Odbočka Morava
28.3.2015 mc
 
 

Tato modulová odbočka má svou velkou předlohu na dnešní trati Hanušovice – Dolní Lipka. Odbočka je situována v blízkosti stanice Hanušovice a odbočuje z ní místní trať do Starého Města pod Sněžníkem na níž je umístěna, hned za mostem přes řeku Moravu a silnici, zastávka Žleb (do roku 1950 zvaná Valteřice). Terén je zde velice členitý, jelikož místní trať překonává dvěma mosty řeku Moravu a okresní silnici do Králík. Odbočka bude vybavena světelnými návěstidly. Ovládání odbočky je plánováno s možností dálkového ovládání, které umožní ovládání odbočky z nejbližší modulové stanice. Kolejivo PECO Code 75,Tillig Code 83, výhybky Tillig EW3.
Konstrukce modulů umožňuje připojení odbočky na normalizované dvojkolejné rozhraní při vynechání dílu "A", čímž se rozšiřuje možnost využití o funkci rozbočení dvojkolejné trati. K tomuto použítí je v plánu dobudování výměnného modulu místo dílu "A" s opačnou kolejovou spojkou místo modulu s návěstidlem a kusou kolejí.
Vzhledem k tomu, že takovému modulovému projektu, jako je odbočka Morava předchází průzkum vlastního místa, hledání dobových podkladů můžeme si na několika ukázkách představit jak odbočka vypadala kdysi a jak vypadá dnes a samozřejmě zejména jak jsem tento motiv přenesl do modulu..
Následuje pak dlouhá série fotek s popisem co kde bylo na modulu děláno, většinou s vysvětlením z čeho a proč. Celkem jsem nafotil při stavbě odbočky více jak 200 fotografií. Text volně doprovází za sebou chronologicky řazené fotografie popisující vznik modulu odbočky Morava. Z větší části jsou použity fotky, které již byly s doprovodným textem prezentovány na diskuzi, ale tady je celkové a ucelené na jednom místě.
Stavba tohoto modulu na motiv skutečné odbočky přináší mnoho zajímavých situací, nápadů. Je to proti stavbě zcela smyšleného motivu velice inspirativní.


Základní modulová sestava odbočky Morava - tak byla navržena Tomášem podle skutečné situace.
Odbočka Morava nad soutokem Moravy a Krupé v roce 1906 na kolorované litografii, zastávka Valteřice zde ještě nebyla. Pohled je ze směru od Starého Města přes řeku Moravu, i dnes tam vede lesní cesta, ale místo je poněkud více zarostlé.
A v roce 1916 opět ještě bez zastávky Valteřice, pohled na soutok Moravy a Krupé. Vlak bude zrovna míjet vjezdové návěstidlo od Starého Města. Jeho umístění se po vybudování zastávky změnilo, nové umístění je za mostem přes silnici pro umožnění zastavení na zastávce i při návěstidlu na stůj. Dnešní poloha je opět o pár metrů dále k mostu přes řeku Moravu.
Díky kamarádu Radkovi mám k dispozici dva plány odbočky - první je projekt výstavby strážního domku na odbočce, včetně doplňujících budov a studny a druhý je projekt výstavby zastávky Hanušovice, později Valteřice a dnes Žleb. A tak se můžete porovnat jak byl námět odbočky Morava zpracován na modulech.
Odbočka Morava dnes ukrytá v houštinách vegetace, foceno od Hanušovic, vpravo odbočuje trať do Starého Města, dnes výhybky téměř trvale v této poloze, ve směru po přímé na Lichkov již pravidelná železniční doprava není provozována. Takto dopadla trať, která zažila rychlíky Praha - Bohumín, Praha - Jeseník.
Pohled z mostu přes řeku Moravu na zastávku Žleb, opět vše ukrytu v houštinách letní vegetace
Jeden ze dvou ocelových mostů s horní mostovkou, který bude ztvárněn na modulové odbočce Morava
Koncem dubna je počasí ideální pro dokumentaci tvaru terénu, krajina není tak zarostlá jak je v letním období. Na snímku most přes řeku Moravu.
Strážní domek - stavědlo se zbytkem zahrady a novodobým přístavkem z opačné strany budovy.
Pohled směrem k Hanušovicím, vlevo od koleje vjezdové návěstidlo, vpravo předvěst vjezdového návěstidla do Hanušovic.
Pohled na zastávku Hanušovice přes most přes silnici, vlevo zbytek základu mechanického vjezdového návěstidla.
Pohled od mostu nad silnicí směrem k odbočce a mostu přes řeku Morava. V popředí základ mechanického návěstidla po jeho posunuití při výstavbě zastávky.
A zpět k modulu. Kostry dílů odbočky jsou z překližky, standardní čela jsou fóliovaná. Kostry byly po sestavení uloženy na doschnutí. Potvrdila se zkušenost z jiných modulů, došlo k rozměrové změně cca 1 - 2 mm na 1000 mm délky. Teď už bude modul odbočky rozměrové stabilní.
Díly odbočky na zemi v dílně při vyměřování geometrické polohy kolejí a pokládce prvních kolejí na mikroporézní pryž. Vše lepeno Balakrylem.
A pokračování při vyměřování pláně na díle "D" odbočky. Na základě vyměření je pláň seříznuta.
A modul odbočky se postupně probojovává z prostých dřevěných koster na modul s položenými kolejemi a přilepenými boků s tvarem krajiny. Další snímky jsou foceny při prvním sestavení, vzhledem k složitému tvaru odbočky byla poloha kolejí několikrát vyměřována, opakovaně kontrolována. Určovány byly přesné polohy mostů, zužováno traťové těleso v místě mostů - je průběžné a bude schováno uvnitř mostu s horní mostovkou. Při jiném řešení by bylo velmi obtížné dodržet vodorovnou niveletu tratě. Pod koleje byla pokládána mikropryž. Moc radosti a potěšení z této části stavby nemám, ale je nutno tuto etapu překonat. Pro poměrně složitý tvar odbočky bylo toto sestavení nutné pro kontrolu pokládky kolejí - a tři chybičky se našly. Takže ještě drobné opravy.
Přístřešek pro zastávku Žleb ležel doma nachystán několik let, chybí dokončit střechu, autorem je Beňa.
Po několik týdnů trvající elektroinstalaci - pro DCC (s detekcí úseků), není ještě namontována logika a pult pro ovládání výhybek a návěstidel, bylo započato s krajinotvorbou na odbočce Morava. Nejdříva standardní polystyrenová kostra a pak potažení papírem napuštěným ředěným Duvilaxem.......
Stavba kostry terénu z polystyrenových žeber, lepeno a tmeleno pružným lepícím tmelem Ostafix jde svižně, brzy budou první dva díly připraveny k pokrytí papírem napuštěným ředěným Duvilaxem. Na dalším díle se zadrhnu na mostech.
Tak jsem se prokousal na díl "C" odbočky Morava, je to díl s dvěma mosty - ocelové s horní mostovkou a zastávkou Žleb. Tak jen jeden pohled do "rozvrtané" krajiny, řeka je schovaná za polystyrenovými odřezky. Nyní bude třeba udělat pilíře mostů, aby se "vyjasnila" krajina okolo pilířů. Traťové těleso je přes mosty průběžné, pouze je zúženo pro instalaci konstrukce mostu, důvodem bylo složité směrové vedení tratě.
Před pokrytím terénu papírem jsem ještě provedl pohledovou kontrolu dílů "A" a "B" odbočky Morava připojením k stanici Lipová lázně. Na dílu "A" bude osazeno návěstidlo odbočky, další návěstidla jsou na dílech "C" a "D".
A poslední nedělní příspěvek, polystyrenový rošt, udělal jsem ho nějak hustý, překryty napouštěným papírem. Teď je to takové trochu pokrčené, ale do zítřka se to vypne, pak základní hnědá, možná i trocha trocha hlíny. Pražce přijdou střiknout Agama F3M, kolejnice přetřít rzí a je možné štěrkovat štěrkem Polák - je to taková směs několik druhů.
Dnes nátěr krajiny, proletování kolejnic, tam kde jsou vodivé spoje, tam kde má být izolace je styk zakápnut sekunďákem (použito již před lety na Lipové a osvědčilo se) a zatím jen do země strčeno první návěstidlo a půlka odbočky je sjízdná.
Další pokračování modulaření - jak jsme již avizoval, dalším krokem byl přestřik kolejnic z boku barvou AGAMA rez a pak se shora přažce AGAMA F3M to, že dojde k částečnému přestřiku na kolejnice nevadí. Vytvoří se tak kombinace rzi a zaprášení. Po dokončení bude ještě opravováno barevně celé štěrkové lože v oblasti výhybkových jazyků, před návěstidly.... Hned byly doplněny námezníky - odlitek a odzkoušena funkčnost po očištění hlav kolejnic. Pokračováním je štěrkování, štěrk Polák směs rezavého, znělce a spilitu, poměr měním tak ať není vytvořen barevně uniformní vzhled, což ve skutečnosti vzhledem dosypávání taky není. Šterk sypu lžičkou, urovnávám štětcem, jde to rychle. K fixování - lepení používám přestřik/prolití lakem Sportakryl MAT. ředěným cca 1:1 vodou, stříkám mechanickým rozprašovačem. Hned po přestřik utřu hlavy kolejnic, ty se pak dočistí. Opatrně se musí v oblasti výhybkových jazyků, doporučuji radši zakrýt a pak ručně zakapat. Následuje série snímků popisující tuto činnost.
Tak večer vyšla hodinka na dokončení štěrkování. Ještě doplním informací k provádění KUF (konečná úprava figury), tedy urovnání štěrku - lze štětcem, ale rychleji to jde prstem a tvrdším štětcem se jen ometou kolejnice. Při pohledu nasucho po zaštěrkování je patrný na pražcích prach ze štěrku, ten po zastříknutí zmizí. V mechanickém rozprašovači je Sportakryl MAT 1:1 s vodou, štěrk se musí doslova prolít, jinak se může stát, že pak při přepravě modulů něco vypadne. Sportakryl, který zůstane na pražcích je možné odsát hadříkem (ten bílý vzhled zmizí po zaschnutí, při velmi velké stojaté vrstvě Sportakrylu může dojít trochu k zbělení povrchu), hlavy kolejnic hned utírám a po zaschnutí dočistím čístící gumou. Tímto postupem se spojí kolejnice s pražci i podkladem a nemusí se nechávat žádné dilatační spáry mezi kolejnicemi, žádné letování konců kolejnic - kolejnice se nehnou - jsou zalepené
Oblast jazyků na výhybkách byla zatím vynechána, ještě tam bude dosazena skříň elektrického přestavníku, výměnové návěstidlo..... a pak zasypáno a zakapáno stejným roztokem.
jak to vypadá na stejném místě po zaschnutí. A rozběhlo se pokračování polystyrenových bojů na díle "C".
Po pár dní klidu malé pokračování na dílu "C" odbočky Morava, terén je mimo mosty hotov a začíná být akutní stavba pilířů mostů a opěrných zdí. Na první tři díly jsem vypatlal celý Ostafix a tak mohu potvrdit Ostafix NK je zabarven do hněda jinak žádný rozdíl (musel jsme koupit NK neb jiný nebyl). Zastávka bude mít nástupiště délky pouze 28 cm, motor + přívěs, ale tak je to i ve skutečnosti.
Tak se mi to zase trochu hýbe, Nejprve ukázka práce s polystyrenem na díle "D", první foto po deseti minutách práce, druhé po hodině a půl, krajina hotova. Použit k lepení a tmelení Ostafix NK. Proti doposud používané technologii změna - polystyrenový rošt vyplněn tenkým obkladovým polystyrenem.
Ještě k jízdenkám - přebytky, které byly, když kluci jezdili na školu došly a tak...., ona ta technologie tvorby terénu proti starším modulům je změněna více, zůstal charakter polystyrenového "roštu", ale zakřivení terénu je z nosníku naplocho, ohýbaných, ano polystyren jde ohnout (starší mají nosníky na stojato a tvar do nich vyřezán) a výplně roštu z obkladového polystyrenu cca 7 mm. Vše lepeno a tmeleno Ostafixem - ten je u této technologie nenahraditelný.

