss se pod napětím 15 kV neprojede, ale máme dvousystémové lokomotivy a tak je nutnost technické kompatibility zahraničních vozidel s naším trakčním vedením.
Detail trolejového vedení ve stanici Rothenburg, je vidět jak se na trolejové vedení chytají drobná vlákna
Detail trolejového vedení z bronzového drátu 0,3 mm

Základní parametry pro trolejové vedení na modulech FREMO H0:
- materiál pro stavbu trolejového vedení – drát z bronzu CuSn6 (pružinová bronz) o průměru 0,3 mm
- výška trolejového drátu nad temenem kolejnice je dána 66 mm +/- 2 mm
- pod mosty může být snížena až na 57 mm
- vzdálenost mezi trolejovým drátem a nosným lanem – u sloupu cca 19 mm, uprostřed pole 8-12 mm
- pro trolejové vedení na rozhraní modulu platí parametry odpovídají středu pole
- ukončení trolejového drátu a nosného lana na konci modulu – háček, otočený směrem nahoru, poloměr ohybu malý, aby zajistili plynulý přejezd sběrače mezi moduly
- délka trolejového vedení na modulu je shodná s délkou modulu
- vzdálenost sloupu od osy koleje cca 37 mm, je možný i sloup Sommerfeldt se vzdálenosti 34 mm
- vzdálenost sloupu od kraje modulu – 250 až 350 mm, u oblouku maximálně polovina vzdálenosti mezi sloupy
- u oblouků je maximální vzdálenost mezi sloupy dána výpočtem podle NEM 201
- boční výchylka - klikatost trolejového drátu je pro 3 kV ss ČSD +/-3 mm
- první sloup na modulu při pohledu od konce modulu má mít výchylku do leva od osy koleje
- trolejové vedení musí být napínáno konstantní silou – 250 až 350 g
- trolejový drát je napínán silou cca 2x větší než nosné lano
- sběrač lokomotiv může mít maximální přítlak 6 g

Tolik základní hodnoty pro trolejové vedení na modulech Fremo.

Napínání plně kompenzovaného trolejového vedení - rozdělení napínání v poměru 2:1, toto řešení se pro soustavu ČSD použít nedá

Pár základních pojmů z oblasti trolejového vedení ČSD :
Pro sestavení kompentů vhodných pro konstrukci trolejového vedení ČSD se nejprve seznámíme se základními pojmy.
.... pokračování příště :-)

Detail spojení trolejového vedení na rozhraní modulů - jsou vidět háčky, které spojují trolejový drát i nosné lano
 
Napínání trolejového vedení pod moduly - pověšená závaží na provlečené lanko od napínacího sloupu