Regionální provozní setkání Vratimov 2017
© MC akt. 1.11.2016

Termín: 20. - 23. duben 2017

Pořádá klub železničních modelářů Kunčice a OstraMo
Jedná se o uzavřenou, veřejnosti nepřístupnou akci pořádajících klubů, spolupracujících modulových klubů a pozvaných hostů.

Místo: Vratimov, Společenský dům Vratimov - velký sál
Termín: 20.4. - 23.4. 2017

Předpokládaný průběh akce:
návoz modulů 20.4. od 12 hod, zahájení stavby v 15 hodin
zprovoznění moduliště do 20 hod, první grafikon 21.4. v cca 9 hod

ukončení provozu 23.4. v 14 hod., rozebrání a úklid sálu a odjezd do 17 hodin,

Předpokládaný účastnický poplatek 250 Kč k úhradě nákladů na pronájem sálu a související náklady s organizací setkání.

Poplatek pro jednodenní pozvané hosty účastnící se provozu 150 Kč, ostatní 100 Kč, počet hostů omezen, přednost dostanou modeláři zabývající se moduly, bližší informace budou podány při registraci hostů u pořadatelů.

Možnost přespání ve vlastních náležitostech v sále, případně nedaleko od Společenského domu Můj penzión, bližší informace Luděk Vála
Strava bude zajištěna hromadně - obědy (blízká restaurace), večeře formou dovozu jednoduchých jídel - guláš, pizza...

Základní údaje k setkání:
Moduly velikosti H0 dle základní pravidel Fremo H0-Europa. Technické upřesnění - moduly musí být sjízdné pro vozidla s okolkem výšky 1 mm.
Vozidla - lokomotivy s ovladačem Fred a kartou lokomotivy umožňující vložení karty oběhu, nákladní vozy, služební vozy pro nákladní vlaky a poštovní vozy s kartou vozu. Výška okolku dvojkolí u vozidel max.1 mm, spojení vozidel třmenovým spřáhlem (doporučuje se zkrácení vzdálenosti mezi nárazníky - tj. zkrácení šachty a posunutí spřáhla) u nerozvěšovaných osobních souprav se pro spojení mezi vozy povoluje použití krátkého spřáhla Maerklin. Lokomotivy postavené do provozu musí mít přidělenu adresu v rámci klubového rozsahu adres v ČR, případný požadavek na dočasnou adresu pro setkání bude řešen s pořadatelem.

Provozní motiv setkání: provoz ČSD v 70. - 80. letech minulého století na severní Moravě v rozsahu hlavní a vedlejších jednokolejných, neelektrifikovaných tratí.

Modelový provoz bude zajištěn podle pravidel Fremo s kartami lokomotiv, vozů a kartami osobních souprav - nahrazují karty osobních vozů. Základní podmínkou účasti v provozu na setkání je znalost Dopravního předpisu, doporučujeme i seznámení s nákladním provozem na modulišti a pro strojvedoucí na tratích řízených podle D3 i Manuál pro provoz na tratích řízených podle D3
Grafikon bude se zrychleným časem 1:5 a trvání od 6.00 do 18.00 hod.

 

Přihlášky modulů a vozidel do termínu: 5.2.2017
Příhlášky účasti osob a registrace hostů do termínu: 26.3.2017

 

Přihlášky modulů, vozidel (případně další techniky) - Milan Černohorský, m.cernohorsky"zavináč"parostroj.net
Přihlášky účasti, strava, ubytování - Luděk Vála, info"zavináč"abonitas.cz

 


Výtopna v Lokti
Podklady a upřesnění k setkání

Grafikon v zrychlení času 1:5 v délce 10 modelových hodin (opakování vyzkoušeného formátu z loňského Vratimova). Provoz bude situován do druhé poloviny 70. let a léta 80. Nejsou proto do provozu již vhodné vozy s krátkým číslem, kořistní vozidla již jen minimálně. Celkem je v grafikonu 65 vlaků, grafikon je rozdělen na 13 turnusů strojvedoucích.

Hnací vozidla – turnusováno 13 lokomotiv - zejména následující řady:
T669.0                  2x
T466.2                  3x (tady asi bude nedostatek strojů – nabídněte náhrady)
T458.1
T478.2
T478.4
T478.3
T478.1
M286.0
T466.0                  2x
Samozřejmě potřebujeme ještě 2-3 zálohy a záložní lokomotivy, mohou být i dalších řad lokomotiv.

Osobní vozy – soupravy:
A+BD+2xB
2xWL
3xBaim
D+3xBtmo
2xBalm
Balm
3xBlm
a záložní vozy, soupravy např. – D+2xBai, Blm….. můžete vymyslet další, v průběhu provozu vyměníme.

Další vozidla:
poštovní vozy 2x
spěšninové vozy 2x
služební vozy k nákladním vlakům 4x

Potřeba nákladních vozů cca 80 vozů.

Soupis modulů podle majitelů zašlu ještě ke kontrole.
Moduliště

Grafikon:
úsek Mikulovice - Luhačovice
úsek Nevidov - Kadaň
úsek Nevidov - Javorník

Grafikonové pomůcky:
Sešitové jízdní řády
Oběhy lokomotiv
Oběhy souprav
Oběhy pošty, spěšnin a služebních vozů
Nákladní doprava
Staniční výpis
Všechny pomůcky jsou v předběžné verzi, na setkání ještě mohou být změněny. Grafikon je zpracován v softwarové verzi 2.0
Nákladní doprava:
Vzhledem k tomu, že je v modulišti jeden skryťák, jsou dopolední páry Mn a Pn vedeny z a do skryťáku - převážně nákladní listy mimo moduliště - tedy barvy, odpolední nákladní doprava je svedena do Jeseníku a Lipové Lázní, kde dojde k přeřazení nákladních vozů a je výhradně určena k přepravě mezi stanicemi, nákladišti na modulišti - tedy nákladní listy bez barev. Připravte si pro stanice vhodné nákladní listy pro tyto přepravy. Více ve výpisu pro nákladní dopravu.