Ale hlavně naše jesenická krajina má ten nejčastější krajinový motiv Česka - zvlněná krajina a v ní umělé stavby - náspy a zářezy tratě a to musí být z terénu na modulu jasně čitelné a když je to na modulu sestaveného z více dílů - což je případ odbočky Morava tak své sehraje i mistrovství cer.ta při návrhu tvaru modulů a přechodových čel - atypických, doplněno při stavbě vhodným tvarem bočnice modulu a pak je to buď rychlovka jak u dílu "D" nebo několik týdnů práce jak u dílu "C" na vytvoření té správné kombinace zvlněné krajiny a traťového tělesa, doplněného mosty.
Tak dnes k včerejšímu postupu prací. Vcelku nic objevného, natřen terén pro sjednocení nahnědo - Balakryl a byla osázeno dvě návěstidla PL od Dolní Lipky a ML od Starého Města (návěstidla jsou z Peček od Dvořáčka). Nyní přijde na řadu "vydrátování" návěstidel do RJ konektorů, budou se propojovat s řídící deskou pod dílem "B". Mohou se nastříkat kolejnice, pražce a z větší části zaštěrkovat. No a nezbývá než se pustit do odkládaných pilířů mostů a toho kratičkého náspu mezi mosty.
A ještě pár fotografií dokumentujících stav budování. Na prvním trať od Dolní Lipky a návěstidlo ML.
Tak už dva dny bojuji s pilířemi mostů. Základ pilířů z ruční lepenky 2,5 mm, křídla mostů z polystyrenu. Po dokončení půjde na ně reliéf kamenů, lepší systém stavby se mi v tom složitém terénu nepodařilo vymyslet. Druhou možnost - postavit nejprve mosty a následně terén okolo jsem na začátku zavrhl pro problém se spojením obou stran mostů pro nastavení geometrie mostů - bránila tomu konstrukce modulu. Některá křídla pilířů nejsou dokončena a jsou jen volně položena, nad pilíři jsou podklady vymezující výšku pilířů proti spodní hraně pražců.
Evidentní problém vzniklu u pravého pilíře mostu přes řeku Moravu - je na hraně koryta řeky. Zde bude muset dojít k mírné opravě vodního toku a doplnění protivodní kamenné zdi. Více do náspu pilíř zasunout nejde - není dál seřezáno podloží pod trati.
A zase jsem Moravu dotlačil o kousek dál, ještě dva svahy z opačné strany náspu a terén je hotov, pak již jen srandičky s pilíři mostu a mostními konstrukcemi, ale to již nebude pospíchat. Jo, ještě jsem zapomněl na úpravu břehu u jednoho pilíře. A dokončení pilířů - uzavření v horní části směrem do náspu.
Takže náspy hotovy a přiblížila se ta zajímavější část budování, ještě se doladí nějaké detaily jako je nástupiště v zastávce Žleb. Zde váhám zda sypané nebo s takovou zvláštní betonovou hranou, která je tam již dlouho. U návěstidla na náspu přijde udělat opěrná zídka..... ale to už jsou takové detaily dolaďující vzhled krajiny a ne ta nádeničina se základní tvorbou. Tak ještě fotky současného stavu:
Pohled od Starého Města, zde se bude pokračovat na nástupišti, zídce pod nástupištěm, příchodem na zastávku - pár schodků a pěšina

Pohled od Dolní Lipky - okolo návěstidla od Starého Města se musí vybudovat zídka
Jinak právě to "návrší" - no, kopec hlíny a kamení jak lze ze starých pohlednic vyčíst, mezi tratěmi, kdy trať na Lipku zatáčí obloukem doleva se v modulech nedalo udělat bez rozměrového prodloužení dílů C a D. Je nutno pamatovat na možnosti složení pro přepravu - jsou to moduly, takže z toho vznikl kompromis, kdy trať na D.Lipku je až na svahu blíže k řece. Ale jinak si myslím, že tvarově modulová odbočka Morava je svému velkému vzoru hodně podobná.
Celkově proběhla stavba krajiny na odbočce velmi rychle, začal jsem v polovině ledna a není polovina února a hrubá stavba krajiny je hotova. Je však pravda, že všechny modelářské chvilky byly věnovány této stavbě odbočky Morava a taky je to dáno tím, že mne tato část moc nebaví a chtěl jsem ji mít rychle za sebou.
 
Přes víkend proběhly na odbočce první zkoušky elektroniky pro ovládání výhybek a návěstidel, už s detekcí obvodů, zatím bez dálkového ovládání. Zatím probíhá vývoj správným směrem a vše fungovalo jak mělo. Zároveň najely vozy se štěrkem a začíná se sypat štěrk na další díly C a D, kde již proběhla barevná úprava kolejnic a pražců.
Kolejnice s pražcemi prošly barevnou úpravou stříkáním a objevily se vozy se štěrkem a pokračuje zaštěrkování na dalších dílech
Na obou traťových kolejích vládne štěrk, najely vozy se štěrkem a začíná se sypat štěrk na další díly C a D, kde proběhla barevná úprava kolejnic a pražců.
Nakonec rozhodnuto, zastávka Žleb bude mít sypané nástupiště fantastické délky - 28 cm, tož motorák + přívěs. Technologie použita stejná jak v Lipové - nástupiště "polepeno" kartonem až ke kolejnici (karton oboustranně natřen Balakrylem - ochrana před nasáknutím vodou a deformací) po zaschnutí nalepení nátěr Balakrylem + posyp jemným a ještě jemnějším prachem. Pokud to není ono, tak lehký dosyp a přestřik ředěným Sportakrylem MAT - stejně jak štěrkové lože. Kamenná zídka je z kamenů Malé železnice - lepeno, tmeleno Ostafixem
Je zaštěrkováno a čerstvě zastříknuto Sportakrylem MAT, díly jsou rozpojeny.
A začínají vznikat pilíře, nic na diorama - kamenné stěny Malá železnice, lepeno, tmeleno Ostafixem, římsy křídel pilířů jsou z papíru a představují beton
354.717 se blíží do zastávky Žleb, mosty pokročily pilíře a opěrné zdi jsou v základu hotovy, čeká je patinace
A ještě jeden pohled z návrší nad hlavní trati, ocelové mosty mi kamarád Radek již pomalu nakreslil, takže brzy zkušební vyřezání a sestavení
A na zastávku Žleb se blíží osobní vlak s 354.717...., no pilíře jsou v hrubé stavbě hotovy, včetně opěrných zdí. Teď přijdou na řadu barevné úpravy, patina. První ocelový most přes cestu je nakreslen (kreslil kamarád Radek), takže v nejbližší době laser u JM a zkušební sestavení, podle prvních zkušeností se most doladí a udělá delší přes řeku. Všechny zdi, římsy... byly lepeny Ostafixem. Ostafixem jsou i tmeleny hrany kamenných zdí - je to na fotce vidět. Objednány jsou u JM lampy pro odbočku a zastávku, stromy zatím buky od JM, další jehličnany budou od Model Scene. Vlastní výroby budou keře a malé listnáče.

První zkušební vzorek mostu je skládán, zábradlí bude asi z úhelníků, pod rýhovaný plech přijdou ještě profily. Dvě půlky mostu budou slepeny k sobě až na místě, mezi nimi bude zespodu zavětrování mostu.

Udělal jsem si radost a kousek náspu jsem pokryl foliáží Polák. Obecně náspy a zářezy půjdou foliáži a zbytek rovnějších ploch bude flokovaný. Na prvním náspu je použita kombinace neobdělávaných luk, doplněno trsy různých kvetoucích i nekvetoucích rostlin. Na přístřešku zastávky stále chybí střešní krytina, asi tam přijde lepenka.
Modul s mostem je skoro hotov a tak se drobnosti rozběhly na odbočce Morava, první díl je už flokován a na druhém běží pokládka foliáží na náspech a zářezech a bude prováděno první flokování. Radek provedl úpravu na podkladech pro řezání mostů a tak budu muset požádat o nové vyřezání laserem, snad již poslední definitivní verze.

Díl "A" odbočky Morava získává postupně krajinu. Rozhodně mám ještě daleko k mistrovství některých moravských flokovačů, ale postupným "bojem" s floky přece jenom získává krajina nějaký vzhled. Chybí tam jestě mnoho věcí včetně dosypu okolo šterkového lože. Rovněž bude potřeba upravit některé rozhraní mezi foliážemi i mezi foliáží a flokováním. No a pak ještě nějaká vyšší vedetace, spousta práce přede mnou.
 
Flokovačka flokuje na jedničku, ale stále je to takový experiment. Dnes jsem zasypal hlínou a jemným štěrkem přechod štěrkového lože do okolí na díle "A", pak jsem opakoval postup, který jsem si již odzkoušel na jiných modulech, osátou hlínu jsem sypal do naflokované trávy, nedával jsem ji jako podklad pod trávu. Zastříkavané je to osvědčenou klasikou ředěný Sportakryl MAT. Tak tam dnes nebylo co fotit - je to mokré, tedy vzhled nedokonalý. Na díle "B" jsem flokoval první vrstvu a částečně druhou vrstvu. Ideální na přechod do foliáže jsou kraje, kde jde foliáž do ztracena, uvidím jak se mi podaří sladit flokování s vysokým okrajem foliáže. Jinak je to úplně čerstvé, tudíž těžko posuzovatelné co z toho přesně vyleze. Tu proschlost trávy se tam pokouším nějak dostat, ale je to boj :) , navíc někdy nedokáži opakovat co jsem předtím zkoušel, je to ještě málo zažité. Nad tratí směrem k okraji modulu bude okraj lesa, tak tam musím připravit vzhled pro výsadbu jehličnanů, v jakém rozsahu to ještě musím zvážit.
Dnes proběhla kontrola včerejšího zasypávání hlínou. Nedopadlo to špatně, ale nějak jsem neodhadl flok okolo štěrku, chybí tam nepravidelné proschlá vegetace, budu muset doplnit.
No, postupně mně to začíná bavit, hlavně je to technologie "opravitelná", tak jak říkáš, dá se s tím hrát donekonečna. Tady postup na dílu "B". Výškový rozdíl k foliáži jsem vyřešil dosypem hrubu hlínou a přeflokováním, až to zaschne můžu zkoumat výsledek a přemýšlet co tam ještě dát. Je to mokré s nevyklepanými přebytečnými floky.
A takhle nepřesvědčivá je druhá vrstva, která pokrývá skoro celou plochu, rezavé fleky jsou suché jehličí, místa kde bude provedena výsadba jehličnanů od Model Scene. Ještě ten svah dostane minimálně jednu vrstvu floků - pro rozvrstvení plochy a jednu porci osáté hlíny pro vylepšení podkladu. Než to uschne je čas rozmýšlet jak dál.
Možná někoho bude zajímat co ta sranda - odbočka Morava stojí, když bylo u kolegů v Brně zmiňováno, že v modulech to vychází levněji.
Takže známé a odhadnuté náklady jsou ve výši cca:
- koleje, výhybky 1500
- dřevo, nohy,šrouby 1000
- elektro 1400
- stromy listnaté 1000
- lampy 400
- návěstidla 1100 (předvěsti budou půjčovány z Lipové)
- stromy jehličnany 3000
- voda 350
- budovy 0
- mosty 0
- foliáž 300
- celkem cca 9550 Kč
a k tomu 90 – 120 hod práce.
Něco se dalo ušetřit vlastní výrobou dalších věcí - ale čas jsou taky peníze. No, proti tomu modulu s mostem a předvěstí je to výrazně dražší

Tak snad se bude dařit, nejobtížnější je to s flokováním, výsledky práce jsou viditelné až po zaschnutí, oklepání přebytků floků a to při současném počasí je tak jeden den, takže něco udělám, ale výsledek práce vidím za 24 hodin, kdy můžu teprve korigovat další postup, zkušenosti již sice dávají představu o výsledku, ale stejně je nutné počkat.

Takže kontrola po 24 hodinách, na svahu 3 vrstva flokování, ředěný Duvilax byl nakapaný v rozsahu dle předchozích snímků, ještě bude svah potřebovat minimálně jednu "vrstvu" - proschlou trávu - přechod z malého zářezu u trati, kde je foliáž s proschlou trávou a pak nějakou úpravu na kraji lesa. Místy přijde i vsyp hlíny. Porovnal jsem barevně modul s mostem (nesedí tam čela F-B, ale to nevadí) vcelku se to dá kombinovat, když tak na modulu s mostem doladím flokem. Dorazila krabice stromků od Model Scene, tak ten jeden je tam strčený jen na "okrasu".
No, ráno jsme měl obavy, že jsem to trochu přehnal s proschlou trávou - upravovat se to nakonec bude jen místy, zejména okolo tratě.
Venku zase začalo pršet a tak jsem spojil první dva díly Moravy, abych se podíval co jsem na kterém dělal jinak. No a je tam poznat vývoj, ale v tomto je flok super - nakape se Duvilax a někde přijde trochu zelenožluté někde suché trávy a vzniknou měkké přechody. Teď už je to taková pohoda - je možné se věnovat pomalu detailům není to flokování 120 cm dlouhého dílu.
V pozadí složená Lipová v přepravních čelech, mimo návěstní moduly zatím tak jak přijela z Vratimova, ten strom vpravo je opravdu jen vzorek toho co je v krabici, osázení bude další oříšek, ten hnědý plácek - tam bude budova - stavědlo/strážní domek + nějaká malá zahrádka s takovou dřevěnou boudou, dnes jsou vidět zbytky jen, když opadne listí

A už se dá na Moravě i fotit - je to se svahem, má to pozadí, nemusím tam dávat modré obláčky a až tam bude část lesa možná si někdo řekne, že to nějaké pozadí a hloubku má.

Vyrazil jsem v ranním sluníčku zkontrolovat včerejší večerní, asi půlhodinovou práci na dílu Moravy "C" a "D". Možná bude pro někoho zajímavý pohled na díl "D" po prvním flokování v ostrém ranním slunci - proti světlu a po světle. Je tam flok Polák podsyp hnědá, zelenožlutá a suché jehličí - 2mm a do toho částečně luční zeleň 6 mm. Je to základ pro další flokování. Krajina byla pouze hnědá - Balakryl tmavě hnědý, lepeno skoro neředěným Duvilaxem LS-50. Modul byl pro lepší práci nakloněn podle sklonu terénu (to je výhoda modulů, mimo to že jsem ho mohl obcházet kolem dokolo na stole). Stopy tvarování terénu - spoje mezi deskami polystyrenu se dalším strukturovaným flokováním částečně ztratí - hrany, zůstane jen zvlnění terénu. Původní záměr byl dát na svahy foliáž, ale nemám ji doma (nemám té správné dost, jiných je ...) a tak s využitím náklonu tam bude flok. Dašku - to jsou výsledky instruktáže v Kunčicích
Ještě detail "ochlupení"

Pokračování odbočky Morava, na dílu "C" probíhá dílčí flokování - podklad a doplňování foliáže na náspy. Tento týden budou snad postupně připraveny ocelové mosty, ale nejdříve bude okolo nich dokončena krajina, tak montáž až časem. A budu se věnovat okolí řeky Morava, soutok s řekou Krupou již na modulu není. Musím vymyslet vegetaci okolo řeky, asi nějakou kombinaci foliáže a flokování, odstíny zelené asi trochu tmavší - více zelené - blízkost vody.

Ještě k nákladům na stavbu, bylo mi řečeno, že jsem zapomněl floky - nemám správný odhad, ale asi cca 500 Kč a lepidlo, tmel, barvu cca 400 Kč, takže asi více jak 10 tis. Kč. Kdyby se měly kostry modulů nechat dělat, tak by to bylo drahé, nejsou tam taky započítaná čela.... no bude toho chybět více. Ale alespoň tak pro představu.

Dnes jen krátká ukázka ladění kombinace flokování a foliáže dílu "C" odbočky Morava, vlevo ten svah ještě není zaschlý, ještě to bude vyžadovat další úpravy, ale už se blíží, kdy budu spokojený. Budova zastávky je stále bez střešní krytiny. Jinak do louky pod náspem ještě půjdou na závěr kvetoucí byliny.....

Dnes jsem si vyzkoušel sestavení celé odbočky Morava ve stavu nedokončeného flokování a okolo řeky i foliáže. Jen takové "zkontrolování" vzhledu s vědomím toho, že jsou rozdíly mezi díly z pohledu jak daleko bylo dotaženo flokování - tedy které floky již byly na krajinu použity, takže místy jsou z toho důvodu zřetelné odstínové rozdíly. Boky modulů jsou v "surovém" stavu, budou finalizovány tmavě hnědým Balakrylem dle doproučení OstraMo. Výstupem z flokování Moravy bude pro OstraMo doporučení odstínů a délek floků pro rozhraní modulů. Stromy jsou - pokusné v konečném stavu se jejich počet bude pohybovat okolo 70 ks. Chybí zcela mosty, pilíře a opěrné zdi jsou nedokončeny barevně.
Na stůl se mi dva díly za sebou nevejdou, takže vznikly rozdíly v barevném pojetí, ale já bych v tom neviděl žádný problém, je to zatím polotovar, barvy jsou dané a budou srovnány hned jak dojdou další floky od Poláka. Rozdily jsou jak jsem psal způsobeny stavem flokování - zda již došlo na daný odstín na tom kterém dílu. To jsou maličkosti proti sladění odstínů a povrchu s foliáží. Navíc u prvních vrstev a cákání lepidlem, naklánění modulů... lépe se to dělá (alespoň mně) s jednotlivými díly.
Tož práce na Moravě mne opět začala těšit, tak je to dobré. To je to proč to děláme. Jen malá ukázka jak snadno se upravují barevné rozdíly, je to další "vrstva" barevně s trochu odlišným odstínem, a výsledkem je pěkné plynulé navázání barev. To je část pod tratí a nad tratí na dílu "C" a "D" pouze základní flok. Přikládám taky dvě malé ukázky jesenické krajiny s posečenou pastvinou a okrajem lesa - před lesem nesečená louka, ta pastvina je spásána a zůstávají na ni trsy trávy - suché, které dobytku nechutnají, na druhém snímku pohled na trať a okolí s nesečenou tady trochu na vláhu bohatší květenou. Víceméně je to vždy základ zelený s horním patrem vegetace kvetoucím, zelenožlutým a proschlým. Okolo tratě přecházející do hněda - následky postřiků, schnutí, rzi od brzdových špalíků...., občas proroste plevel do štěrku. Fotografie jsou z poloviny srpna tedy to správné modelované období. Oblíbené modelářské travní drny se v jesenické krajině nevyskytují (ony se obecně vyskytují pouze při nízké trávě), ale porost je velmi různorodý a tak je si s čím vyhrát. Zatím je to na Moravě jen postupná tvorba krajinového základu a pak budou muset přijít kvetoucí byliny (vsazování foliáže), keře, listnaté byliny (matný lak a Naturex od Poláka).........., to je to nejzajímavější na celé tvorbě.

Tady detailnější pohled, pod tratí už to moc chtít nebude, ještě doplnit vyšší proschlou trávu, ale nad tratí je jen základní krytí terénu.

Provedl jsem drobné doflokování, doplněny odstíny suchá tráva, zelenožlutá a opět na ukázky další strom, lze tedy plynule a pomalu měnit "zabarvení" krajiny, podle charakteru terénu - sušší rostliny zejména na svazích, sytě zelené v místech s dostatkem vláhy, vše neudržované či dvakrát ročně sečené plochy. Můžete porovnat, že tam kde nad tratí byl ještě před časem barevný rozdíl je dnes plynule měnící se barevné spektrum odstínů zeleně. Na fotografii je trochu odstín ovlivněn focením proti světlu - se světlem, ale jsou to drobné odchylky.
Poslední víkendové foto, na dílu A je rovněž barevná návaznost v základu srovnána, chybí další vrstvy floků částečně na dílu D, během týdne dojdou další floky od Poláka, tak to nějak mezi návštěvami "krajové železniční výstavky" -- Czech Raildays :lol: v základu dokončím.
Maliní od Model Scene chci použít na okraj lesa, ale budu to muset nějak zakomponovat se suchou vyšší travou a trsy kvetoucích bylin ať to není jak pěst na oko. Těch drobností na dořešení je tam ještě mnoho. Listanaté stromy jsou většinou maximálně dva vedle sebe a proto tam se žádnou markantní změnou podrostu pod nimi a okolo nich nepočítám, ve skutečnosti tam taky není. Na fotkách nacákání ředěného Duvilaxu na díl a následně vzhled po zaflokování travní zelenou 4,5 mm a 6 mm, je vidět že floky "stojí" i tam kde není žádné lepidlo, ony často stojí i na kolejnicích a pražcích, zcela jinak to pak bude vypadat po zaschnutí vyklepání a povysávání.
 

Zatím jsem "recyklaci" floků prováděl v omezeném měřítku, trochu mne odrazuje to smíchání odstínů. Místo vyfoukání jsem používal vyklepání - modul vzhůru nohama, někdy jen povysávání (jednotný postup nemám). Teď mám Moravu postavenou a tak spíše jen vysávám, nechce se mi ji rozpojovat. Ale včerejší flok dopadl vcelku úspěšně a budu se posunovat k okolí řeky Moravy a k vytvoření okraje lesa. Tam si musím udělat zkušební kousek, ať najdu mustr jak na to - suchá tráva, maliní, kvetoucí byliny, keře a jehličnany. V dolním rohu modulu - na první fotce jsem zkoušel světlejší travní odstín, na a je to nic moc, myslel jsem, že to půjde blíže k vodě, ale to nepůjde, budu to muset trochu zjemnit jinými odstíny a plynule navázat se sousedním dílem.

Může se stát, že vlákna, která nejsou pořádně "zapíchnutá", nedrží pevně, často jsou "napříč" zůstanou po vyklepání, povysávání (tu punčochu na zpětný sběr vyzkouším). Já naflokovaný povrch zcela zaschlý "kartáčuji" - je to kartáč na vysavači, většina těch málo držících vláken je vykartáčována a vysáta. Při použití měně ředěného Duvilaxu jsou vlákna "vytahována" slepená k sobě nahoru statickým polem flokovačky a tak vznikají takové shluky vyšší trávy, tam bych je asi nezaschnuté odtrhnul od sebe. Jo je to takový nekonečný proces, hledání ředění lepidla, barev floků, délek floků.......prostě sranda
Problém okraje lesa :zkusil jsem na sucho - tedy bez přilepení nakamuflovat okraj lesa - keře Model Scene, maliní Model Scene, kvetoucí byliny - trsy Polák a za tím stromy Model Scene, asi ještě trochu proschlé trávy a nějaká břízka a celkem by to mohlo atmosféru jesenicka vystihnout. Je to všechno nelepené, tak to občas sedí jak vosa na bonbóně, po přilepení to více splyne s terénem, ještě bych tam přesto viděl trochu proschlé vyšší trávy před maliním.
V lese je to různé, někde je podrost, někde není, někde je buřina na kraji lesa a někde není - takže asi tak nějak to udělám, bude trochu různorodé, jak příroda sama. Ale problémem u toho bývá najít tu správnou míru, nepřehnat to žádným směrem. Zatím to byl jen ukázkový pokus kousku lesa. Nechám to trochu uležet, třeba mne něco spásného napadne a zatím se přesunu k vodě, tam to bude taky problém
Ještě k postupu a lepidlu, něco proběhlo jen emaily - asi většina používá Duvilax LS 50 na dřevo, který po zaschnutí zprůhlední (stejně jak lepidlo Herkules) a má sametový lesk. Já nepoužívám podklad hlíny pod flokování, přece jen těch míst, kde je tráva tak řídká, že je vidět hlína, v mé modelované krajině moc není a navíc se základní plochou natřenou tmavě hnědým Balakrylem (základní látka Dukol z Borsodchemu je stejná přetřu během pár minut Duvilaxem - něředěným, nemusím nic prolívat.... trochu zrychlení . Na takový základ pak dávám tenkou vrstvu hnědých floků 2mm. Ale k čemu jsem se chtěl dostat - jednou jsem omylem použil Duvilax na lepení obkladů - ten po zaschnutí je mléčně průhledný a dost mi pokazil vzhled, následné přeflokování (nechtěl jsem tam mít velmi hustou trávu) to zlepšilo jen částečně a tak jsem použil technologii odzkoušenou z foliáží a to přesypávání různě osátou hlínou a následný zástřik (jen zafixování) ředěným lakem matným Sportakryl (toto již hodně let používáme u zašterkování bez přidávání detergentu - Jar a podobné, protože tyto laky, Balakryly.... již detergent obsahují), stříká se mechanickou fixirkou. výsledek byl skvělý, na hlínu již další Duvilax nepřišel a ponechala si původní vzhled. Stejný postup jsem již použil na x místech na Moravě.
Možná tam ještě mělo padnout to, že se nejprve sype suchý materíál - hlína, písek, uhlí, štěrk.... a pak se do toho stříká ředěný Sportakryl, pokud není výsledek uspokojivý tak se dosype a znovu přestřik místa kde bylo dosypáno, nevzniknou žádné mapy, fleky... nemění se barva materiálu pouze se trochu potlačí jemný prach - konečně jak jinde při překrytí lakem. Povrch zůstává matný. Pouze při velmí silné vrstvě - kaluži laku vznikne na tamvých předmětech lehké zmléčnění, dá se tomu zabránit odsátím takového místa hadříkem. Lehce hlínou přesypaná louka nad tratí
Měřil jsem sílu vlákna Polákových floků - naměřil jsem 0,06 až 0,08 mm tedy cca 5-7 mm v reálu, což pro velikost H0 je zcela OK, délka 6 mm je 52 cm v reálu, to je průměrně vysoká nesečená tráva. Floky 2 mm jsou pro H0 taková posečená tráva (ne anglický trávník či fotbalové hřiště), tedy například posečená či spasená pastvina.
Tak jsem se vrátil zpět k okraji lesa, trochu jsem ho modifikoval, ale ještě budu muset upravit mezeru mezi stromy a keři. Jinak je to všeho směs od keřů miniNatur, přes maliní Model Scene - zasypané listím Polák a různé kvetoucí byliny Polák. Ještě stále tomu něco chybí...., jinak je tam všude vidět lepidlo a vzadu v trávě bylo flokováno tam je taky čerstvé.
Prorůstání křovin do lesa - nad tím jsem uvažoval, ale nakonec jsem zvolil variantu, kdy na kraji je vysazený mladý les, který svými větvemi až k zemi křoviny a trávu vytlačil mimo les, je to takový ten správný, hustý, s jehličím na zemi.... není jich tam málo v tomto stavu a odpovídá to velikosti vysazených stromů, smrkové monokultuře a jejich hustotě vysazení. Sice to neodpovídá stavu svahu nad odbočkou Morava (ale já nejsem dogmatik a nechávám si vždy volnou ruku pro tvorbu), tam je smíšený neudržovaný les. No a já tam budu mít smrkovou monokulturu.

Možná bych k tomu doplnil, že v nížinách vypadají často smrky trochu jinak - jejich patra větví jsou dál od sebe (rostou rychleji) a tak působí méně "rozcuchaně".

 

Ty moje stromy se dají spíše trochu "pomačkat", ale když se dívám na ty stromy nad Brannou, tak ty které jsou vidět na kraji mají taky krásný rovný kužel :) , zcela jinak vypadá smrk solitér, kde jsou mohutné větve jednotlivě oddělené, taky pár těch stromů mám na Lipové, ale ony jsou to opravdu solitéry. V lese je strom tísněný dalšími a roste trochu jinak. Co chybí u modelu je překrývání stromů do sebe, tj. to jejich zapletení větvemi, kdy mimo krajních ty další ztrácejí ten kuželový vzhled svým propletením ve spodní části. To se špatně dělá a tak mi rostou s trochu větším odstupem než v tom foceném lese. Všechno je to o kompromisech a celkovém dojmu.

 

Ale to jsou jiná roční období, většinou asi jaro nebo z kraje léta. My máme dohodu, že modelujem pozdní léto - řekněme srpen. To roční období ovlivňuje vzhled skoro více než charakter krajiny. Pro ukázku ze začátku září Rychleby, zaniklá obec Hraničky, skupina tří smrků - v podstatě takové trochu se překrývající solitéry - mohutné oddělené větve a to jsou ještě mladé smrky. Posečená pastvina, zarostlá mez (tu jsem ještě nikde na modelu neviděl...hm - taky pěkný námět pro flokování, budu se muset o to pokusit

Výška použitý stromů hovoří o tom, že minimálně krajní řada stromů je mladá a tak se svým vzrůstem a hustotou většinou náletovým dřevinám ubránila, takže zástává ta část "před lesem", tam je moje "pohádka" takto - je tam něco náletu - zatím výšky keřů a maliní, směrem k trati je jednou ročně sečené těsné okolí tratě. I v dávné minulosti se na některých místech jednou ročně - ručně kosou sekly příkopy, svahy, pokud je neseklo místní obyvatestvo jako potravu pro zvířectvo. Jinak jsem stromy trochu přeskládal a zahustil, vypadá to tak lépe. Nějaké foto připravím.
Takže jsem poskládal celý "les", někde se to ještě bude upravovat, ale velké změny by již neměly nastat. Jako další se bude řešit okraj lesa.
Podle toho co jsem nafotil v okolí Branné, v Jeseníkách v srpnu, tak ten les odpovídá, stromy husté, velikost stejná, jen je tam na okraji navíc několik náletových dřevin a některé stromy nemají větve až na zem, dokonce tady není ani křoví. To, že některý strom vypadá jinak, to bych neřešil - vždyť v reálu je jich tam desítky tisíc. Mně to vzhledově opticky s lesem v Jeseníkách sedí.

Přes víkend proběhly funkční zkoušky Jakubova ovládání odbočky Morava, vzdálené ovládání po "dvou drátech" je plně funkční. Ovládání je tedy realizovatelné z jakkoliv vzdálené stanice kabelem s RJ12 - záleží pouze na použité délce kabelu :) . Na pultu bude mít pouze tři tlačítka - výběr odkud kam jedu - stisknu jedno - odkud a druhé - kam, po přestavení výměn (jdou postupně) je následně postaveno návěstidla, doplněno signalizaci na pultu, ke změně návěstního znaku na stůj dojde vjetím lokomotivy do kontrolovaného úseky výhybek a vzhledem k tomu, že není standardizováno detekování obsazení úseku vagonem bude zrušení postavené vlakové cesty zajištěno pouze časovou prodlevou po zhození návěstidla. Zrušení postavené vlakové cesty bude možné i "nouzovým" tlačítkem na pultu. Hlavní "řídící jednotka" ovládání je pod dílem s výhybkami, návěstidla, předvěsti jsou propojeny přes kabely s RJ12, zapojení je dle normy OstraMo. Na pultu bude ještě dálkové ovládání zapnutí osvětlení jak odbočky tak i zastávky Žleb, která je součásti odbočky. Bude doplněno o zapnutí automaticky při poklesu intenzity osvětlení v místě odbočky.

Dnes jsem cvičil na postavené Moravě s ovládáním, funguje to zdá se spolehlivě. Tak ještě dokončit mosty, stavby, cestu, řeku.... a příští rok ve Vratimově může být provozní premiéra. To snímání intenzity světla bude spínat osvětlení zastávky a lampy na vlastní odbočce, nebo dálkově nuceně z pultu, návěstidla jsou světelná, tam je intenzita dána odporem, napájení je 5V.
Různá intenzita svitu návěstidel bude ještě "urovnána". Pokud se vám zdá, že některé stromy trochu padají :D , tak je to pravda, moduly stály na kolmo a některé stromy ještě nejsou vlepeny do krajiny.
Hm..., to že je každá strana jiná je dáno: 1. není to koridor :D, vlevo je to více zarostlé 2. vlevo je pláň "stanice" tudíž vpravo vidíš navíc od horní hrany štěrk až po pláň - pokud není zarostlý 3. základní rozměr štěrkového lože je všude stejný - pokud je to trať -šířka štěrku na horní hraně je 340 cm + "násyp" štěrku ve sklonu 1:1a1/4, takže na úrovni pláně je to cca 480 cm, pokud je okolní stezka na úrovni horní hrany pražců (stanice) tak je to opticky užší. No a navíc co modul to trochu jinak štěrkováno, trochu jinou barvou štěrku, jinak se provedla KUF (neboli konečná úprava figury, vždyť se to dělalo ve skutečnosti ručně vidlema)..... jako ve skutečnosti, jinak tvarované bankety (neboli pláň vedle štěrku), zajdi si Milane na nejbližší trať a to mají na to dnes mechanizmy, vidle neuvidíš. Takže modeluji stav 70.-80. léta minulého století a tak je to zcela OK, tedy použít nějaké zaštěrkovací udělátka - jen ať je to všude stejné..... :lol: to jsou dnešní modernizované tratě - a to nestavím!!!
Stačí se podívat na současný stav odbočky Morava a její štěrkové lože.
Tak je opět na pracovním stole odbočka Morava, mimo různých detailů - doplnění trávy pod mostem, okolo návěstidla... byly započaty cestářské práce a práce na říčním korytu. Na cestě klasika, jemný štěrko-prach, trochu dobarvený jemně utřeným uhlím (v třecí chemické misce). Nejprve natřeno Balakrylem, pak vsypáno, uválcováno... po zaschnutí přijde zástřik Sportakrylem a podle vzhledu ještě lehké uválcování - až před zaschnutím. Případně dobarvení - patina, štěrk na kraj cesty.... Koryto řeky je jako základ natřeno Balakrylem a vysypáno zbytkem po osývání hlíny (všechno se jednou spotřebuje, je tam stojatá voda, na dno je vidět částečně. Budou tam doplněny kameny, vegetace...., 50 m pod mostem je jez
Tak cesta byla zastříknuta Sportakrylem a zaválcována, na jednom místě došlo k vytržení štěrku - a je tam díra. Teď tedy zbývá doplnit okolí cesty a udělat velmi lehkou patinu, dopravní značky ze 60./70. let..... no a mosty, vodu.....

Ještě detail povrchu cesty, hodí se to takto na povrchy nějakých vedlejších cest, pro lepší asfalt je nutné použít větší vrstvu pracho-štěrku, která se uválcuje úplně do hladka.

No, alsfalt může mít mnoho podob, odpoledne pošlu foto přesně ze stejného místa ve skutečnosti, ať si každý může porovnat. Je to povrch, kde je vidět z původní obalované asfaltové směsi již jen to plnivo - tedy kamenná drť na povrchu a věkem je to již poněkud drsnější a barvu to má pouze barvu kamene. Na odkazu na rajčeti je něco co může znázorňovat starou cestu zastříknoutou asfaltem a zasypanou drtí, kde asfalt vystoupí na povrch a udělá hladkou vrstvu, ale to není případ cest pokládaných jako asfaltový koberec finišerem.

 

Takže takto vypadá asfalt přesně na shodném místě s detailním snímkem:

A na Moravě je malé pokračování s dosazením telefonních sloupů (JM Detail) a stavby prvního menšího ocelového mostu (z nařezaných dílů JM Detail), chybí tam ještě pochozí plechy. Pilíře a opěrné zdi nejsou žádné hightech, je to obyčejná Malá železnice , je to nařezáno z jejich kamenných zdí a postupně je na nich prováděna barevná úprava a najdou se tam i chyby při složení, ale už jsou tam. Okolo ještě projde úpravou vegetace.
A na Moravě postupně přibývá vegetace okolo trati, ale jde to pomalu

Pražce + kolejnice ano, kolejnice - Agama rez, pražce Agama F3M - provedeno stříkáním po pokládce. Štěrkové lože je směs štěrků Polák, včetně "rezavého", ale tady ještě proběhne lehounká patina. Návěstidlo již má patinu - pomocí washe, rovněž betonový sloupek u telefonního sloupu

Okolo mostu jsem dosadil trochu "nízké zeleniny", tak pro porovnání jak to vypadá. Je to opět vytrháváno z foliáží Polák a Modelscene a keře jsou od miniNatur.

Na Moravě se díky Radkovi - nechal nakreslit, nařezat a postavil - blíží osazení strážního domku se stavědlem. Chybí patinovat.
Do finiše se blíží i ovládací panel - "Řídící přístroj" pro odbočku Morava. Ten bude vždy ve stanici odkud bude odbočka ovládána, Je oboustranný, aby jeho schema odpovídalo realitě odbočky. Napájen je společným kabelem z odbočky s přenosem dat. Funguje na principu jedu odsud - tam, v režimu vlak jsou ovládána návěstidla, v režimu posun zůstávají návěstidla v základní poloze. Shození návěstidla a uvolnění vlakové cesty dojde pohybem hnacího vozidla v izolovaném úseku výhybek. Ručně lze uvolnit vlakovou cestu s postavením návěstidel do základní polohy tlačítkem "storno". Další signalizace aktuálního stavu návěstidel je přes vícebarevné a blikající led. Samozřejmě je počítáno s ovládáním předvěstí, ve Vratimově bude pouze ze směru od Frýdlantu. Dálkově se spíná z "Řídícího přístroje" osvětlení odbočky a zastávky Žleb.
A takto to vypadá, když je postaveno z "Hanušovic" do "Starého Města". Funguje to velmi dobře - Jakub odvedl dobrou práci. Popis řídícího přístroje je vytištěný na laserovce na samolepící fólii (odpovídá vzhledu pultů stanic OstraMo - kreslil Tomáš) a ta je překryta průhlednou samolepící fólií.
Tak domů dorazila od Radka budova, vzhledem k tomu, že jsem nechtěl budovu říznutou na hraně modulu, tak musí být budova usazena o pár metrů jinak než je ve skutečnosti a o pár stupňů jinak natočena. Tak to je i s dalšími terénními tvary, telefonními sloupy...... prostě to není přesná kopie odbočky Morava, ale na její motivy postavená odbočka, který svými základními reáliemi odpovídá skutečnosti a má navodit atmosféru skutečné odbočky. Např. telefonní vedení směr Staré Město, i Podlesí je vedeno po opačné tratě - důvodem je shoda s modulovými pravidly - ... je vedeno na straně svahu. Tak jsem tedy postavil budovu na díl "B" a konfrontoval její polohu se vzhledem skutečné odbočky, tedy spíše než odměřování jsem porovnával dojem, který ta kombinace budovy, terénu... vytváří a ...... jsem spokojen, správný dojem z odbočky mám !
Tak na Moravě zase potlačeno o kousek dál - dosazena výhybkové návěstidla se závažím, výhybky zaštěrkovány a provedena částečná patina - znečištění od mazání výhybek (patinováno mletým černým uhlím - v třecí misce ), budou ještě doplněny elektromotorické přestavníky, trafa izolovaných úseků. Ve výrobě je plot okolo zahrady a hospodářské budovy a bude se upravovat plocha okolo budovy + flokování zahrady a plochy vpravo od budovy.
Na hlavním dílu Moravy - B pokračuje osazení strážního domku se stavědlem (je již klasicky osazen závitovými tyčemi a bude k modul přišroubován http://ostramo.parostroj.net/clanky/budovy/budovy.html), okolo budovy je pomalu flokováno, sypáno a stavěn plot (Model Scene) a chystán hospodářský dvorek s chlívkem.
A ještě pohled za ranního sluníčka, přeci jen to vypadá jinak než při umělém osvětlení, plot se bude ještě patinovat a přijde tam ještě branka k trati.
Tak se díky kamarádovi Petrovi začaly doplňovat přestavníky vyhýbek (lept http://www.ho-moduly.wz.cz/) a trafa kolejových úseků, ale stále toho ještě mraky chybí
A tak jsem zase o kousek dál, je připraven dvorek s hospodářskou budovou se záchody a malá zahrada.
Pomalu se blíží doba kdy Morava bude již jen opakovaně zkoušena z hlediska funkčnosti (drobné dodělávky na mostech ještě budou, voda asi zůstane do Vratimova nedokončena). Tak jsem nafotil za denního světla pár fotek současného stavu. Postaveny a foceny jsou pouze díly B a C. Samozřejmě do jisté míry je odbočka podle skutečnosti a jinak je přizpůsobena modelářově vizi - je to stav, kdy je zavedeno dálkové řízení odbočky, ale strážní domek je ještě obydlen a udržován v pěkném stavu, při dosazení eletromotorických přestavníků a světelných návěstidel došlo k odstranění původních stop drárovodů, mechanických návěstidel...... to samozřejmě neodpovídá reálné skutečnosti...
A ještě tři fotky všech čtyř dílů postavené a zapojené odbočky Morava.
A už má konečně zastávka ceduli, ještě konce nástupiště a .....
No, původní ceduli s názvem Žleb vyfocenu samozřejmě nemám, takže cedule je fikce na motivy cedulí z přelomu 60./70. let, ideální to není, ale je to ještě kompromis k umístění na budově zastávky. Písmo se používalo podle fotek různé, umístění na ceduli různé. No a předtím se zastávka jmenovala Valteřice a tak nový nápis na staré větší ceduli. Takže tak. Tady jedna stará cedule z javornicka.
A přibyly další drobnosti, které dotváří "železniční" vzhled - telefony u návěstidel a na budově odobočky, tabule před zastávkou, konce nástupiště, označníky - před návěstidla PL a ML.
Stále se vyhýbám dodělávce mostů a řeky a tak se věnuji drobnostem. Teď už tam ale mimo rychlostníků skoro nic nechybí, tak mi nic jiného nezbývá, než se kouknout na mosty. Navíc jak vidím na větším mostu na fotce spadl nasazený zkušební ocelový nosník :) . První bude nutné opravit chybu na vylaserovaném větším a samozřejmě jistý podíl práce je ještě na pilířích a křídlech mostních opěr.
Svítá a přes Moravu projíždí první ranní osobní vlak ze Starého Města, sice ty kolejové obvody s 422.031 moc dohromady nejdou.....
Tak jsem pokročil tak daleko, že jsem se rozhodl tam ještě vodu prsknout. Já nemám moc trpělivosti na dlouhé testy a tak hned naostro, no..... a jsou to fotky + 25 minut, na třech místech to začalo prosakovat, holt mrcha si cestu našla a tak jsem vzal tmel Ostafix a hrozící průsaky zespodu zatmelil. Čela byla jen přelepna průhlednou páskou - dostala zesílení :D ... no a je to zatím ok. Pravdou je ta velká vzlínavost do okolní trávy - samozřejmě jako správný lenivec jsem si návod moc nečetl - však návod je to poslední, když už člověk neví kudy kam :lol: , ale není to tak hrozné - bude to asi jednodušší úprava než kdyby tam tráva nebyla. Jinak voda je od Model Scene, kapičku dobarvena na zeleno - hnědo. Místy fotky chytly odstín do modra - na pozadí je rozsvícená pracovní lampa - s namodralým světlem. Pokud se někdo diví, že voda je lenivě stojatá - on je pár desítek metrů za mostem po toku dosti vysoký jez a tak voda jen líně stojí
Takhle vypadalo přiravené koryto - kaménky osáté z hlíny + jemný písek a je to ještě trochu mokré - Sportakryl. Uvidíme jak to bude vypadat po 20 hodinách kdy to má být zatuhlé, vytvrzené po 72 hodinách.
To vzlínání materiálu vody je na břehu vidět. Není to nic divokého a mám tam aspoň zelený základ, tady dva detaily, vodní hladina je po 4 hodinách jak zrcadlo Na prvním je vidět navzlínání vody do trávy, která šla až do vody
Na tomto snímku je vidět jak vypadá dno, světlý bod je odlesk světla, zelené tečky je špatně rozmíchaný pigment - lépe to nešlo - míchal jsem jak divý, vpravo se odráží tráva - je to opravdu jak zrcadlo, vpravu se trochu změnil vzhled kamenů na zdi, připadá mi jako kdyby vybledly, měl jsem je asi dopředu ztmavit - tu část co je pod hladinou... no nikde příště na jiné zdi
Takové věci jsou vidět jen na fotce při zvětšení, v podstatě ani pod lupou si toho nevšimnete. Proto taky hodně fotím při tvorbě - už jsem si na to nějak zvykl - průběžně dokumentovat a hlavně najdu tam chyby, kterých si jinak nevšimnu. Dnes po oddělání zábran se to takto leskne:
A břeh nasáklý vodou nám lehce zarostl trsy vytrhávanými z foliáže, tentokrát pro změnu od Model Scene (práce na 15 minut). Přechod do okolní krajiny ještě dostane drobný přechodový flok.
Břehy upraveny - jsou zarostlé tak, jak to na "pustých" místech bývá. Ještě uvidím co s vodní hladinou zda tam "vlnky" přijdou. Gel na "vlnkování" je od mnitky již na cestě. Takže trochu detailu (opět použitá vytrhávaná foliáž Model Scene) a celkový pohled na řeku a nedokončený most. Na vodu padlo jedno balení od Model Scene, výška vody je cca 4 - 5 mm

A takhle ještě větší detail, já myslím, že raci by tam mohli být.

 
A pak následovalo s Moravou setkání ve Vratimovu 2014, potom FREMO Hluk 2014 v září a Morava je stále ve stejném stavu. Takže se k ni budu muset ještě několikrát vrátit a dodělat detaily jako jsou silniční značky...
Takže někdy ještě trochu pokračování.